גיליה ברגר

סמנכ"לית התחדשות עירונית עזרה ובצרון
נגישות