דלית זילבר

מנכ"לית מנהל התכנון

דלית זילבר (54) בעלת תואר שני בתכנון ערים ואזורים מהטכניון מכהנת בתפקיד מנכ"לית מינהל התכנון, אליו נכנסה באוגוסט 2017. לאורך השנים כיהנה דלית זילבר בשלל תפקידים בכירים בתחום התכנון והבנייה בהם מתכננת מחוז י"ם, ממונה על מחוז ירושלים, יו"ר ועדה מחוזית ירושלים ויו"ר ועדה מחוזית תל אביב במשרד האוצר ודירקטורית בחברת נתיבי ישראל כנציגת משרד האוצר. 

במסגרת תפקידיה במחוז ירושלים קידמה דלית לראשונה מדיניות להתחדשות עירונית ותכניות אב להתחדשות עירונית בירושלים, על בסיסן מקודמות היום תכניות מפורטות בעיר. כמו כן, קידמה את תכניות הרכבות הקלות בירושלים, תכנית הכניסה לעיר העיר ההיסטורית ועוד.

כמנכ"לית מינהל התכנון אחראית זילבר על ההחלטות חשובות המשפיעות על חיי תושבי המדינה ובראש ובראשונה על עיצוב פניה של ישראל בעשורים הבאים. בשנים האחרונות אישר מינהל התכנון מעל 500,000 יחידות דיור, מתוכן מספר לא מבוטל בהתחדשות עירונית ובחברה הערבית. לצד אישור תכניות  למגורים, מקדם ומאשר מינהל התכנון תכניות למערכות הסעת המונים, תעסוקה, ותשתיות נוספות התומכות במגורים. 

כמו כן, מינהל התכנון הוביל מהלכים סטטוטוריים שתכליתם צמצום ייצור חשמל בפחם והגדלת ייצורו באנרגיות מתחדשות, בהתאם למדיניות מינהל התכנון בדבר ייעול השימוש בקרקע תוך צמצום הפגיעה בשטחים הפתוחים. הישג מרכזי נוסף הינו הכרזה חסרת תקדים של אתרים כשמורות טבע וגנים לאומיים, בשלוש שנים האחרונות  הוכרזו מעל  400,000  דונם.

בין ההישגים הבולטים עליהם חתומה זילבר, ניתן למנות את קידום מסמכי מדיניות והנחיות להתחדשות עירונית איכותית, ביניהם, פרסום מדריך מינהל התכנון לבחינה וקידום של תכניות להתחדשות עירונית המתייחס להיבט תכנוני, היבט חברתי והיבט כלכלי. עוד היא חתומה על שינוי בהוראות תמ"א 35 בנושא צפיפויות המגורים, שיוביל לארגון מחדש של המרחב העירוני, אשר עיקרו במעבר מדיון בצפיפות כצפיפות נטו במגרשי המגורים לדיון בצפיפות ברוטו בסביבת המגורים. 

זילבר דחפה והובילה את ביטול מנגנון ההקלות, אשר עבר בחוק ההסדרים, זאת לאחר שראתה בשימוש בהקלות כדבר שהביא לפגיעה קשה באיכות התכנון ולעומס על וועדות התכנון. עוד בין הישגיה של זילבר נרשם קביעת תקן בנייה ירוקה. 

בתוך כך קידמה זיבלבר את גיבוש תמ"א 1, תכנית מתאר ארצית מקיפה, המאגמת את התכנון הארצי לתשתיות ולשטחים פתוחים, את אישור מסמך המרחב הימי, תכנית מתאר ארצית לתשתיות האנרגיה תמ"א 41 ואת תכנית מתאר ארצית לתחבורה יבשתית תמ"א 42. 

בתחום התחבורה היא קידמה תכנון מוטה תחבורה ציבורית, תוך פרסום מדריך לתכנון תחבורה ציבורית. בין התוכניות המהפכניות בתחום זה, היתה זילבר אמונה על קידום תוכנית המטרו ותכנית חזונית לפיתוח סביבת המטרו – תמא 70. 

נגישות