זאב אלקין

שר הבינוי והשיכון

זאב אלקין מכהן כשר הבינוי והשיכון בממשלת ישראל. בעבר מילא אלקין שורה של תפקידים בכירים, ביניהם כשר להגנת הסביבה ושר העלייה והקליטה. 

עם כניסתו לתפקיד נקט אלקין שורה של צעדים שנועדו לקדם את תחום הדיור בישראל. בין היתר, הוא שותף לגיבוש תוכנית הדיור הלאומית החדשה, קידום הדיור הציבורי, העלאת מס הרכישה למשקיעים ושורה של רפורמות להפשרת קרקעות והגדלת היצע הדיור. בתוך כך, אלקין פעל לקידום תחום ההתחדשות העירונית במסגרת חוק ההסדרים, לרבות התיקון לחוק פינוי בינוי, מתן פתרונות לקרקעות משלימות וקיצור הליכי הבירוקרטי. 

אלקין אמון על הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. תחת פעילות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית חתום אלקין על קידום ומימון תכנוני למתחמי התחדשות עירונית בערים ברחבי הארץ ובימים אלו הוא פועל למציאת פתרונות לקידום ההתחדשות בפריפריה. 

נגישות