עו"ד אלעזר במברגר

מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

עו"ד אלעזר במברגר (46) הינו מנהל הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המקדמת ומעודדת את הפעילות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ, ומסייעת במימון תוכניות, בהקמת מינהלות עירונית, בהדרכה מקצועית לדיירים ובהסרת חסמים מבניים וחוקתיים.

עו"ד במברגר נכנס לתפקידו כמנכ"ל הרשות להתחדשות עירונית באפריל 2021, בה הוא מוביל יצירה של כלים ממשלתיים חדשים לקידום התחדשות עירונית, בהם פיילוט קרקע משלימה, יצירת הסכמי מסגרת עם רשויות מקומיות המקדמות התחדשות עירונית בתחומן, קידום התחדשות עירונית באזורי פריפריה, וכן תיקוני חקיקה מהותיים שאושרו לאחרונה בחוק ההסדרים.

עו"ד במברגר, הוא בעל תואר במשפטים ובמדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, תואר מוסמך במשפטים ותואר מוסמך במנהל עסקים מאוניברסיטת בר אילן, והינו בוגר תכנית המנהיגות הבכירה של קרן וקסנר ואוניברסיטת הרווארד, ארה"ב.

טרם ניהל את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית כיהן עו"ד במברגר כמנכ"ל משרד הבינוי והשיכון וכיועמ"ש משרד הבינוי והשיכון והוביל תהליכים מהותיים, בהם גיבוש וביצוע של תכנית מחיר למשתכן, קידום הסכמי הגג ופעילות הפיתוח, קידום מערך הסיוע בדיור ורכישה של דירות נוספות למלאי, הנעת מהלכי רגולציה במסגרת אחריות המשרד על רישום קבלנים וחוק המכר ועוד.

הרשות להתחדשות עירונית, תחת ניהולו של עו"ד במברגר, מקדמת פרויקטים של התחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. נכון לשנת 2020 החל טיפול ב-58 מתחמים במסלולי הרשויות המקומיות והמיסוי, ובהם 29,804 יחידות דיור חדשות ו-23,079 יחידות דיור תוספתיות. כמו כן, בשנת 2020 אושרו 35 תכניות מפורטות בהן 26,223 יחידות דיור חדשות ו-20,111 יחידות דיור תוספתיות ועוד בשנה זו ניתנו היתרי בנייה ל-12,812 יחידות דיור, מתוכן 2,295 יחידות דיור ב-12 מתחמי פינוי בינוי ו-10,517 יחידות דיור ב-449 בניינים בתמ"א 38.

נגישות