עו"ד שלומי הייזלר

יו"ר מטה התכנון הלאומי, יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה

שלומי הייזלר (48) מכהן מאז יוני 2021 כיו"ר המטה לתכנון לאומי, יו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבניה, יו"ר הוועדה למתחמים מועדפים לדיור (וותמ"ל) ויו"ר הוועדה לתשתיות לאומיות (וות"ל). כמו כן, משמש כממונה על יושבי ראש ועדות התכנון המחוזיות. 

טרם מינויו, כיהן הייזלר כראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין והממונה על המרשם במשרד המשפטים, ובמסגרת זו הוביל רפורמות רגולטוריות רבות, הטמיע דיגיטציה לייעול התהליכים וקידם תהליכים משמעותיים ביותר בתחום הנדל"ן. לצד תפקידו זה, כיהן הייזלר בעבר כיו"ר ועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ולבניה, והיה חבר בוועדה לתשתיות לאומיות. 

כמי שמופקד על כלל מדיניות התכנון והרישוי במדינת ישראל,  אחת המשימות המרכזיות שעומדות לפתחו של הייזלר הן טיוב הליכי התכנון והבניה וקיצור משך הזמן לאישור תכנית והוצאת היתר בניה, עליהן הוא עמל מאז כניסתו לתפקיד. הישג חשוב שאפשר לזקוף לזכותו בזמן הקצר בו הוא מכהן, הוא קידום אישור חוק הותמ"ל, במסגרתו הוכרזו רק לאחרונה 17 מתחמי ותמ"ל בהיקף של כ-50,000 יחידות דיור.

לצד משימתו המרכזית להגדיל את היצע הדיור בישראל, אחראי הייזלר על פתרונות תשתית ומערכות הסעת המונים, שיתנו מענה לגידול האוכלוסייה, ובכלל זה אישור מסילות רכבת והמטרו. 

בנוסף, יהיה אחראי על יישום מתווה התמ"א במתכונתו החדשה – "חלופת שקד", שאושר בקריאה ראשונה בכנסת. 

לצד רשימת המשימות הארוכה שניצבת בפניו של הייזלר, עובדים במטה התכנון, בהובלתו של הייזלר, על פרויקט גדול של הקמת ישובים בנגב ובגולן, שיהוו חלק בלתי נפרד מהתפתחותה של מדינת ישראל.

נגישות