גורי נדלר

מנהל אגף בכיר תכנון - הרשות להתחדשות עירונית
נגישות