banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

הפיקוח על הבנקים: הארכה והרחבה נוספת של המתווה לדחיית תשלומים

לאור הסגר השני החליטו בבנק ישראל להאריך את האפשרות לדחיית תשלומים ולאשרר את המתווה לדחיית תשלומי המשכנתאות עד סוף דצמבר. נגיד בנק ישראל: "הרחבת המתווה שהמערכת הבנקאית קיבלה על עצמה היום היא כלי מסייע נוסף לנפגעי המשבר, בעלי משכנתאות, ולווים אחרים שזקוקים לגשר הזה, כדי לצלוח את התקופה הקשה"

הפיקוח על הבנקים מודיע כי המערכת הבנקאית מבצעת הארכה והרחבה נוספת של המתווה המקיף לדחיית תשלומי הלוואות בנקאיות, בהן גם הלוואות לדיור – משכנתאות. נציין כי המתווה של דחיית המשכנתאות ממשיך באותה המתכונת כפי שאושר בחודש מאי.

על פי נתוני הפיקוח על הבנקים מחודש מרץ ועד למחצית ספטמבר 2020, הבנקים דחו הלוואות לכ-738,000 לקוחות בכל מגזרי הפעילות, בסך מצטבר של כ-9.5 מיליארד שקל. בכל הנוגע למשכנתאות מדוברבהיקף כספי של כ-2.8 מיליארד שקל. שיעור היקף המשכנתאות שנמצאות בהקפאת תשלומים עמד בחודש אוגוסט על 12%, זאת לאחר שבחודשי השיא של הגל הראשון הגיע שיעור המשכנתאות המוקפאות לכ-25%. 

על פי המתווה עליו הוחלט, ניתן יהיה להאריך את הקפאת התשלומים עד היום האחרון של דצמבר 2020. על פי הקריטריונים שנקבעו, מי שיוכל להקפיא תשלומי המשכנתא הוא לווה ללא פיגורים בהלוואה, נכון לחודשיים שקדמו למועד הבקשה. הדחיה היא של  הקרן והריבית. עוד נקבע כי לקוחות שכבר דחו את תשלומי המשכנתא לתקופה של עד 6 חודשים יוכלו לקבל דחיה נוספת עד סוף השנה, לקוחות שטרם דחו את תשלומי המשכנתא יוכלו לקבל דחייה של 6 חודשים כאשר את הבקשה ניתן להגיש עד ה-31.12.20. 

בבנק ישראל מבקשים במקביל להדגיש כי: "דחיית תשלומי הלוואות כמוה כאשראי חדש (שניתן אמנם בתנאי הריבית המקוריים במסגרת המתווה) ולכן על הלקוחות לעשות שימוש מושכל בכלי זה ולא לדחות תשלומי הלוואות שלא לצורך". 

נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון מסר: "מתחילת המשבר אנו פועלים בשיטות וכלים באופן ומידה שמעולם לא הופעלו על מנת לאפשר את הפעילות התקינה של המשק והשווקים הפיננסיים, לצד מאמץ בלתי פוסק בייעוץ למדיניות הממשלה. הרחבת המתווה שהמערכת הבנקאית קיבלה על עצמה היום, גם באמצעות כלים  שבנק ישראל איפשר, היא כלי מסייע נוסף לנפגעי המשבר, בעלי משכנתאות, ולווים אחרים שזקוקים לגשר הזה, כדי לצלוח את התקופה הקשה.  הארכת המתווה הינה עדות להירתמות נוספת של המערכת הבנקאית לסיוע ללקוחותיה בזמנים קשים אלו. מחויבותם למתווה דחיית ההלוואות חשובה ומבורכת. במקביל, חשוב להדגיש, כי החודשים הבאים יאפשרו לבנקים וללקוחות להתחיל להיערך ליום שאחרי דחיית ההלוואות ולהסדיר את אופן פריסת ההלוואה ככל שיידרש״.

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן: "ההרחבה הנוספת של המתווה נועדה לתת 'מרווח נשימה' נוסף ללקוחות שנקלעו לקשיים נוספים בעקבות הימשכות המשבר והשלכותיו. הסיוע והליווי ללקוחות בתקופה מורכבת זו נמצא לנגד עינינו, וההרחבה עליה הודענו היום מצטרפת לצעדים רבים שננקטו עד כה, שתכליתם אחת – הקלה על הלקוחות. אני מברך את המערכת הבנקאית על הירתמותה להרחבת והארכת המתווה לטובת לקוחותיהם, בתקופה מורכבת זו. אולם, יש לזכור, כי דחיית תשלומים כמוה כהלוואה חדשה, הטומנת בחובה עלויות. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה, לרבות המחיר הכלכלי שלה (שיעור הריבית, סכום החיוב החודשי לחיוב לאחר הדחייה וכיוצ"ב). מומלץ לממש חלופה זאת רק לאחר בחינת נחיצותה ועלותה.

חשוב לציין, כי דחיית התשלומים לא תתאפשר לתקופה בלתי מוגבלת, ולכן יש לפעול בנחישות על מנת להגיע  להסדרי תשלום ופירעון החובות, התואמים את יכולות הלקוחות בשים לב לאתגרי התקופה".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות