banner
כפר סבא // באדיבות המינהלת להתחדשות עירונית
כפר סבא // באדיבות המינהלת להתחדשות עירונית

פינוי בינוי כפר סבא – המדריך המקיף לשנת [2024]

פינוי בינוי כפר סבא:  12 מתחמי התחדשות עירונית מאושרים, הכוללים, 2,267 יח"ד קיימות, שאליהן צפויות להתווסף 6,062 יח"ד – כל הנתונים והמתחמים

עיריית כפר סבא, בתמיכת משרד הבינוי והשיכון והרשות להתחדשות עירונית, הקימה את המינהלת להתחדשות עירונית בכפר סבא – גוף ציבורי שמטרתו ללוות ולסייע לתושבי העיר וליזמים בקידום פרויקטים להתחדשות עירונית בכלל ובפינוי בינוי כפר סבא בפרט. 

מדיניות התחדשות עירונית בפר סבא

עיריית כפר סבא רואה חשיבות רבה בקידום ועידוד פעילות להתחדשות עירונית בכפר סבא לשם חידוש ושיפור תנאי המגורים  ויצירת מלאי מגורים איכותי ברחבי העיר תוך שיפור המרחב הציבורי וחידוש התשתיות העירוניות.

נתונים על היקף פעילות פינוי בינוי כפר סבא: ברחבי העיר יש 12 מתחמי התחדשות עירונית מאושרים. מתחמים אלה כוללים, 2,267 יח"ד קיימות, שאליהן צפויות להתווסף 6,062 יח"ד ובסך הכל, מתחמי התחדשות עירונית בכפר סבא צפויים לכלול 8,329 יח"ד.

פינוי בינוי כפר סבא מציגה: פרויקטים ומתחמים של התחדשות עירונית
מתחם בן גוריון-סוקולוב

תכנית התחדשות עירונית למתחם בן גוריון-סוקולוב, הממוקם בשכונת הפועלים א’ במרכז העיר, בין הרחובות בן גוריון וסוקולוב. התכנית מציעה תוספת 73 יחידות דיור ל-38 יחידות דיור קיימות, וסה”כ 111 יחידות דיור, וכן עירוב שימושים של מגורים, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים.

המתחם מתחבר לרשת השבילים הירוקה העירונית הקיימת, ומאפשר את העצמתה. בתחום התכנית וסביבתה מוגדרת שמירה על מערך העצים הבוגרים בתחום התכנית בהתאם לאישור אגרונום העיר.

התכנית מקודמת במסלול חלופת שקד  ע”י היזם קידר מבנים בע”מ.

סטטוס מתחם: אישור דיון עקרוני בוועדה המקומית.

מתחם הגפן 1-4

תכנית פינוי בינוי כפר סבא למתחם הגפן 1-4, הממוקם בשכונת גבעת אשכול במזרח העיר, בין הרחובות הגפן, האילנות, השקמה ולוי אשכול. התכנית המוצעת מבקשת להגדיר תוספת של שטחי מגורים, חזית מסחרית ומבני ציבור בתמהיל גבהים מגוון ביחס לבינוי הרחובות הגובלים. בתחום התכנית מתוכננת רשת ירוקה של שבילי הולכי רגל, גנים וכיכר עירונית ובדפנותיה עצי מופת בוגרים המיועדים לשימור.

מדובר בתכנית התחדשות עירונית המציעה תוספת של 160 יחידות דיור ל-64 יחידות דיור קיימות, סה”כ 224 יחידות דיור. לצד זאת, התכנית מציעה עירוב שימושים של מגורים, חזית מסחרית, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. מבני הציבור בחלופות שהוצגו מתוכננים בשטח של 260 מ”ר שטחי בנייה. היקף שטחי המסחר בחלופות שהוצגו בין 640-900 מ”ר.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : א.ש 38 יזמות בע”מ.

סטטוס מתחם: אישור דיון עקרוני בוועדה המקומית

מתחם מבצע יונתן

תכנית פינוי בינוי כפר סבא למתחם מבצע יונתן, הממוקם בדופן הצפונית של מרכז העיר, בין הרחובות מבצע יונתן, הגליל, תל חי ומגרש בייעוד מבני ציבור. התכנית מציעה שטחי מגורים ותמהיל דירות מגוון, שטחי מבני ציבור מבונים בקומת הקרקע, חזית מסחרית שכונתית ושטח ירוק ציבורי פתוח ליניארי מרכזי. שביל ירוק זה הינו חלק מהרשת הירוקה העירונית הכוללת מערך רציף של שבילים, שדרות וגנים ציבוריים בפנים הבלוקים, לאורכם ממוקמים מגרשי מבני ציבור לרווחת התושבים.

התכנית מציעה תוספת של 246 יחידות דיור ל-114 יחידות דיור קיימות, סה”כ 360 יחידות דיור. 

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : אשלי חברה לבנייה בע”מ.

סטטוס מתחם: לפני אישור דיון עקרוני בוועדה המקומית.

פינוי בינוי מתחם התפוז

תכנית מתחם התפוז, הממוקם בין הרחובות ויצמן, תל חי, הארזים והעמק ומהווה מוקד התחדשות עירוני אסטרטגי סמוך לתחנת מטרו העתידית “כפר סבא מרכז” על ציר ויצמן. בליבת המתחם מוצעת שדרה ציבורית ירוקה חדשה, המקשרת בין תחנת המטרו לדופן הדרומי של מרכז העיר. 

מדובר בתכנית התחדשות עירונית בכפר סבא המציעה תוספת יחידות דיור בתמהיל מגוון, חיזוק המסחר לרחוב ויצמן ופנים המתחם, הגברת הקישוריות ועידוד הליכתיות ע”י טיוב והעצמת ה”רשת הירוקה”, פיתוח צירים מקשרים למארג המגורים מדרום, שילוב של צורכי ציבור, תעסוקה, ומסחר לכדי מרקם משולב המבנה את סביבת התחנה העתידית בלב העיר.

התכנית מציעה תוספת 319 יחידות דיור ל-161 יחידות דיור קיימות, סה”כ 480 יחידות דיור, וכן מבני ציבור מתוכננים בשטח בנייה של 2,000 מ”ר, כולל חניון ציבורי תת-קרקעי. בנוסף, התכנית מציעה כ-2,500 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע של המבנים על ציר ויצמן ו-4,000 מ"ר תעסוקה.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : אקרו-נדל”ן.

סטטוס מתחם: אישור דיון עקרוני בוועדה המקומית.

תכנית מתחם עמרמי

תכנית פינוי בינוי כפר סבא למתחם עמרמי ממוקמת במרכז הוותיק של לב העיר, (מתחם 1א’ לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035), לצד מבנים היסטוריים חד קומתיים המהווים עדות לראשית ההתיישבות במושבה.

מטרת התכנית הינה לחדש את הרקמה הקיימת באמצעות תוספת יחידות דיור בתמהיל מגוון, כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג. הקמת שטחי מסחר ותעסוקה, הכולל שטחים מבונים ציבוריים, כיכר עירונית, מבנים לשימור ששימורם יתומרץ באמצעות הבינוי המוצע. התכנית מבוססת על חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים. הראייה התכנונית הכוללת למתחם עמרמי מכילה 2 תכניות עצמאיות סמוכות מתואמות המקודמות במקביל: המתחם המזרחי (‘עמרמי-שרת’) והמתחם המערבי (‘עמרמי-רוטשילד’).

התכנית מציעה תוספת של 101 יחידות דיור ל-49 יחידות דיור קיימות, סה”כ 150 יחידות דיור. כמו כן, מוצעים כ-1,000 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית לצד כ-400 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע, וכ-1,500 מ”ר שטחי תעסוקה.

תכנית ‘עמרמי-שרת’ מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם שלום את נתן.

סטטוס מתחם: המלצה להפקדה במחוז

תכנית ‘עמרמי-רוטשילד’ מקודמת ע”י היזם קידר מבנים בע”מ.

סטטוס מתחם: בתכנון.

תכנית מתחם יוספטל | תמל/2040

מתחם התחדשות עירונית שכונת יוספטל, ממוקם בדופן המזרחית של העיר, במתחם 2 לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035. מטרת התכנית הינה לאפשר תהליכי התחדשות ובנייה לשכונת יוספטל הוותיקה, תוך ראייה רחבה של כלל השיקולים התכנוניים לטובת שדרוג איכות החיים של תושבי השכונה, שימור מוקדים משמעותיים במרחב בדגש על ערכי טבע עירוני ומוקדים קהילתיים, והגדלת היצע יחידות המגורים העירוני.

המתחם הוגדר בעדיפות לאומית בקבינט הדיור 18/11/2021. התכנית כוללת תוספת יחידות דיור, שטחים למבני ציבור, שטחי תעסוקה ושטחי מסחר. בתחום התכנית מוצעת כמו כן בנייה חדשה בפאתי השכונה, בדופן המזרחית.

התכנית מציעה תוספת 3,054 יחידות דיור ל-932 יחידות דיור קיימות, סה”כ 3,986 יחידות דיור.

התכנית מקודמת במסלול ותמ”ל  ע”י הרשות למקרקעי ישראל (רמ”י) והוועדה המקומית.

סטטוס מתחם: דיון פרה רולינג בשולחן עגול בוותמ"ל.

תכנית מתחם תקומה

מתחם התחדשות עירונית שכונת תקומה, ממוקם בין הרחובות רופין, הראשונים, ויצמן ונורדאו, סמוך לדופן המזרחית של מרכז העיר, במתחם 2 לפי תכנית המתאר המופקדת כס/2035. התוכנית למתחם מאושרת מאז שנת 2017. התכנית כוללת תוספת יחידות דיור, שטחים למבני ציבור, ותוספת שטחי מסחר בדופן רחוב ויצמן.  המתחם סמוך לתחנת רכבת נורדאו מדרום.

בבחינת שלביות מבוססת התכנית על מתווה “בינוי-פינוי”, במסגרתו ייבנו מגדלי מגורים בשטחים פתוחים בדופן הדרומי של המתחם, ולאחר אכלוסם יבוצעו יתר שלבי התכנית לכיוון דופן רחוב ויצמן מצפון. 

התכנית מציעה תוספת 774 יחידות דיור ל-294 יחידות דיור קיימות, סה”כ 1,068 יחידות דיור. מבני ציבור מתוכננים במתחם בשטח בנייה של 9,500 מ”ר, כולל חניון ציבורי תת-קרקעי, לצד כ-2,800 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע של המבנים על ציר ויצמן.

בתחום התכנית מוצעים 1,372 מקומות חנייה במפלסי המרתפים, וכ-101 חניות ציבוריות עיליות ברחובות התוחמים.

התכנית מקודמת ע”י היזם: ענב.

סטטוס מתחם: תכנית מאושרת

מתחם אלי כהן

התחדשות עירונית בכפר סבא במתכונת תכנית פינוי-בינוי לשכונת ‘אלי כהן’, ממוקמת בדרום-מזרח העיר ברחובות גיסות השריון ואח”י אילת. בסמכות הוועדה המחוזית.  מיקום השכונה בסמוך לציר ויצמן , שלד המע”ר, מהווה מוקד לתכנון מוטה ציר תחבורה ציבורית משמעותי, המקשר את מרכז העיר כפר סבא אל מטרופולין תל אביב ואל הרשת הארצית.

התכנית מציעה התחדשות מתחמית הכוללת מבני מגורים מעורבים במסחר ומבנה ציבור, תוך תוספת יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג ביחס לרחוב ויצמן, לרחובות הגובלים ולפארק העירוני. התכנון כולל ניצול מיטבי של משאב הקרקע עם עירוב שימושים של מבני ציבור, תעסוקה ומסחר ומבנה מגורים המתפרס על שטח שמשמש היום חניון בשל הצפיפות הגבוהה הנכנסת. זאת תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת, החיבור לפארק העירוני והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מכילה תוספת שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור, תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת, החיבור לפארק העירוני והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מציעה תוספת 456 יחידות דיור ל-224 יחידות דיור קיימות, סה”כ 730 יחידות דיור. מבני ציבור מתוכננים במגרש ציבורי ממזרח למתחם בשטח בנייה של 3,312 מ”ר. כ-1,200 מ”ר שטחי מסחר בקומת הקרקע של המבנים המרקמיים על ציר ויצמן.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם: יובלים.

סטטוס מתחם: לקראת דיון להמלצה להפקדה.

מתחם שכונת כיסופים

תכנית פינוי בינוי כפר סבא שנמצאת בסמכות הועדה המחוזית. מטרת התכנית הינה לאפשר התחדשות עירונית מיטיבה תוך שמירה על איכות חיי התושבים, לשכונה המתאפיינת בסביבת מגורים שקטה, ירוקה ומרכזית עם נגישות רבה בלב המרקם הוותיק של כפר סבא. תרומת התכנית למרחב הציבורי מתבטאת בהוספת יחידות דיור, כאשר 20% יחידות קטנות, תוך שדרוג ושיפור איכות המגורים, בהוספת מערך חנייה תת קרקעי, בחיזוק רשת השבילים הירוקים, בהרחבת זכות הדרך, בהוספת מבנה ציבור שכונתי ובפיתוח וחידוש המרחב הציבורי לרבות שטח ציבורי פתוח נרחב במרכז התכנית.

התכנית מציעה תוספת 345 יחידות דיור ל-160 יחידות דיור קיימות, סה”כ 505 יחידות דיור. מוצעים כ-2,569 מ”ר להקמת מבני ציבור בתחום התכנית, לצד כ-600 מ”ר שטחי מסחר ו-760 מ”ר תעסוקה בקומת הקרקע של המתחם המרכזי.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : קבוצת גבאי.

סטטוס מתחם: המלצה להפקדה בוועדה המחוזית.

תכנית מתחם דוד רמז דרום

תכנית פינוי בינוי כפר סבא למתחם דוד רמז דרום, מהווה מוקד משמעותי להתחדשות שכונת עלייה הוותיקה הממוקמת בצפון מערב העיר. התכנית מציעה תוספת של יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון, כאשר 20% יחידות קטנות בטיפוס בנייה מרקמית מלווה דופן. התכנית מכילה תוספת שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור וחזית מסחרית תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מציעה תוספת 167 יחידות דיור ל-66 יחידות דיור קיימות, סה”כ 233 יחידות דיור.

התכנית מקודמת במסלול מיסוי ע”י היזם : בוני התיכון.

סטטוס מתחם: התכנית מופקדת.

תכנית פינוי בינוי כפר סבא למתחם ששת הימים

תכנית פינוי-בינוי למתחם ששת הימים, שבין הרחובות גאולה לגלר, כמוקד משמעותי להתחדשות מרכז העיר. התכנית מבוססת על שלושה מתחמי איחוד וחלוקה: מזרחי (גאולה-גורדון), מרכזי (גורדון-בני ברית) ומערבי (בני ברית-גלר). התכנית מציעה תוספת של יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון, כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג. התכנית מכילה תוספת שטחים ציבוריים פתוחים, שטחים למבני ציבור וחזית מסחרית תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מציעה תוספת 249 יחידות דיור ל-122 יחידות דיור קיימות, סה”כ 387 יחידות דיור.

התכנית מקודמת במסלול רשויות ביוזמת עיריית כפר סבא.

סטטוס מתחם: תכנית מאושרת.

מתחם סוקולוב

תכנית פינוי-בינוי למתחם סוקולוב, שבין הרחובות הגולן לחרמון, כמוקד משמעותי להתחדשות מרחב לב העיר, סמוך לציר ויצמן. התכנית מציעה התחדשות מתחמית הכוללת מבני מגורים, מבנה מגורים מעורב תעסוקה ומבנה ציבור משולבי מסחר, תוך תוספת יחידות דיור בתמהיל דירות מגוון כאשר 20% יחידות קטנות ובינוי בגובה מדורג. 

התכנית מכילה ייעול שטחים ציבוריים והפיכתם מחניון עילי קיים למבני ציבור, כיכר שכונתית וחניון ציבורי תת קרקעי תוך חיזוק רשת הולכי הרגל הירוקה הקיימת והעצמתה לטובת שיפור איכות חיי התושבים.

התכנית מציעה תוספת 90 יחידות דיור ל-44 יחידות דיור קיימות, סה”כ 134 יחידות דיור.

התכנית מקודמת במסלול רשויות ביוזמת עיריית כפר סבא.

סטטוס מתחם: תכנית מאושרת.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות