ירושלים // depositphotos

המחוזית: בניית ממ"ד בדירה תפגע בקידום תמ"א 38 בבניין

"מבצע נפתלי" המשך הסרט: הועדה המחוזית לתכנון ובנייה בירושלים קיבלה ערר שהגישו בעלי דירות בבניין מגורים ברחוב נפתלי בירושלים, וקבעה כי אחת הדירות לא תורחב לצורך בניית ממ"ד, מכיוון שהדבר עשוי לפגוע בקידום פרויקט תמ"א בבניין

רונן דמארי 26.05.2019

ירושלים // depositphotos

הרחוב התפרסם לפני כשמונה שנים, כאשר יצא לאקרנים סרט דוקומנטרי המתעד את המאמצים להוביל פרויקט תמ"א 38 באחד מבנייני הרכבת הישנים שבו. הסרט "מבצע נפתלי" זכה לשבחים רבים אולם למרות השנים שחלפו מאז, הפרויקט לא הצליח להתקדם לכדי מימוש בשל התנגדויות של חלק מבעלי הדירות ודרישות שלא עלו בקנה אחד עם הכדאיות הכלכלית ליזמים.

בעלי הדירות: מתארגנים לקידום פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף
מהערר עולה כי מדובר בבית המשותף בן 4 קומות מעל קומת כניסה ובו 66 דירות. בקומת הכניסה של הבית המשותף 7 גרמי מדרגות המובילים לקומות שמעליה. הדירה שבגינה הוגש הערר מצויה בקומת הכניסה. במסגרת הבקשה להיתר התבקשה הרחבת הדירה בהתאם לתכנית 2847א. בנוסף התבקשה הקלה מקווי הבניין שנקבעו בתכנית, לכיוון צפון בעומק של 4.38 מ' לצורך בניית ממ"ד, וכן הקלה מהוראות התכנית הדורשת בניה בעמודות שלמות בלבד.

לבקשה הוגשו התנגדויות על-ידי בעלי זכויות בדירות בבית המשותף. בחודש ספטמבר 2018 דנה הועדה המקומית בבקשה ובהתנגדויות והחליטה לאשר את הבקשה. על החלטתה זו הוגש הערר.

בעלי הדירות שהגישו את הערר טענו כי מבקש ההיתר ביצע עבירות בנייה בדירה מושא הבקשה, שעניינן הרחבת הדירה על-חשבון השטח המשותף, ופיצולה לשתי דירות. לטענתם מטעם זה בלבד היה על הועדה המקומית להימנע מלדון בבקשה להיתר, או לכל הפחות לדחות את הדיון עד להחזרת המצב לקדמותו. בנוסף, טוענים העוררים שבימים אלה מתארגנים הדיירים לקידום פרויקט מכוח תמ"א 38 בבית המשותף. לטענתם נערכה התקשרות של הדיירים עם עו"ד לצורך ייצוגם בהליכים לקידום עסקה מול יזם בעניין. לטענת העוררים, אישור הבקשה להיתר יפגע בסיכוי לקדם פרויקט מכוח תמ"א 38 בבית המשותף, אשר יהווה פתרון מיטבי לכל הדירות בבית, לרבות הוספת ממ"דים.

הוועדה המקומית: עד היום לא נפתח תיק תמ"א 38 לבניין
מנגד, הועדה המקומית ציינה ביחס לטענות על עבירות הבניה בדירה כי לא היה בידיה מידע בדבר פיצול הדירה וכי לאור ההתנגדויות, במהלך הדיון בפני הועדה המקומית התבקש מבקש ההיתר להשיב לטענות אלו, והועדה המקומית קבעה בהחלטתה שתנאי להיתר יהיה 'ביטול פיצול יח"ד וקבלת אישור הפיקוח על הבניה על כך'. עוד צוין כי ננקטו פעולות אכיפה נגד מבקש ההיתר.  

לטענת הועדה המקומית, הטענות לעניין התארגנות לביצוע פרויקט מכוח תמ"א 38 נטענה בעלמא, שכן לא נפתח עד היום במשרדי הועדה המקומית תיק שעניינו קידום פרויקט כאמור ביחס לבניין מושא הערר.

מגיש הבקשה להיתר טען שמאז שקנה את הדירה לא ביצע בה כל שינוי, וכי אין כיום לדירה שתי כניסות ושני מונים כפי שנטען על-ידי העוררים, ומכל מקום נושא זה קיבל מענה בהחלטת הועדה המקומית שהתנתה את ההיתר בבדיקת הפיקוח. בעניין הטענה בדבר קידום פרויקט מכוח תמ"א 38, טוען מבקש ההיתר שדיירי הבית המשותף ניסו בעבר להצטרף לפרויקט המבוצע בימים אלו בבניין הצמוד, אולם מטעמים אובייקטיבים אין כדאיות כלכלית לקידום של פרויקט כאמור.

לאחר ששמעה את טענות הצדדים החליטה ועדת הערר פה אחד לקבל את הערר וקבעה בהחלטתה בין היתר: "ההרחבה המוצעת במסגרת הבקשה להיתר מתוכננת על שטח המיועד לרחבת כניסה מקורה חדשה לבניין לפי תכנית 2847א. ביטולה של רחבת הכניסה לבניין הינה בעייתית ביותר בעיננו. אמנם, כאשר אל מול הקושי האדריכלי תכנוני קיים האינטרס של מיגון מבנים באמצעות הקמת ממ"ד, אין לשלול על הסף גם פתרונות אדריכליים דחוקים. עם זאת, במקרה הנדון, לא שוכנענו שהצורך במיגון המבנה הוא האינטרס העומד על הכף. במקרה הנדון ראוי היה לבחון חלופה אדריכלית למיקום הממ"ד, בעורף הבניין ולא בחזית. משלא השתכנענו שנבחנו ומוצו חלופות כאמור, לא מצאנו שיש מקום לאשר את ההקלה המבוקשת בעניין זה. מבקש ההיתר לא הציג כל הסכמה שיש לו מאת הדיירים בבית המשותף. לטענתו הוגשה ואף אושרה בעבר בקשה להיתר להרחבה של הדירות בעמודה של דירת המבקש, אשר ניתנה לה הסכמה של כל בעלי הזכויות בדירות בעמודה זו. נבהיר, שאיננו מביעים עמדה בעניין הנחיות הועדה המקומית, המסתפקות בהצגת הסכמות מאת בעלי הזכויות בכניסה מושא הבקשה בלבד, לבין הוראות חוק המקרקעין במקרה הנדון. מכל מקום, המבקש לא הציג הסכמות עדכניות לבקשה להיתר הנוכחית, אף לא מאת בעלי הזכויות בעמודה".

עוד הוסיפו חברי ועדת הערר: "בהתאם להלכה שנפסקה, ככלל מוסדות התכנון יימנעו מלקיים דיון סרק, שעה שאין בידי מגיש הבקשה תימוכין קנייניים, ואפשרות למימוש הבקשה להיתר. כמו-כן, יימנעו מוסדות התכנון מלקיים דיון בבקשה שאין לה את הרוב הדרוש, וזאת שעה שמדובר בהיתר שיש לו השלכות משמעותיות ביותר על בעלי הזכויות המתנגדים. הקושי בהעדרן של הסכמות כאמור מתחדד נוכח טענת העוררים, שבעלי הזכויות בבית המשותף מבקשים לקדם פרויקט לפי תמ"א 38, כאשר לטענתם הבקשה להיתר מושא הערר תסכל את סיכוייו".

סוף דבר, הערר התקבל כאשר הועדה קבעה שלא היה מקום לאשר את הבקשה להיתר, וביטלה את החלטת הועדה המקומית.

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

בואו להגיב ולהשמיע את דעתכם. הצטרפו עכשיו לקבוצת הפייסבוק הפורום הישראלי להתחדשות עירונית >>> להצטרפות

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות