banner
רעננה // צילום: מגדילים
רעננה // צילום: מגדילים

ועדת ערר: האינטרס הלאומי של תמ"א 38 גובר על שיקולים תנועתיים

ועדת הערר המחוזית מרכז דחתה ערר שהגישו תושבים ברעננה נגד הועדה המקומית ונגד חברה יזמית המקדמת פרויקט תמ"א 38/2 סמוך לבתיהם, בטענה לבעיית תנועה חמורה שתיווצר ברחוב קצר וצר

ברחובנו הצר: הפרויקט שאושר על ידי הועדה המקומית ממוקם ברחוב הגדוד העברי ברעננה, במסגרתו צפויה החברה היזמית "רותם שני – יזמות והשקעות בע"מ", להרוס בניין מגורים קיים בן 3 קומות מעל 2 קומות עמודים הכולל שתי כניסות ו-24 יח"ד ולהקים תחתיו שני בניינים חדשים בני 6.5 קומות מעל שתי קומות מרתף עם 116 חניות ו-3 חניות נכים, וסה"כ 60 יח"ד מכח תכנית רע/מק/1010א'.
בסך הכל מדובר על תוספת של 36 יחידות דיור במגרש נשוא הערר ועוד 36 יח"ד במגרש הסמוך שהבקשה בו טרם נדונה.

המתנגדים: רחוב קצר, ללא מוצא וצר מאוד
לבקשה הוגשו התנגדויות מקרב בעלי הדירות המתגוררים ברחוב המעפילים הסמוך שציינו כי אינם מתנגדים לפרויקט מעיקרו אלא לבעיה הקשה שתיווצר לטענתם מהעדר תכנית כוללת ומסודרת למערך התנועה וזאת עקב הכוונה לאפשר את הכניסה לחניון הפרויקט, אשר יכלול סה"כ 120 יח"ד דרך רחוב המעפילים.
לטענתם, רחוב המעפילים הוא רחוב קצר, דו סטרי ללא מוצא וצר מאוד (כ-6 מ') הכולל מעון, גן ילדים וקופת חולים, וזאת בנוסף לבנייני מגורים רבי קומות. הכניסה היחידה לרחוב המעפילים היא מרחוב החי"ל המהווה נתיב תחבורה מרכזי.
לטענתם 236 כלי רכב עתידים להיכנס דרך רחוב המעפילים במצב שיוביל ל"קטסטרופה תחבורתית", שעה שכיום כניסת הרכבים נעשית דרך רחוב הגדוד העברי המקביל.
יצוין כי המתנגדים צירפו חוות דעת תנועתית לעמדתם אולם נדחו על ידי הועדה המקומית שקבעה כי תכנון התנועה נבחן ואושר ע"י יועץ התנועה של הוועדה, וזאת לאחר הליך תיאום שנעשה מול גורמי המקצוע באגף ההנדסה.
בעקבות הדחייה החליטו המתנגדים לפנות לוועדת הערר המחוזית, בתקווה שזו תהפוך את החלטת הועדה המקומית ותורה על שינוי מתווה הפרויקט.

הוועדה המקומית הציגה חוות דעת תנועתית מטעמה
הועדה המקומית ציינה כי שינוי מיקום הכניסה לרחוב הגדוד העברי יביא להפרעה גדולה יותר למהלך התנועה בשל הקירבה לבי"ס ועומסי התנועה הקיימים הרחוב. ע"פ חוות דעת של מומחה תנועה שהוצגה מטעם המבקשים תוספת יח"ד המבוקשת ביחס לקיים לא תגדיל משמעותית את נפחי התנועה ברחוב ולא תיווצר מכך בעיה תחבורתית כלשהי. לאור זאת ולאור העובדה כי טענות המתנגדים לא נתמכו באסמכתאות מקצועיות, כך לטענת הוועדה המקומית, הוחלט לאשר את תכנון התנועה המוצע, כולל הכניסה והיציאה לחניון במיקום המתוכנן ברחוב המעפילים.
לתמיכת טענותיה צירפה הועדה המקומית חוות דעת תנועתית מטעמה וציינה כי הנתון הרלוונטי לבחינת ההשפעה על מערך התנועה הוא העובדה כי במסגרת הבקשה מבוקשת תוספת של 36 יח"ד בלבד, אשר על פי מומחה התנועה מטעמה מייצרת תוספת זניחה של נסיעות בשעות השיא שאינה גורמת לבעיה תחבורתית כלשהיא והשפעתה על מערך התנועה באזור היא שולית.

ועדת ערר: "אינטרס לאומי חיוני"
חברי ועדת הערר, בראשות עו"ד רונית אלפר, יצאו לסיור בסביבת הפרויקט המבוקש על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי ממצב הדברים בשטח.
לאחר הסיור ובחינת כלל הנתונים שעמדו בפניהם, הן במסגרת הדיון והן במהלך הסיור עצמו, הגיעו חברי ועדת הערר ויועץ התנועה מטעמה לכלל דעה כי ניתן לקבל את הפתרון התנועתי המוצע במסגרת הבקשה להיתר שאושר על ידי הוועדה המקומית.

בהחלטה הם נימקו: "בהיבט התנועתי/בטיחותי, אנו מקבלים את עמדת יועץ התנועה של הוועדה המקומית לפיה נוכח היותו של רחוב הגדוד העברי רחוב חד סטרי מאסף, עליו נשען גם בית ספר ומעבר חציה המשמש את תלמידיו, לא יהיה נכון להוסיף בו קונפליקטים תנועתיים למשתמשי הרחוב ולבאי בית הספר, וזאת אם על ידי העתקת הכניסה והיציאה מהחניון לרחוב זה ואם על ידי הצבת כניסה/יציאה בו בלבד". 

הוועדה דחתה את טענות העוררים באשר לעומס תנועה יוצא דופן ברחוב: "מומחה התנועה של הוועדה המקומית התייחס בחוות דעתו לסך יחידות הדיור אשר צפויות להישען על רחוב המעפילים, לרבות אלו הקיימות, והגיע למסקנה – בהתבסס על היקפי התנועה החזויים, להם הסכים מומחה העוררים – כי תוספת יחידות הדיור תיצור בשעות השיא תנועה של כ-2 כלי רכב לדקה. לטעמנו, גם אם נניח כי מדובר בתחזית אופטימית, ומספר הכניסות והיציאות בשעות השיא יהיה פי 2 מכך, מדובר עדיין בעומס סביר שרחוב המעפילים יכול לשאת ואשר רחוק מלהגיע ל"קטסטרופה תחבורתית" כנטען.  הדברים אמורים במיוחד, נוכח ההרחבה המתוכננת ברחוב המעפילים על חשבון מגרשי המגורים של בניינים 16-18, שתביא לכך שתוואי הדרך יעמוד על 10.5 מ' – 0.5 מ' יותר מרוחבו הסטטוטורי של הרחוב וכ-1.5 מ' יותר מהמצב הקיים בפועל".

עוד נאמר בהחלטה: "לפני סיום נבקש להתייחס לסוגיית צפיפות המגורים. טענה זו אמנם לא הועלתה כטענת התנגדות על ידי העוררים, אולם היות ויש בה כדי להשפיע על היקף התנועה הצפוי בסביבה בכלל וברחוב המעפילים בפרט, סבורנו כי לא ניתן להתעלם ממנה.

לדברי הוועדה המקומית, המגרש הנדון כלול באזור התייחסות 107 ושטחו, על פי הרשום בפרוטוקול הדיון שהתקיים בפני הוועדה המקומית, הוא 3,416 מ"ר. במצב דברים זה, ניתן היה להגיע עד לסך מקסימלי של 61 יח"ד כאשר בפועל מבוקשות 60 יח"ד. ולא רק זאת, אלא שהיקף הבינוי שניתן היה להתיר על פי תכנית רע/3000 גבוה מזה שאושר. דומה אפוא, כי גם בהיבט זה תואמת הבקשה את הוראות התכניות החלות. נתון זה תומך אף הוא בבקשה הנדונה בהיותה עולה בקנה אחד לא רק עם האינטרס הלאומי החיוני העומד בבסיס תמ"א 38 ותכנית 1010א' שאושרה בעקבותיה, אלא אף עם מדיניות התכנון העדכנית של העיר רעננה ביחס לאזור התכנון המסוים בו מצויים המקרקעין הנדונים.
לאור כל האמור, נוכח מכלול השיקולים שהצגנו לעיל, סבורנו כי באיזון שבין האינטרס הפרטי של העוררים לבין האינטרס הציבורי של התמ"א, ובפרט כאשר מדובר בפרויקט של הריסה ובניה מחדש, יש להעדיף את האינטרס הציבורי ובמיוחד כאשר אינטרס זה מצוי בזיקה ישירה עם מגמות תכנוניות עדכניות של העיר".
הועדה החליטה לאשר את הבקשה להיתר ובכללה זה את הפתרון התנועתי המוצע במסגרתה, אולם הדגישה כי אין בהחלטתה למנוע הגשת התנגדויות בהיבטים אחרים כנגד הבקשה.
בנסיבות העניין החליטה הועדה שלא ליתן צו להוצאות.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות