banner
קרית גת // shutterstock
קרית גת // shutterstock

בית המשפט קבע כי מגעים לביצוע פינוי בינוי אינם עילה לדחיית צו הריסה

הוועדה המקומית קריית גת הותירה את ההכרעה לבית המשפט

בית משפט השלום בקריית גת דחה בקשה לדחיית צו הריסה שהגישו בעלי נכסים במגרש בעיר, לאחר שביצעו בו חריגות בנייה. החברה היזמית הצפויה לבנות על המגרש בניין בן 19 קומות במסגרת פרויקט פינוי בינוי, מנהלת במקביל תביעת פינוי נגד בעלי הנכסים והתנגדה לבקשה. כעת, עם החלטת בית המשפט מקווים בחברה כי הפרויקט המורכב יתקדם.

מבנה מסחרי ללא היתר
בעלי הנכסים במגרש שביצעו את חריגות הבנייה טענו בפני בית המשפט כי הם מנהלים מגעים עם הקבלן וכי מתנהל דיון באמצעות בית המשפט, בניסיון להגיע להסדר פשרה. הוועדה המקומית הותירה את ההחלטה בבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט. מעיון בכתב האישום ובבקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה עולה כי, המבקשים הקימו במהלך שנת 2014 מבנה בגודל של 18 מ"ר לצורכי מסחר ללא היתר כדין. בנוסף, המבקשים עשו שימוש בתוספות בנייה חריגה במקרקעין, שהוקמו במועד שאינו ידוע למשיבה, והכוונה לתוספת בנייה בשטח של 80 מ"ר, ששימשה במועד הרלבנטי למסעדה, בגגון בגודל של 23 מ"ר, במחסן בגודל של 25 מ"ר וסככה בגודל של 18 מ"ר, והכל ללא היתר בנייה כדין, כאשר חריגות הבנייה בוצעו, כך לפי הטענה, תוך פלישה לשטחים ציבוריים.

כל תוספות הבנייה יהרסו
בדיון שנערך בחודש ספטמבר אשתקד המבקשים הודיעו על הסכמתם למתן צו הריסה דחוי ללא הרשעה, כמפורט בבקשה והצהירו שידוע להם כי תוספות הבנייה הנ"ל מיועדות להריסה. על יסוד הסכמת הצדדים ניתן פסק דין, שלפיו כל תוספות הבנייה הנ"ל יהרסו בתוך שנה ולא יאוחר מיום 13.9.2017. אלא שעם כניסת צו ההריסה לתוקף, הגישו המבקשים את הבקשה המדוברת. לטענתם, הוגשה כנגדם תביעת פינוי מהמקרקעין על ידי חברת "אורות גת", המתבררת בבית  משפט השלום באשדוד, וכי התערבותה של החברה בהליך זה אינו ממין העניין, מהטעם שאין לה כל מעמד בגדרו של הליך זה, ותכליתה להפעיל עליהם לחץ בלתי הוגן במטרה למתן את דרישותיהם במסגרתה המגעים בין הצדדים.

עוד הם טענו כי תוספות הבנייה האמורות יסולקו במסגרת הסכם בין הצדדים, ככל שיבשילו המגעים ביניהם, או בפסק דין לפינוי המקרקעין, ככל שתתקבל תביעת הפינוי שהגישה חברת "אורות גת", שבירורה יימשך שנים רבות, וככל שהתביעה תידחה יחשב הדבר להתערבות חסרת בסיס מטעמה בהליך הנדון. עוד נטען כי, יש לראות את עמדתה של הוועדה המקומית, שלפיה הותירה את ההכרעה בבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט, כהעדר התנגדות מטעמה לבקשה הנדונה, וכי צו ההריסה ניתן ללא הרשעה, והארכת המועד המבוקשת לא תגרום לנזק לצד שלישי כלשהוא.

כאמור, חברת "אורות גת", רכשה את מלוא הזכויות במקרקעין לצורך פרויקט "פינוי בינוי", והגישה תביעת פינוי כנגד המבקשים בבית משפט השלום באשדוד, הודיעה על התנגדותה לבקשה.

שופט בית משפט השלום בקרית גת, משה הולצמן, החליט לדחות את הבקשה שהגישו בעלי הנכסים וקבע בין היתר: "המועד לביצוע צו ההריסה, לפי פסק הדין שניתן ביום 13.9.2016 בהליך זה, נקבע ליום 13.9.2017, בעוד שבקשת הדחייה הוגשה ביום 27.9.2017, בחלוף המועדים שנקבעו להגשתה לפי הדין, כמו גם לביצוע צו ההריסה, והיה מקום לצרף אליה תגובה בכתב של המשיבה. לא מצאתי כי הוצג בפניי טעם של ממש לגבי עיתוי הגשת הבקשה, ולטעמי די באיחור הכרוך בהגשתה על מנת להורות על דחייתה. מעבר לכך, לא מצאתי שיש מקום להיעתר לבקשה גם לגופן של הטענות שהעלו המבקשים, ובשים לב לנסיבות העניין".

עוד קבע השופט: "הלכה פסוקה הינה כי עבירות תכנון ובנייה הפכו ל'מכת מדינה', ובבחינת פגיעה של ממש בשלטון החוק שיש לפעול באופן נמרץ על מנת למגרה עוד נקבע  שיש לראות בחומרה יתרה עבירות אלה מקום שתכליתן העיקרית הינה השאת רווחים מפעילות עסקית ומסחרית.

"כן נקבע, שקיימת חשיבות רבה לביצוע צו הריסה במועדו, ולכן היעתרות לבקשה להאריך את המועד בעניין זה תיעשה רק במקרים חריגים ויוצאי דופן, כאשר הדגש המרכזי הינתן לשאלה האם היתר הבניה נמצא 'בהישג יד מידי' של המבקש.

"כל שנטען בבקשה הנדונה הינו כי המבקשים מנהלים מגעים עם הקבלן ומתנהל דיון באמצעות בית המשפט בניסיון להגיע להסדר פשרה. מעבר לכך שטענות אלה נטענו בתכלית הקיצור, וללא פירוט של ממש, לא נטען כלל כי המבקשים נקטו בהליכים לצורך הכשרת תוספות הבנייה, או שהיתר הבנייה נמצא בהישג יד, ומכאן שלא ניתן טעם של ממש המצדיק היעתרות לבקשה. במצב הדברים הקיים אין מקום להותיר את העבירות על פי דיני התכנון והבנייה  על מכונן, מה גם שהמבקשים טענו בתשובתם שאם ההליך המשפטי בתביעת בפינוי שהגישה חברת "אורות גת" ימוצה עד תומו הדבר יארך שנים רבות, וסבורני שאין מקום להנציח את קיומן של העבירות האמורות לפרק זמן נוסף כלשהוא, וקל וחומר למשך שנים רבות".

באשר לעובדה שהוועדה המקומית לא התנגדה לבקשה קבע השופט: "אין בידי לקבל את הטענה שלפיה יש לראות את הוועדה המקומית, שהותירה את ההכרעה בבקשה לשיקול דעתו של בית המשפט, כמי שאינה מתנגדת להארכת מועד ביצועו של צו ההריסה.

"הוועדה מקומית לתכנון ובנייה- קריית גת, אמונה על אכיפת חוקי התכנון והבנייה, יש להחזיקה כמי שהוראות הדין ופסיקת בתי המשפט בעניינים הנתונים לסמכותה ידועים לה ומדריכים את פעולותיה, והדעת נותנת שככל שהייתה סבורה כי אין מניעה מלהאריך את המועד לביצוע צו ההריסה, הרי שהייתה מביעה את דעתה בעניין זה באופן ברור ומפורש".

 

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות