הפורום הישראלי להתחדשות עירונית הוקם במטרה לשמש כפלטפורמה מקצועית עבור בכירים, מובילי דעה ומקבלי החלטות בענף ההתחדשות העירונית ומאגד את כל הגורמים השותפים לקידום הענף בכל רחבי הארץ.

הפורום מתכנס אחת לרבעון למפגש פסגה, בו מוצגים בפני המשתתפים עדכונים מקצועיים, יעדים ותוכניות עתידיות. המשתתפים לוקחים חלק אינטנסיבי בשיח, אשר מטרתו להעלות את המודעות והחשיבות של סוגיות שונות לסדר היום הציבורי וזאת על מנת להשפיע על מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות, אשר משתתפים במפגשים.

הפורום משמש עבור חבריו וחברותיו קרקע פוריה ומפרה להחלפת רשמים מקצועיים וליצירת קשרים עסקיים.

*המפגשים יזכו לסיקור וחשיפה תקשורתית

הפורום הישראלי להתחדשות עירונית הוקם במטרה לשמש כפלטפורמה מקצועית עבור בכירים, מובילי דעה ומקבלי החלטות בענף ההתחדשות העירונית ומאגד את כל הגורמים השותפים לקידום הענף בכל רחבי הארץ.

הפורום מתכנס אחת לרבעון למפגש פסגה בו מוצגים בפני המשתתפים עדכונים מקצועיים, יעדים ותוכניות עתידיות. המשתתפים יקחו חלק אינטנסיבי בשיח אשר מטרתו להעלות את המודעות והחשיבות של סוגיות שונות לסדר היום הציבורי וזאת על מנת להשפיע על מקבלי ההחלטות וקובעי המדיניות אשר ישתתפו במפגשים.

הפורום משמש עבור המשתתפים תשתית פורה להחלפת רשמים מקצועיים, לשתף באתגרים וליצור קשרים עסקיים.

*המפגשים יזכו לסיקור וחשיפה תקשורתית

חברי הפורום

שם מלא

תואר

שם מלא

תואר

שם מלא

תואר

שם מלא

תואר

שם מלא

תואר

שם מלא

תואר

שם מלא

תואר

שם מלא

תואר

טופס התעניינות

נגישות