banner
ירון רוקמן, מנכל אשטרום נכסים // צילום: ישראל הדרי
ירון רוקמן, מנכל אשטרום נכסים // צילום: ישראל הדרי

אשטרום סוגרת שנה עם ירידה בהכנסות ועלייה חדה ברווח הנקי

על פי דיווח החברה לרבעון האחרון ולשנת 2018: ירידה בהכנסות, עלייה חדה בערך הנדל"ן להשקעה וברווח התפעולי והנקי. החברה חילקה דיבידנד בסך של 65 מיליון שקל לבעלי המניות

תמונה: ירון רוקמן // צילום: ישראל הדרי

חברת אשטרום נכסים, מקבוצת אשטרום, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2018 ובתוך כך, ציינה כי: "במהלך שנת 2017 מכרה החברה שני נכסים, שההכנסות בגינם נכללו בתוצאות התקופה המקבילה אשתקד – נכס בדיסלדורף ו-50% ממניות חברת קניונים בישראל (המחזיקה את קניון בת ים), שעברה להיות  מוצגת בסעיף רווחי חברות כלולות. כמו כן, מכרה החברה במאי 2018 את אחזקתה בחברת אשלון מלונאות ברווח של כ-33 מיליון שקל לפני מס. לצד זאת, החלה החברה לכלול בדו"חותיה הכספיים שלושה נכסים חדשים שנרכשו בגרמניה, וזאת החל מפברואר 2018".

ירידה רבעונית בהכנסות החברה
הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2018 הסתכמו בכ-58.4 מיליון שקל, לעומת כ-63.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בחברה מסבירים כי: "ההכנסות ברבעון הרביעי של 2018 כללו כ-7 מיליון שקל ממכירת שטחי משרדים בהקמה (פרויקט LYFE) כתוצאה מיישום לראשונה של תקן 15 IFRS, ומנגד נגרעו הכנסות הנכס בדיסלדורף שמכירתו הושלמה בסוף 2017. כמו כן, ההכנסות השנה אינן כוללות את הכנסותיה של חברת קניונים בישראל, שהחברה חדלה לאחד אותה בדוחותיה, ועברה להציגה תחת סעיף 'רווחי חברות כלולות'".

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם בכ-38.7 מיליון שקל, לעומת כ-49.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, "הירידה ברווח הגולמי מוסברת במכירת הנכסים, כאמור", מבהירים בחברה.

עלייה חדה בערך הנדל"ן להשקעה וברווח התפעולי והנקי
ברבעון הרביעי של 2018 רשמה החברה עליית ערך של נדל"ן להשקעה  בסך של כ-98.3 מיליון שקל, לעומת כ-35.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הרביעי של 2018 טיפס לכ-180.4 מיליון שקל לעומת כ-74.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. "השינוי בסעיף זה הושפע בעיקר מעליית ערך נדל"ן להשקעה בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד וכן מרווחי חלק החברה בחברות כלולות", אומרים בחברה.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של 2018 צמח לכ-149.6 מיליון שקל (כ-122.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) לעומת כ-68.7 מיליון שקל (כ-60 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

מנתונים שנתיים שמסרה החברה עולה כי היא רשמה בשנת 2018 כ-134.6 מיליון שקל בגין עליית ערך נדל"ן, לעומת עליית ערך בסך של כ-80.3 מיליון שקל בשנת 2017. הגידול נבע ברובו ממימוש הנכס בהנובר ומגידול של שכר הדירה בנכסי אשלד וכן בשל קיטון שיעורי ההיוון על רקע הירידה בשיעורים אלו במשק, כך מסבירים בחברה.

גם הרווח התפעולי צמח בשנת 2018 לכ-394 מיליון שקל, לעומת כ-317 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הנקי של החברה בשנת 2018 טיפס לכ-280.6 מיליון שקל (כ-246.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) לעומת כ-218.1 מיליון שקל (כ-190.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד.

ירידה שנתית בהכנסות
החברה סיימה את שנת 2018 עם ההכנסות של כ-226.6 לעומת כ-241.4 מיליון שקל בשנת 2017. הירידה מוסברת במכירת  הנכסים אשתקד, כאמור, ומהפסקת האיחוד של חברת קניונים בישראל. מנגד, נרשמו בתקופת הדו"ח הכנסות בסך של כ-33.4 מיליון שקל ממכירת פרויקט LYFE (מגדלי משרדים בעיר בני ברק) כתוצאה מיישום לראשונה של תקן 15 IFRS.

הרווח הגולמי בשנת  2018 הסתכם בכ-159 מיליון שקל לעומת כ-192.2 מיליון שקל בשנה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הגולמי מוסברת במכירת הנכסים ובהפסקת האיחוד של קניונים בישראל, כאמור, כך נמסר מהחברה.

דיבידנד בסך של 65 מיליון שקל לבעלי המניות
ממאזנה של החברה עולה, כי הונה העצמי ביום 31 בדצמבר 2018 עומד על כ-1.73 מיליארד שקל. ההון העצמי (לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה) מהווה כ-39% מהיקף המאזן של החברה. בקופתה של החברה, על פי מאזנה המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-423.6 מיליון שקל.  היקף המאזן של החברה הסתכם בסך של כ-4.4 מיליארד שקל והוא כולל נדל"ן להשקעה בסך של כ-2.3 מיליארד שקל. ביום 19 מרץ 2019, הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 65 מיליון שקל לבעלי המניות.

ירון רוקמן, מנכ"ל אשטרום נכסים, מסר כי: "אנחנו מסיימים את שנת 2018 עם גידול ברווח, תוך שיצרנו תשתית רחבה לצמיחתה העתידית של החברה בשנים הקרובות. בין היתר, פעלנו להרחבת פעילות הייזום בתחום המשרדים, ובמסגרת זו אנו מפתחים פרויקט משרדים ומסחר באזור תלפיות בירושלים, רכשנו קרקע בנס ציונה עליה יוקם פרויקט משרדים להשכרה,  וכן המשכנו לקדם תהליכים לקראת הקמת פארק ההייטק ביבנה. לאחרונה מימשנו עם חברת ביג, שותפתנו בקניון בת ים, את האופציה לרכישת הזכויות להקמת מגדל מגורים ומשרדים במתחם הסמוך לקניון, בו אנו רואים פוטנציאל השבחה משמעותי. במסגרת הפעילות בחו״ל, רכשנו בשנה החולפת בגרמניה שלושה נכסים, ומנגד מימשנו ברווח משמעותי נכס בהנובר. אשטרום נכסים ממשיכה לקדם את הפרויקטים בהקמה,  ולפעול להשבחת נכסיה הקיימים, וכן פועלת לאיתור הזדמנויות השקעה נוספות בארץ ובחו"ל".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות