banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

גבעתיים: הוועדות סירבו לבקשה לביצוע פרויקט תמ"א 38/2

ועדת ערר מחוז מרכז דחתה ערר שהגישה החברה היזמית "פסגות גבעתיים", בגין דחיית בקשתה לבצע תמ"א 38/2 בגבעתיים. החברה על החלטות הוועדה המקומית: "החלטות תזזיתיות שמשתנות חדשות לבקרים". ועדת ערר:" סטיה בעניינים מהותיים, לרבות יחידות הדיור"

 

ועדת הערר המחוזית מרכז דחתה לאחרונה ערר שהגישה החברה היזמית "פסגות גבעתיים בע"מ" על החלטתה של ועדת המשנה לתכנון ובנייה גבעתיים לדחות בקשה לביצוע פרויקט תמ"א 38/2 הריסה ובנייה מחדש בגבעתיים. ועדת הערר גיבתה את הועדה המקומית כשהיא קובעת שהחברה היזמית חרגה מהמדיניות המאושרת בגבעתיים. 

המדובר בבניין בן 3 קומות ובו 12 דירות הממוקם בפינת הרחובות יצחק שדה וגולומב. בבקשה להיתר מוצע להרוס את המבנה הקיים ולבנות תחתיו בניין ובו 36 דירות בשני אגפים (כניסה אחת מרחוב גולומב ואחת מרחוב יצחק שדה) בני 8 קומות, ושני מרתפי חניה לצד הקלות שונות. בין היתר ביקשה החברה היזמית תוספת של 2 קומות וכן תוספת שטחי בנייה עבורן. לבקשה הוגשה התנגדות על-ידי דיירים בעלי זכויות בבניין הצמוד לפרויקט שטענו כי הבנייה תפגע באיכות חייהם.

בחודש ספטמבר אשתקד החליטה הועדה המקומית לדחות את הבקשה להיתר בנימוק שהבקשה חורגת מנפח הבנייה המותר ומהתב"ע התקפה, וציינה כי הבקשה נדחתה לאחר שהועדה קבעה כי היא חורגת מזכויות הבנייה המותרות במסגרת תמ"א 38 מכיוון שהחברה ביקשה לבנות חצי קומה יותר מעבר לתב"ע התקפה.

בערר שהגישה לועדת הערר המחוזית טענה החברה היזמית כנגד מדיניות הוועדה המקומית שעניינה בבקשות לפי תמ"א 38 וכנגד החלתה על הבקשה מושא הערר. לטענת העוררת, אין לוועדה המקומית מדיניות, אלא "החלטות תזזיתיות שמשתנות חדשות לבקרים". עוד טענה העוררת "שלא ניתן לעקוב ולהבין מהי מדיניות הוועדה המקומית, ורק יודעי ח"ן יכולים לדעת מהי".

החברה טענה כי הגישה את הבקשה להיתר בהתאם למסמך המדיניות כפי שחל במועד שבו קיבלה את תיק המידע, וכי עד שהוגשה הבקשה להיתר – עודכנה המדיניות. לטענתה – החלת המדיניות העדכנית על הבקשה להיתר מהווה פגיעה באינטרס ההסתכמות שלה. היא הוסיפה כי הסתמכה על ההיתר שניתן במגרש הסמוך, שבו אושרו 30 יח"ד, על אף שהמגרש שם קטן יותר מהמגרש עליו היא מקדמת את הפרויקט. 

לאחר ששמעה את טענות הצדדים ועדת הערר החליטה לדחות את הערר ואת טענות החברה היזמית התוקפות את מדיניות הוועדה המקומית ותחולתה על בקשות להיתרים מכוח התמ"א בתחומי העיר.

בהחלטת ועדת הערר היא קבעה כי החברה היזמית בחרה להגיש בקשה להיתר עם חריגה משמעותית של 8 דירות מעבר למדיניות הוועדה המקומית: "נזכיר שבהתאם למידע שהוצג לנו על ידי העוררת, אושרו בשנים האחרונות בסביבת המגרש מושא הערר בקשות נוספות מכוח תמ"א 38. בקשות אלו כידוע מייצרות תוספת דירות ואוכלוסייה, מבלי שלצדן של בקשות אלו מתווספים שטחי ציבור. גם הטענה לפיה המגרש מצוי בסמוך לגינה ציבורית ומבני ציבור מגוונים אינה מצדיקה חריגה כאמור. מדיניות הוועדה המקומית מבוססת על מצאי שטחים ציבוריים הקיימים בסביבה. שטחי הציבור עליהם מצביעה העוררת אמורים לשרת את סביבתם, ולא רק את המגרשים הסמוכים להם. אין המדובר בהכרעה על בסיס תחושה, הנובעת מקרבה של מבני ציבור למגרש מסוים בתוך השכונה. אלא על בסיס בחינה פרוגרמתית שנועדה לתת תמונה בדבר יכולת שטחי הציבור הקיימים לספק שירותים ציבוריים ברמה ראויה לכלל תושבי השכונה". 

עוד נאמר בהחלטה: "גם בעובדה שמדובר במגרש שגודלו כ- 1,340 מ"ר לא מצאנו כנתון המצדיק חריגה ממדיניות הוועדה בעניין מכפיל הדירות. כאמור, במסגרת הבקשה להיתר מוצעת תוספת דירות מעבר למאושר לפי התוכניות התקפות. לגודל המגרש אין רלוונטיות בכל הקשור לצורך לתת מענה לסוגיית החוסרים בתשתיות ציבוריות".

ועדת הערר אף עמדה על כך שהבקשה אינה עומדת בעקרונות מסמכי המדיניות של הועדה המקומית כפי שאושרו בינואר 2018, בטרם הוגשה הבקשה להיתר: "העוררת מנמקת את הסטיות האמורות בנימוקים שונים. בין השאר טוענת שלתיק המידע שהונפק לה צורף תשריט נפחים של 2017, ובו מספר הקומות שניתן לאשר גבוה יותר. כמו כן טוענת העוררת שיש עדיפות לתכנון אותו היא מציעה. 

בהתאם להוראת המעבר, הבקשה מושא הערר צריכה לתאום את תשריט הנפחים מינואר 2018. במסגרת הבקשה להיתר מוצעת סטיה בעניינים מהותיים, לרבות לעניין מספר יחידות הדיור והיקף השטח. לאחר שבחנו בעיון את טענות העוררת בעניינים אלו, לא מצאנו שיש בהן להצדיק את החריגה המשמעותית ממסמכי המדיניות המוצעת בבקשה להיתר. נוכח הסטיות המשמעותיות ממדיניות הוועדה המקומית, ומשלא מצאנו שהנתונים שהוצגו בערר מצדיקים סטייה גורפת ממדיניות הוועדה המקומית כפי שמוצע בבקשה מושא הערר – לא מצאנו שיש לשנות את החלטת הוועדה המקומית, שדחתה את הבקשה להיתר נוכח סטייתה הניכרת מעקרונות מסמך המדיניות. על העוררת להגיש בקשה להיתר המטמיעה את עקרונות מסמכי המדיניות של הוועדה המקומית". 

בשולי הדברים ציינה ועדת הערר כי לחברה היזמית אפשרות להגיש בקשה חדשה לפרויקט: "הבקשה המונחת לפנינו, מציעה סטיות מהותיות ומשמעותית ממדיניות הוועדה המקומית, סטייה זו נומקה על-ידי העוררת בטענות מהותיות שעניינן בעצם קיומה של מדיניות זו ובתחולתה על הבקשה מושא הערר. מדיניות הוועדה המקומית בדין נקבעה, והיא חלה גם על הבקשה מושא הערר. בנסיבות אלו, לא מצאנו שיש מקום בשלב זה לדון בטענות שעניינן סטיה נקודתית ממדיניות הוועדה המקומית. יחד עם זאת, כשתוגש בקשה חדשה ניתן יהיה לבחון אם יש מקום לסטיות מסוימות ממדיניות הוועדה המקומית, בהתייחס לאילוצים ונסיבות ספציפיות". 

 

בחן את עצמך: האם אתם בקיאים בתחום ההתחדשות העירונית

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות