banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

פיילוט לקידום רישום תכניות איחוד וחלוקה

מינהל התכנון, הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין והמרכז למיפוי ישראל (מפ"י) הוציאו קול קורא לוועדות המקומיות לתכנון ובניה, הקורא להן להשתתף בפיילוט של קידום תכנית לצרכי רישום (תצ"ר), במסגרת תכנית איחוד וחלוקה בסמכות ועדה מקומית

כרמלה קופר 08.07.2021

כיום תצ"ר מקודמת ומאושרת רק שנים לאחר אישור תכניות איחוד וחלוקה, לדבריהם "הדבר מביא לעיכובים משמעותיים ברישום של התצ"ר והתכנית וכתוצאה, רישום הבעלים בחלקות החדשות מתעכב שנים רבות". על פי החוק הקיים היום, משך הזמן המינימלי לרישום תצ"ר ותכנית איחוד וחלוקה הוא 20 חודשים לאחר אישורה של תכנית איחוד וחלוקה. עוד לדבריהם, לצורך קיצור זמנים הוחלט על שיתוף פעולה של הרשות להסדר מקרקעין, מנהל התכנון והמרכז למיפוי ישראל. העבודה מבוססת על מסקנות דוח צוות האצת הרישום, שבחן את החסמים בהליכי רישום מקרקעין והמליץ על צעדים שונים להאצת הרישום בישראל. יש לציין כי אחת ההמלצות בדוח היא, כי בתכניות איחוד וחלוקה שלב הכנת התצ"ר יקודם בהליך מקביל לאישורה של התכנית, כך שמיד בסיום אישור התכנית ניתן יהיה לרשום אותה בפנקסי המקרקעין בטאבו.

במסגרת הפיילוט המוצע, הכנת התצ"ר ואישורה לרישום תעשה במקביל לדיון ולאישור תכנית בניין העיר (תב"ע) הכוללת הוראות איחוד וחלוקה. על מנת שלא לעכב את הליכי התכנון, הכנת התצ"ר ואישורה יתקיימו בשני שלבים – השלב ראשון, מיקום הקו הכחול התוחם את מתחם האיחוד והחלוקה על רשת מפת ישראל. מיקום הקו הכחול יעשה בדרך של אישור תשריט לתיעוד גבולות (תת"ג) בשלב הפקדת התכנית. השלב השני, ביצוע החלוקה הפנימית של מתחם האיחוד וחלוקה – במסגרת תצ"ר, שיהיה חלק ממסמכי התכנית טרם אישורה.

רותי שורץ חנוך, סמנכ"ל רגולציה מינהל התכנון: "פוטנציאל קיצור הזמנים לאישור תצ"ר בהליך שבו התצ"ר מתקדם באופן מקביל לאישורה של תכנית הוא משמעותי ביחס ללוחות הזמנים לאישור תצ"ר היום. אנחנו מבקשים להיצמד ללוחות הזמנים הסטטוטוריים של התכניות ללא הארכתן. הפיילוט שנעשה גם במספר תכניות בסמכות מחוזית נועד לבחון את האמור".

עו"ד שולי אבני-שוהם, המשנה לראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין: "אנו מאמינים שסדר הדברים החדש – בו הליך המיפוי יעשה במקביל להליך התכנון – יביא לקיצור משמעותי של הבירוקרטיה וההליכים הנדרשים לרישום תכניות איחוד וחלוקה בפנקסי המקרקעין. אנו מקווים שהפיילוט יביא בשורה משמעותית למשק הישראלי, הן מבחינה כספית והן מבחינת לוחות הזמנים הנדרשים לרישום פרצלציות".

שמעון ברזני, סמנכ"ל קדסטר במרכז למיפוי ישראל: "המטרה היא שיפור השירות לאזרח באמצעות רישום זכויות קניין מהיר וזאת באמצעות סנכרון נכון בין תהליכי תכנון וקניין ובנוסף, חיסכון כספי למשק".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות