banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

בהחלטה נדירה אושרו 26 דירות על מבנה של יחידה אחת

הוועדה המקומית פתח תקווה החריגה בקשת יזם לתוספת יחידות דיור, מאחר ובקשתו הוגשה בשנת 2012

למרות התנגדות בעלי הדירות בבניין הסמוך- 26 יחידות דיור יוקמו על הריסות מבנה ובו יחידת דיור אחת בלבד: ועדת הערר במחוז מרכז דחתה לאחרונה ערר על החלטתה של הוועדה המקומית פתח תקווה לאשר פרויקט תמ"א 38 ברחוב הירקונים בעיר. המדובר בהריסת מבנה חד קומתי ובו יחידת דיור אחת והקמת בניין מחוזק ובו 26 יחידות דיור.

אפליה קיצונית כלפי בעלי החלקות האחרות
מגישי הערר, המתגוררים בחלקה הסמוכה בבניין בן 6 קומות ו -12 יחידות דיור, טענו בין היתר, כי ההחלטה לאשר את הבקשה כאמור לעיל החריגה את הבקשה מהתנאים שקבעה הוועדה המקומית לתכנית בהכנה לפי סעיף 23 לתמ"א 38. נטען כי המתחם תוכנן במסגרת תכנית מפורטת, וכל הבניינים שהוקמו במתחם הוקמו בהתאם לתכנית בלא הקלות. הבקשה הוגשה בניגוד למדיניות הוועדה המקומית לפיה התמ"א תחול רק אם בנוי בניין בן לפחות שתי קומות ו-4 יח"ד. לפי התכנית החלה מותר לבנות על החלקה 17 יח"ד, ואילו היזם ביקש 26 יח"ד. לטענת העוררים, ההחלטה משמעותה אפליה קיצונית כלפי בעלי החלקות האחרות, אשר מימשו זכויותיהם לפי התכנית ולא קיבלו זכויות לפי תמ"א 38. עוד הפנו העוררים לדברי הצוות המקצועי של הוועדה המקומית אשר הסתייג מאישור הבקשה.

בקש היזם הוחרגה מאחר והוגשה בשנת 2012
הוועדה המקומית טענה כי לעוררים אין זכות קנויה או ציפייה שלא יבנה ליד חלקתם בניין בהתאם לתכניות החלות ולרבות תמ"א 38. הוועדה המקומית ציינה כי אכן, הבקשה אינה תואמת את מדיניות הוועדה המקומית ואת התנאים שפרסמה בהתאם לסעיף 24 לתמ"א בעניין בתים קטנים. אולם, הוועדה המקומית החליטה להחריג את הבקשה מהתנאים מן הטעם שהיזם הגיש בקשה להיתר כבר בשנת 2012 וטרם פרסום הכוונה לקבוע את התנאים. משכך, גם אם בקשה זו לא קודמה והוגשה הבקשה דנן ביום 27.1.16, סבורה הוועדה המקומית כי אין להחיל את התנאים שפרסמה. היזם הוסיף כי חלקתם של העוררים קטנה הרבה יותר מהחלקה המדוברת עוד הדגיש היזם, כי חלקתו נותנת שטח של כ-120 מ"ר לציבור וזאת בלא הפקעה וכן, הבקשה כוללת מרתף חניה אשר מגדיל את כמות החניות הרבה מעבר לתקן.

לאחר ששמעה את טענות הצדדים, החליטה כאמור ועדת הערר המחוזית לדחות את הערר כשהיא מנמקת:
"אנו ערים לכך כי הצוות המקצועי של הוועדה המקומית הסתייג מהחרגה של הבקשה מהתנאים שפורסמו. חששותיהם מובנים לנו. אולם, כאמור לעיל קיימים שיקולים משפטיים אשר מצדיקים להחריג גם את הבקשה בענייננו ולהחיל עליה את הכלל הרחב שנקבע בסעיף 12 לתמ"א באשר לחיזוק מבנים כמבנה בענייננו. יש לציין, כי  סעיף 12 תוקן בשינוי מס' 3 לתמ"א, לאחר שהמועצה הארצית דחתה את הטענות שאין מקום להענקת תמריצי התמ"א למבנים "קטנים" מכל מקום, כפי שאמרנו בהחלטותינו הנ"ל ממילא התנאים יחולו על רובו המכריע של הפוטנציאל לחיזוק מבנים "קטנים" ברחבי העיר, וכאשר בפועל, בהתאם לדברי נציגי הוועדה המקומית בפנינו, קיימות רק בקשות מעטות כאלה שהוגשו טרם כניסתם לתוקף של התנאים".

עוד קבעה הועדה בהחלטתה:
"בנסיבות אלו, כאשר חלה תמ"א 38 על הבניין הקיים, לא מצאנו בטענות העוררים באשר לקווי הבניין ולצפיפות כדי להצדיק את דחיית הבקשה או צמצומה מעבר למה שהחליטה עליה הוועדה המקומית. באשר לקווי הבניין לכיוון ביתם של העוררים, הבקשה עומדת בקווי הבניין של התמ"א. בנוסף, נוכח המדיניות שפורסמה באשר לצפיפות שתחול במקרים של הריסה ובניה (עד 24 יח"ד לדונם נטו) גם איננו רואים בהחלטה בנושא זה קושי, וכאשר מדובר בצפיפות שאף נמוכה מזו שניתן היה לאשר לפי קריטריון זה. בכל מקרה, מדובר באזור של בניה רוויה, כאשר לפי התכנית החלה מותרת ממילא בניית 17 יח"ד במגרש. העוררים מצביעים על כך שבחלקתם נבנו 12 יח"ד בלבד בהתאם לתכנית החלה, אולם חלקתם קטנה משמעותית מחלקת היזם בענייננו. בנוסף, החלקה מפרישה שטח לציבור ויבנה מרתף חניה באופן שיינתנו מקומות חניה מעבר לתקן החל. לפיכך, בכלל הנסיבות לא ראינו מקום להתערבותנו".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות