banner
אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים. צילום: סיוון פרג'
אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים. צילום: סיוון פרג'

"גב ים" מדווחת על גידול של 11.7% בהכנסות מהשכרת מבנים

הרווח הנקי של החברה הסתכם ברבעון הראשון בסך של כ-61 מיליון שקל, קיטון בשיעור של כ-10.3% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מנכ"ל החברה: "נכנסו למשבר הקורונה עם איתנות פיננסית ביתרות מזומנים של כ-2 מיליארד שקל"

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל גב ים. צילום: סיוון פרג'

הכנסות חברת גב ים מהשכרת מבנים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בסך של כ-134 מיליון ₪, גידול של 11.7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. ה- NOI ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-129 מיליון ₪, בהשוואה לכ-115 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 12.2%. ה- EBITDA ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמה בכ-121 מיליון ₪, בהשוואה לכ-108 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-12%.

ה-FFO המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בכ-64 מיליון ₪, בהשוואה לכ-52 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-23%.

הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה, הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בסך של כ-61 מיליון ₪, בהשוואה ל-68 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון, בשיעור של כ-10.3%, נובע בעיקרו מגידול בהוצאות מימון נטו, ולעומתו גידול בהכנסות מהשכרת מבנים וגידול בהכנסות מעליית השווי ההוגן.   

נכון ליום 31 במרץ 2020, לחברה נכסים מניבים בשטח כולל של כ-995 אלף מ"ר, באתרים שונים ברחבי הארץ, כולל שטח של כ-19 אלף מ"ר (חלק החברה) המוחזק על ידי חברת גב-ים ממן נכסים בלוד בע"מ, חברה בשליטה משותפת המוצגת לפי שיטת השווי המאזני. 

ברבעון הראשון של שנת 2020 חתמה החברה על 41 חוזי שכירות, ביחס לשטח עילי של כ-44 אלף מ"ר המניבים כ-35 מליון ש"ח בשנה. הסכמי השכירות שמתייחסים לשטחים בבניינים קיימים נחתמו תוך עלייה ריאלית ממוצעת בדמי השכירות בשיעור של כ-6.7%. 

ברבעון הראשון של שנת 2020 השקיעה החברה סך של כ-102 מיליון ש"ח בפרויקטים שנמצאים בתכנון, רישוי והקמה, וכן בפרויקטים שהקמתם הושלמה אשתקד.   

אבי יעקובוביץ, מנכ"ל החברה, מסר כי: "גב-ים מגיעה למשבר הקורונה עם איתנות פיננסית, הבאה לידי ביטוי, בין היתר, ביתרות מזומנים גבוהות של כ-2 מיליארד ש"ח, שיעור מינוף נמוך של כ-50%, מח"מ ופריסת חוב נוחים, 100% מנכסי החברה אינם משועבדים, ובנוסף, תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת.

הפיזור הגיאוגרפי והסקטוריאלי של נכסי החברה בא לידי ביטוי בכך שרוב הכנסות החברה, בשיעור של כ-74%, נובע מנכסים המשמשים להייטק ומשרדים, המושכרים ברובם לחברות ענק בינלאומיות, איכותיות ומבוססות, הממוקמים באזורי ביקוש, לרבות בפארקים ובמרכזי הייטק מהמובילים בארץ. כ-19% מהיקף הכנסות החברה נובעים מנכסים המיועדים ללוגיסטיקה ותעשייה, ורק כ-7% מכלל הכנסות השכירות השנתיות נובעים מנכסים בייעוד מסחרי. כלל שטחי המסחר של החברה נמצאים בשטחים פתוחים ולא במרכזים מסחריים.  

החברה מעריכה כי בידיה הכלים שיאפשרו לה התמודדות נאותה עם המשבר, תוך המשך מימון פעילותה השוטפת והיזמית, ועמידה בהתחייבויותיה. 

החברה ממשיכה בפעילותה השוטפת, בכפוף לכלל המגבלות וההנחיות הממשלתיות, ומובילה מהלכי ייזום, בראיה ארוכת טווח, בהיקף של כ-410 אלף מ"ר (כ-332 אלף מ"ר חלק החברה), הכוללים 12 פרויקטים. מתוך הנ"ל תשלים החברה בשנת 2020 את הקמתם של שלושה פרויקטים בפארק גב-ים נגב, פארק גב-ים חולון ופארק גב-ים מפרץ חיפה". 

לקבלת חדשות ועדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות