banner
גלנט בועידה הלאומית להתחדשות עירונית // צילום ארן דולב
גלנט בועידה הלאומית להתחדשות עירונית // צילום ארן דולב

אושר תזכיר החוק להפרדת בעלות בקרקע ורישום בטאבו

"התיקון לחוק נועד להגביר את יכולת הניצול של הקרקע, באמצעות האפשרות להפרדת הבעלות במקרקעין לחלקות מרחביות"

כרמלה קופר 24.12.2017

ועדת השרים לחקיקה אישרה את תזכיר החוק להפרדת בעלות בקרקע ורישום בטאבו והתלת מימד מגיע לרישום המקרקעין בטאבו. ועדת שרים לחקיקה אישרה היום  את תזכיר החוק של שרת המשפטים איילת שקד. דובר שר השיכון, יואב גלנט, מסר כי: "התיקון לחוק נועד להגביר את יכולת הניצול של הקרקע, באמצעות האפשרות להפרדת הבעלות במקרקעין לחלקות מרחביות (תלת מימדיות) ובהן ניתן יהיה לבצע בנפרד עסקאות ולרשום זכויות, בשכבות השונות של הקרקע – תת הקרקע, פני הקרקע ומרחב הרום. יצויין כי אין בהצעת החוק כדי לאפשר נטילת זכויות באופן לא רצוני היכן שלא ניתן היום להפקיע זכויות, ומבחינת דיני ההפקעות המצב יוותר על כנו.

"המטרה היא להתאים את הדין הקנייני לתכנון הדינמי הקיים היום המאפשר שימושי קרקע שונים בשכבות השונות של הקרקע, כדוגמת מנהרות תת קרקעיות וגשרים עיליים לתחבורה או לתשתיות, ולהתגבר על הקשיים הנוצרים בשל מגבלות המצב המשפטי הקיים, בו אין אפשרות לרשום זכויות בעלות בחלקים של שכבות קרקע שונות. בכך יתאפשר ניצול יעיל יותר ומיטבי של הקרקע, באופן רב שכבתי. 

"בנוסף, הדבר יקל על צרכי הפיתוח, בפרט במקומות שבהם שימושי הקרקע מעורבים (למשל מסחר ומגורים), ויגביר את יכולת המסחר בקרקע. נוכח זאת, מוצע לקבוע הגדרה לחלקה תלת מימדית, שהינה יחידה נפחית בעלת גבולות סופיים, שיכללו גם מימד אנכי, והיא תהווה חלק מחלקה. בתזכיר החוק מוצע להגביל יצירה ורישום של חלקה תלת מימדית על פי תכנית רק לייעודי קרקע, שייקבעו בתקנות כמתאימים לרישום תלת מימדי. תקנות אלה נועדו להתייחס למקרים שבהם יש צורך או הצדקה, מבחינת השימושים המתוכננים בקרקע, לרישום חלקה תלת מימדית. בניגוד לכך, דירות שונות בבניין דירות לא יוכרו כיחידות תלת מימדיות, וכללי ניהול הבית המשותף ימשיכו לחול במצב זה כפי שקיימים היום. למרות זאת, במקרים מתאימים, לא תהיה מניעה לרשום בחלקה תלת מימדית בית משותף, או לנהל בה בית משותף שאינו רשום כחלק מתיקוני החקיקה, תיעשה התאמה של חוק התכנון והבניה, באופן שתתאפשר עריכת תכניות ותשריטים הכוללים חלקות תלת מימדיות".

תזכיר החוק הוכן במחלקת יעוץ וחקיקה בהתייעצות עם האגף להסדר ורישום מקרקעין במשרד המשפטים, המרכז למיפוי ישראל ומינהל התכנון

שרת המשפטים איילת שקד, אמרה כי: "הטאבו מתקדם לשנת 2018. היום התחלנו במהלך חשוב להסרת חסמים ובסיוע לטיפול במצוקת דיור ותכנון עומק של תשתיות תחבורה. מציאות בה קיימות יותר ויותר מנהרות תת קרקעיות וגשרים עיליים, כפי שניתן לראות ברחבי הארץ. מדינה קטנה עם משאבים מצומצמים צריכה לפעול ביצירתיות על מנת למצוא פתרונות נכונים. משרד המשפטים ימשיך להיות חוד החנית בחדשנות ובפעילות למען האזרח".

תמונה: גלנט בועידה להתחדשות עירונית // צילום: ארן דולב

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

האם תושלם החקיקה לחוק המכר?

יו"ר ועדת הכספים צפוי להעלות היום להצבעה את חוק מדד תשומות הבניה לקריאה שניה ושלישית, לאחר שורה של...
כרמלה קופר 29.06.2022
נשמח לדבר אתך
נגישות