banner
top view of the parking lot

חיפה: התקבל ערר בגין מספר החניות שחייבה הוועדה המקומית

הוועדה המקומית חיפה דחתה בקשה לתמ"א 38, בטענה כי לא נמצא פתרון חנייה ראוי ברחוב אולם ועדת הערר קיבלה את עמדת היזם, קבעה כי המבנה ראוי לתמ"א 38 וחייבה את הוועדה לחזור ולדון בהסדרי החנייה

ועדת הערר המחוזית חיפה קיבלה לאחרונה ערר שהגישה חברה יזמית בנוגע לדחיית בקשה להיתר לפרויקט תמ"א 38 בעיר, והחליטה להחזיר את הדיון לוועדה המקומית חיפה לצורך הסדרת מספר חניות ראויה.

הוועדה דחתה את בקשת היזם בטענה שאין חנייה
הוועדה המקומית דחתה בקשה להיתר לחיזוק מבנה קיים בן 9 יח"ד והוספת 6 יח"ד בשלוש קומות חדשות ברחוב קשת, וקבעה בין היתר כי תשתיות הדרך והחנייה הציבורית אינן יכולות להכיל את הפרויקט החדש. הוועדה ציינה כי רחוב קשת הוא רחוב חד סטרי צר וותיק בלב שכונת מגורים וכי במסגרת היתרי בניה ישנים, אושרו בסביבת הנכס מקומות חניה ניצבים רבים לאורך הרחובות, אשר מצמצמים באופן משמעותי את היצע מקומות החניה הציבוריים ברחוב.

לטענת הוועדה המקומית, ברחוב קיימת מצוקת חנייה קשה בשעות הערב והלילה הגוררת עבירות תנועה וחניה רבות. באשר לפתרון החניה שהציעה החברה היזמית – נקבע כי הוא חלקי בלבד וכי הוצעו שמונה מקומות בלבד מתוך דרישה של 25, כאשר חמישה מתוכם כלל אינם תקניים.  החברה היזמית, סיטי לייטס (הקשת) בע"מ, לא אמרה נואש והגישה ערר על ההחלטה.

ועדת הערר: המבנה מתאים לתמ"א 38 ולא ריאלי לדרוש מהיזם מרתף חניה
חברי ועדת הערר קבעו בהחלטתם: "לאחר שבחנו את הבקשה ואת המגרש השתכנענו כי דרישות הוועדה המקומית כי יבוטלו מקומות החניה הניצבים אינן יכולות לעמוד. על מגרש העוררים קיים בית מגורים בן 9 יח"ד בשלוש קומות על עמודים. בניין זה מבקשים העוררים לחזק. אין מדובר בפרויקט של הריסה ובניה מחדש, כי אם חיזוק ותוספות על גבי המבנה הקיים. אין כל מחלוקת כי המבנה זכאי ומתאים לחיזוק מכוח תמ"א 38.

"קיומו של המבנה על המגרש מייצר מגבלות ברורות לפיתוח המגרש ומתוך כך להתקנת מקומות חניה בתחום המגרש. מאחר שמדובר בחיזוק מבנה קיים, לא ריאלי לדרוש חפירת מרתף חניה מתחת למבנה (במיוחד בהתחשב בעובדה שמדובר באזור בו ערכי הקרקע אינם גבוהים) אלא יש לבחון מהן האפשרויות הריאליות להסדרת חניה על קרקעית".

עוד קבעה ועדת הערר כי לנוכח מיקום המבנה והשטחים שנותרים פנויים (בין אם מותקן ממ"ד ונבנית תוספת בניה בחלק הדרומי של המגרש, בין אם לאו) על פני הדברים, לא ניתן להסדיר יותר מ- 8 מקומות חניה עצמאיים בתחום המגרש. היתכנות של מתקני חניה אף היא נראית נמוכה לנוכח הבינוי הקיים ואפשרות מיקום מקומות החניה. משמע, אין כל היתכנות לביטול 9 מקומות החניה הניצבים ומתן פתרון חלופי בתחום המגרש, אלא אם לא מוסיפים למגרש ולו מקום חניה אחד עבור יחידות חדשות.

ועדת הערר דחתה את דרישת הוועדה המקומית לפיה 9 מקומות החניה הקיימים על פי היתר כדין בניצב לרחוב, יבוטלו: "נזכיר כי על פי הבקשה בוטל ממילא מקום חניה אחד והוכנס לתחום המגרש, כך שנותרו 8 מקומות חניה ניצבים. עוד נציין כי רחוב הקשת הינו רחוב קצר המעביר מעט תנועה ומידת ההפרעה הנגרמת כתוצאה מהחניות הקיימות מתמתנת לנוכח נתונים אלה".

בהחלטה נאמר עוד: "כאמור מוצעים 7 מקומות חניה עבור היחידות החדשות. כך שעבור כל דירה בבניין יהיה מענה של 1 מקום חניה. מכירים אנו את הטענה כי כל משק בית אוחז בשתי מכוניות (לפחות). עם זאת, תקן החניה העדכני מעניק שיקול דעת לוועדה המקומית וטווח המהווה מסגרת לאותו שיקול דעת. מקומות החניה המוצעים הם בתחום הטווח שבשיקול דעת הוועדה המקומית, ועל אף שבמצב אידיאלי היו ניתנים פתרונות חניה רבים יותר, הרי שבמקרה של חיזוק מבנה קיים, ובמגבלות האפשר, ניתן מענה מספיק המאפשר את ביצעו החישוק ותוספת יחידות הדיור. ודוק, מבוקשת תוספת של 7 יח"ד בלבד, לעומת חיזוק של 9 קיימות. מדובר במפתח נמוך, ביחס לפרויקטים אחרים, אף ביחס לאזורים בעלי ערכי קרקע גבוהים יותר. על כן, אנו מקבלים את הערר".

עם זאת, ועדת הערר ציינה כי סידור החניה שהוצג בפניה בדיון, לא הוצג לוועדה המקומית ולא אושר על ידה. על כן, העוררים יעבירו את סידור החניה לוועדה המקומית וזו תבחן אותה, בכפוף לקביעות ועדת הערר.

הוועדה המקומית תקיים דיון בבקשה בתוך 30 יום מקבלת הבקשה המתוקנת, כאשר לחברה היזמית תישמר זכות ערר על כל החלטה חדשה של הוועדה המקומית.

פרויקט שבעים המשפיעים בהתחדשות עירונית
פרויקט שבעים המשפיעים בהתחדשות עירונית

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות