banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

תושבי רמת גן חיים יותר: מדד איכות החיים ברשויות המקומיות

רמת גן מובילה ברוב מדדי איכות חיים ובתוחלת חיים, רחובות מובילה בשביעות רצון מהחיים, בפתח תקווה לא סובלים מרעש חיצוני בדירה, ירושלים רושמת אופטימיות ובחולון מביעים אמון בממשלה: כל מה שקורה בערים הגדולות בישראל

אילוסטרציה // Depositphotos

הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה) מפרסמת את מדד איכות החיים לשנת 2018 בקרב 16 הערים הגדולות. רמת גן מובילה ברוב מדדי איכות חיים, רחובות מובילה בשביעות רצון מהחיים, בראשון לציון שביעות הרצון מהניקיון באזור המגורים ושיעור השימוש באינטרנט הם הגבוהים ביותר, תל אביב-יפו מובילה בשיעור התעסוקה אבל שם גם נמצא המספר הגבוה ביותר של משקי בית המוציאים 30% או יותר על דיור. פתח תקווה מובילה באמון כללי, חיפה מובילה בצפיפות דיור נמוכה, בני ברק מובילה בשביעות הרצון מהעבודה למרות שיעור התעסוקה הנמוך ביותר, בחולון האמון בממשלה הוא הגבוה ביותר, ירושלים מובילה באופטימיות, בבת ים שביעות הרצון מהמצב הכלכלי ומהדירה הן הנמוכות ביותר, אשקלון נמצאת במקום האחרון בשביעות רצון מהחיים ומהעבודה ובבית שמש אופטימיים ביחס לעתיד. 

רמת גן מובילה באיכות החיים 

רמת גן נמצאת במקום הראשון במדדים של שיעור מועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, תוחלת חיים, שיעור הזכאות לבגרות בקרב בני 26; במקום השני במדדים: עודף משקל בקרב ילדי כיתה ז, צפיפות דיור, שיעור בעלי השכלה על תיכונית וגבוהה בקרב בני 30, פסולת ממוחזרת, שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים. 

לעומת זאת, במדד אמון במערכת הבריאות ובציפיות ביחס לעתיד היא נמצאת במקום ה-13.  היחס בין נשים לגברים המועסקים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי גבוה: 2.6. מתוך 43 המדדים הזמינים עבור רמת גן, ב-29 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, ורק ב-14 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. לעומת זאת, המדדים הבאים היו נמוכים מאוד ברמת גן בהשוואה לממוצע הארצי: אחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות הוא מהגבוהים בהשוואה ליתר הערים הגדולות (1.97% לעומת 0.98% בממוצע הארצי). אחוז משקי הבית המוציאים 30% או יותר על דיור גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (39.6% לעומת 29.5%, בהתאמה). תחושת דיכאון בקרב בני 20 ומעלה גבוהה בהשוואה לממוצע הארצי (30.5% לעומת 23.4%, בהתאמה). תחושת בדידות בקרב בני 20 ומעלה גבוהה בהשוואה לממוצע הארצי (27.2% לעומת 20.7%, בהתאמה).

ברחובות מרוצים מהחיים

רחובות נמצאת במקום הראשון במדדים של הכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משקי בית ושביעות רצון מהחיים.

אין הרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות ברחובות. רחובות נמצאת במקום ה-12 במדד תמותת תינוקות, שביעות רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים ופסולת ממוחזרת. מתוך 41 המדדים הזמינים עבור רחובות, ב-28 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, ורק ב-13 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי.

המדדים להלן היו נמוכים מאוד ברחובות בהשוואה לממוצע הארצי: אחוז הפסולת הממוחזרת נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (15.9% לעומת 23.8%, בהתאמה). אחוז בני 20 ומעלה שדיווחו על רעש חיצוני המפריע בדירה גבוה מהממוצע הארצי (38.6% לעומת 32.0%, בהתאמה). שביעות הרצון מהמצב הכלכלי בקרב בני 20 ומעלה נמוך מהממוצע הארצי (61.1% לעומת 66.7%, בהתאמה).

בראשון לציון מרוצים מהניקיון

ראשל"צ ממוקמת במקום הראשון במדדים של שביעות רצון מהניקיון באזור המגורים ובשיעור השימוש באינטרנט, אך במקום ה-13 בשביעות רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים. מתוך 49 המדדים הזמינים עבור ראשון לציון, ב-24 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-25 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. 

המדדים הבאים היו נמוכים מאוד בראשון לציון בהשוואה לממוצע הארצי: אחוז המועסקים שתפקידם תואם את לימודיהם נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (57.5% לעומת 65.7%, בהתאמה).אחוז המועסקים שמשך הגעה לעבודה מפריע גבוה להם בהשוואה לממוצע הארצי (54.4% לעומת 47.5%, בהתאמה). מעורבות אזרחית בקרב בני 20 ומעלה נמוכה בהשוואה לממוצע הארצי (11.2% לעומת 14.1%, בהתאמה). תחושת הביטחון בסביבה מקוונת בקרב בני 20 ומעלה נמוכה בהשוואה לממוצע הארצי (41.4% לעומת 49.0%, בהתאמה). יצוין כי אחוז השימוש באינטרנט גבוה מאוד – 91.5%.

בתל אביב מוציאים 30% מההכנסה על דיור

העיר ללא הפסקה נמצאת במקום הראשון במדדים של שיעור התעסוקה, שביעות רצון מאזור המגורים, שיעור בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה בקרב בני 30, אמון במערכת המשפט, תחושת הערכה מבני המשפחה ושביעות רצון מהאיזון בין העבודה לתחומי חיים אחרים. לעומת זאת, במדד אחוז משקי הבית המוציאים 30% או יותר על דיור, תחושת בדידות ואחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות היא נמצאת במקום ה-14. מתוך 49 המדדים הזמינים עבור תל אביב-יפו, ב-30 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-19 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. המדדים הבאים היו נמוכים מאוד בתל אביב-יפו בהשוואה לממוצע הארצי: אחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות הוא מהגבוהים בהשוואה ליתר הערים הגדולות (1.38% לעומת 0.98% בממוצע הארצי). תחושת דיכאון בקרב בני 20 ומעלה גבוהה בהשוואה לממוצע הארצי (28.6% לעומת 23.4%, בהתאמה). אחוז משקי הבית המוציאים 30% או יותר על דיור גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (46.4% לעומת 29.5%, בהתאמה). האמון בממשלה בקרב בני 20 ומעלה נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (35.1% לעומת 46.0%, בהתאמה). אחוז בני 20 ומעלה שדיווחו על רעש חיצוני המפריע להם בדירה גבוה מהממוצע הארצי (41.2% לעומת 32.0%, בהתאמה). אחוז בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית נמוך מהממוצע הארצי (15.2% לעומת 20.6%, בהתאמה).

פתח תקווה במקום הראשון במדד הרעש החיצוני מהדירה

פתח תקווה נמצאת במקום הראשון במדדים של רעש חיצוני המפריע בדירה ואמון כללי (ביטחון בזולת), אך במקום ה-12 במדד פסולת ממוחזרת. מתוך 49 המדדים הזמינים עבור פתח תקווה, ב-25 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-24 מדדים מצבה של פתח תקווה פחות טוב מהממוצע הארצי. המדדים הבאים היו נמוכים מאוד בפתח תקווה בהשוואה לממוצע הארצי:  אחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות הוא מהגבוהים בהשוואה ליתר הערים הגדולות (1.28% לעומת 0.98% בממוצע הארצי). אחוז הפסולת הממוחזרת נמוך מהממוצע הארצי (6.2% לעומת 23.8%, בהתאמה). שביעות הרצון מהניקיון באזור המגורים בקרב בני 20 ומעלה נמוכה מהממוצע הארצי (49.3% לעומת 55.8%, בהתאמה). 

חיפה במקום הראשון בצפיפות הדיור

חיפה נמצאת במקום הראשון במדד של צפיפות דיור, במקום השני במדד שימוש באינטרנט, אך במקום ה-13 במדד שיעור ההצבעה לבחירות לכנסת ה-21. מתוך 49 המדדים הזמינים עבור חיפה, ב-19 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-30 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. אחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות בחיפה הוא מהנמוכים בהשוואה ליתר הערים הגדולות (0.35% לעומת 0.98% בממוצע הארצי). שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים בחיפה היא מהגבוהות בהשוואה ליתר הערים הגדולות (52.6% לעומת 37.9% בממוצע הארצי). אחוז בני 20 ומעלה שעסקו בפעילות התנדבותית בחיפה גבוה מהממוצע הארצי (25.0% לעומת 20.6%, בהתאמה). המעורבות האזרחית בחיפה (24.4%) גבוהה מאשר בתל אביב-יפו ובירושלים. תחושת הבדידות בקרב בני 20 ומעלה בחיפה גבוהה בהשוואה לממוצע הארצי (28.2% לעומת 20.7%, בהתאמה).

בבני ברק מרוצים מהעבודה למרות המקום האחרון בשיעור התעסוקה

בני ברק נמצאת במקום הראשון במדדים של שביעות רצון מהעבודה, עודף משקל בקרב ילדים בכיתות א ו-ז, מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב גברים ונשים, אמון במערכת הבריאות, הערכה עצמית של בריאות, שיעור ההצבעה לבחירות לכנסת ה-21, שביעות רצון מהדירה, שביעות רצון מהמצב הכלכלי ותחושת יכולת להתמודד עם בעיות. לעומת זאת, היא נמצאת במקום האחרון במדדים: שיעור התעסוקה, שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, הכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משק בית, צפיפות דיור, שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני 26, שיעור בעלי השכלה על-תיכונית והשכלה גבוהה בקרב בני 30, אמון במערכת המשפט, אמון כללי (ביטחון בזולת) ושיעור השימוש באינטרנט. מתוך 38 המדדים הזמינים עבור בני ברק, ב-21 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-17 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. מדדי השכלה, תעסוקה והכנסה נמוכים בבני ברק: שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני 26 הוא הנמוך ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות (9.5% לעומת 45.9% בממוצע הארצי). שיעור התעסוקה בבני ברק הוא הנמוך ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות (47.1% לעומת 61.4% בממוצע הארצי). ההכנסה החציונית ברוטו מעבודה של משק בית היא הנמוכה ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות (11,691 ש"ח לעומת 18,186 ש"ח בממוצע הארצי). רוב מדדי הבריאות בבני ברק גבוהים מאוד. לדוגמה, שיעור המקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) נמוך מהממוצע הארצי הן בקרב גברים (264.1 לעומת 329.9 ל-100,000 נפשות, בהתאמה) הן בקרב נשים (280.3 לעומת 315.1 ל-100,000 נפשות, בהתאמה). שביעות הרצון מהחיים בקרב בני 20 ומעלה היא מהגבוהות בהשוואה ליתר הערים הגדולות (95.6% לעומת 88.6% בממוצע הארצי). שיעור השימוש באינטרנט בקרב בני 20 ומעלה הוא הנמוך ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות (44.0% לעומת 83.7% בממוצע הארצי).

נתניה במקום הראשון של אחוז משקע הבית המוציאים 30% על דיור

נתניה נמצאת במקום הראשון במדד של אחוז משקי הבית המוציאים 30% או יותר על דיור. לעומת זאת, במדד אמון במערכת הבריאות ושביעות רצון ממשך ההגעה לעבודה נתניה נמצאת במקום ה-14. מתוך 46 המדדים הזמינים עבור נתניה, ב-21 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-25 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. 

שיעור האבטלה הממושכת בנתניה היא הנמוכה ביותר (12.5% לעומת 18.2% בממוצע ארצי). אחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות בנתניה הוא מהנמוכים בהשוואה ליתר הערים הגדולות (0.62% לעומת 0.98% בממוצע הארצי). תמותת תינוקות בנתניה היא מהנמוכות (1.7 תינוקות ל-1,000 לידות חי בהשוואה ל-3.1 בממוצע ארצי). שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים בנתניה היא מהגבוהות (54.1% לעומת 37.9% בממוצע הארצי). שביעות רצון מהפארקים ומשטחים ירוקים בנתניה גבוה מהממוצע הארצי (67.5% לעומת 56.6%, בהתאמה).

בבאר שבע מרוצים מההכנסה 

בירת הנגב נמצאת במקום הראשון במדדים של  שביעות רצון מההכנסה וחוסר שביעות רצון ממשך ההגעה לעבודה. מתוך 48 המדדים הזמינים עבור באר שבע, במחצית המדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, ובמחצית המדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי.  אחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות בבאר שבע הוא מהנמוכים בהשוואה ליתר הערים הגדולות (0.76% לעומת 0.98% בממוצע הארצי). תחושת הביטחון בסביבה מקוונת בקרב בני 20 ומעלה בבאר שבע גבוהה בהשוואה לממוצע הארצי (56.8% לעומת 49.0%, בהתאמה). יצוין כי אחוז השימוש באינטרנט גבוה מאוד – 88.0%. אחוז משקי הבית המוציאים 30% או יותר על דיור בבאר שבע נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (24.4% לעומת 29.5%, בהתאמה). האמון בממשלה בקרב בני 20 ומעלה בבאר שבע גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (57.7% לעומת 46.0%, בהתאמה). חוסר שביעות רצון ממשך ההגעה לעבודה נמוך בבאר שבע בהשוואה לממוצע הארצי (35.8% לעומת 47.5%, בהתאמה).

באשדוד מרוצים התחבורה הציבורית 

אשדוד נמצאת במקום השני באמון בממשלה, אך במקום האחרון במספר מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב גברים. היחס בין נשים לגברים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי המועסקות באשדוד גבוה: 1.6.  מתוך 48 המדדים הזמינים עבור אשדוד, ב-22 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-26 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב גברים באשדוד הוא הגבוה ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות (379.4 לעומת 329.9 ל-100,000 נפשות, בהתאמה). גם בקרב הנשים באשדוד היה שיעור גבוה מהממוצע הארצי (327.1 לעומת 315.1 ל-100,000 נפשות, בהתאמה). שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים באשדוד היא מהגבוהות (50.9% לעומת 37.9% בממוצע הארצי).

שביעות הרצון מפארקים ומשטחים ירוקים באשדוד היא מהגבוהות (70.9% לעומת 56.6% בממוצע ארצי).

תחושת האפליה באשדוד היא מהנמוכות (21.6% לעומת 26.4% בממוצע ארצי, בהתאמה).

בחולון מאמינים בממשלה

חולון נמצאת במקום הראשון במדד אמון בממשלה ובמקום האחרון במדדים של מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב נשים, שביעות רצון מההכנסה, שביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים, ציפיות ביחס לעתיד. מתוך 43 המדדים הזמינים עבור חולון, ב-26 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב-17 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי.  שיעור המועסקים חלקית שלא מרצון בחולון נמוך בהשוואה לממוצע הארצי (0.9% לעומת 1.6%, בהתאמה). תמותת תינוקות בחולון היא בין הנמוכות (1.6 תינוקות ל-1,000 לידות חי בהשוואה ל-3.1 בממוצע ארצי). שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בקרב נשים בחולון הוא הגבוה ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות (351.6 לעומת 315.1 ל-100,000 נפשות, בהתאמה). גם בקרב הגברים בחולון היה שיעור גבוה מהממוצע הארצי (337.5 לעומת 329.9 ל-100,000 נפשות, בהתאמה).

אחוז הפסולת הממוחזרת בחולון הוא מגבוהים בהשוואה ליתר הערים הגדולות (37.9% לעומת 23.8% בממוצע הארצי). שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני 26 בחולון הוא מהגבוהים בהשוואה ליתר הערים הגדולות (57.9% לעומת 45.9% בממוצע הארצי). שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים בחולון היא מהגבוהות בהשוואה ליתר הערים הגדולות (50.1% לעומת 37.9% בממוצע הארצי). חוסר שביעות רצון ממשך הגעה לעבודה בחולון גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (56.5% לעומת 47.5%, בהתאמה).

ירושלים: לא מרוצים מאזור המגורים אבל אופטימיים

עיר הבירה נמצאת במקום הראשון במדדים ציפיות ביחס לעתיד ופסולת ממוחזרת. לעומת זאת, אחוזי המרוצים מאזור המגורים, מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים, מהניקיון באזור המגורים ומהתחבורה הציבורית באזור המגורים בירושלים הם הנמוכים ביותר. כמו כן, מידת האמון בממשלה בירושלים היא הנמוכה ביותר ותמותת תינוקות היא הגבוהה ביותר. מתוך 49 המדדים הזמינים עבור ירושלים, ב-21 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-28 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. אחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות הוא מהנמוכים בהשוואה ליתר הערים הגדולות (0.70% לעומת 0.98% בממוצע הארצי). שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות (סרטן) בירושלים נמוך בהשוואה ליתר הערים הגדולות הן בקרב גברים (291.3 לעומת 329.9 ל-100,000 נפשות, בהתאמה) הן בקרב נשים (297.2 לעומת 315.1 ל-100,000 נפשות, בהתאמה). אחוז הפסולת הממוחזרת בירושלים הוא הגבוה ביותר (42.7% לעומת 23.8% בממוצע הארצי).

שיעור התעסוקה בירושלים הוא מהנמוכים (49.5% לעומת 61.4% בממוצע הארצי). ההכנסה החציונית ברוטו מעבודה בירושלים היא מהנמוכות בהשוואה ליתר הערים הגדולות  (12,949 ש"ח לעומת 18,186 ש"ח בממוצע הארצי); אחוז משקי בית המוציאים 30% או יותר על דיור בירושלים הוא מהגבוהים (37.3% לעומת 29.5% בממוצע הארצי). שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני 26 בירושלים הוא מהנמוכים ביותר (19.4% לעומת 45.9% בממוצע הארצי). תחושת בדידות היא מהנמוכות ביותר (16.2% לעומת 20.7% בממוצע ארצי) וכך גם תחושת דיכאון (16.6% לעומת 23.4% בממוצע ארצי).

בבת ים לא מרוצים מהדירה 

בת ים מובילה בשיעור נמוך של תמותת תינוקות ובשביעות רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים. לעומת זאת, היא במקום האחרון במדדים של עודף משקל בקרב ילדים בכיתה א, שביעות רצון מהדירה, שביעות רצון מהמצב הכלכלי, שיעור ההצבעה לבחירות לכנסת ה-21 ורעש חיצוני המפריע בדירה. מתוך 40 המדדים הזמינים עבור בת ים, ב-29 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב-11 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי. 

שיעור המועסקים חלקית שלא מרצון נמוך בבת ים בהשוואה לממוצע הארצי (0.9% לעומת 1.6%, בהתאמה).

תמותת תינוקות בבת ים היא מהנמוכות (0.9 תינוקות ל-1,000 לידות חי בהשוואה ל-3.1 בממוצע ארצי).

שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים בבת ים היא מהגבוהות (55.5% לעומת 37.9% בממוצע הארצי). אחוז הפסולת הממוחזרת בבת ים גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (39.2% לעומת 23.8%, בהתאמה).

באשקלון לא מרוצים מהחיים

אשקלון מהמובילות במדד תחושת יכולת להתמודד עם בעיות. לעומת זאת, במדדים שביעות רצון מהחיים, הערכה עצמית של בריאות, עודף משקל בקרב ילדי כיתה ז, תחושת הערכה מבני המשפחה ושביעות רצון מהעבודה היא נמצאת במקום ה-14. מתוך 40 המדדים הזמינים עבור אשקלון, ב-11 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-29 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. באשקלון שיעור המקרים החדשים של שאתות ממאירות גבוה מהממוצע הארצי הן בקרב גברים (363.9 לעומת 329.9 ל-100,000 נפשות, בהתאמה) הן בקרב נשים (350.7 לעומת 315.1 ל-100,000 נפשות, בהתאמה). האמון בממשלה בקרב בני 20 ומעלה באשקלון גבוה מהממוצע הארצי (58.6% לעומת 46.0%, בהתאמה). תחושת היכולת להתמודד עם בעיות בקרב בני 20 ומעלה באשקלון גבוהה מהממוצע הארצי (77.1% לעומת 69.2%, בהתאמה). שיעור בעלי השכלה על-תיכונית וגבוהה בקרב בני 30 גבוה באשקלון בהשוואה לממוצע הארצי (65.1% לעומת 53.0%, בהתאמה).

בבית שמש יש ציפיות לעתיד

בית שמש נמנית על הערים הגדולות, אך היא לא דורגה בשל מיעוט נתונים זמינים. מתוך 34 המדדים הזמינים עבור בית שמש, ב-20 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-14 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. שיעור המועסקים חלקית שלא מרצון בבית שמש גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (3.9% לעומת 1.6%, בהתאמה). ההכנסה החציונית ברוטו מעבודה של משק בית בבית שמש היא מהנמוכות בהשוואה ליתר הערים הגדולות (13,956 ש"ח לעומת 18,186 ש"ח בממוצע הארצי). שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני 26 בבית שמש הוא מהנמוכים (20.9% לעומת 45.9% בממוצע הארצי). אחוז ההרוגים מתוך סך הנפגעים בתאונות דרכים בדרכים עירוניות בבית שמש הוא הגבוה ביותר (5.48% לעומת 0.98% בממוצע הארצי).

האמון בממשלה בקרב בני 20 ומעלה בבית שמש גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (60.0% לעומת 46.0%, בהתאמה). האמון במערכת הבריאות בקרב בני 20 ומעלה בבית שמש גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (94.1% לעומת 76.4%, בהתאמה). האמון כללי (ביטחון בזולת) בקרב בני 20 ומעלה בבית שמש גבוה בהשוואה לממוצע הארצי (60.6% לעומת 40.1%, בהתאמה). גם הציפיות ביחס לעתיד גבוהות בבית שמש בהשוואה לממוצע הארצי (76.0% לעומת 57.1%, בהתאמה). שביעות הרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים בבית שמש גבוהה (47.4% לעומת 37.9% בממוצע הארצי).

כפר סבא מובילה בהכנסה חציונית ברוטו

כפר סבא נוספה לערים הגדולות בשנת 2017, אך היא לא דורגה בשל מיעוט נתונים זמינים. מתוך 37 המדדים הזמינים עבור כפר סבא, ב-27 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי, וב-10 מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי. כפר סבא מובילה בהכנסה חציונית ברוטו מעבודה למשק בית (25,097 ש"ח לעומת 18,186 ש"ח בממוצע הארצי). כמו כן, היא מובילה במספר נמוך של מועסקים במשרה חלקית שלא מרצון (0.6% לעומת 1.6% בממוצע הארצי). תוחלת החיים בכפר סבא היא הגבוהה ביותר (84.5 שנים לעומת 82.9 שנים בממוצע ארצי). תחושת ההערכה מבני המשפחה היא הגבוהה ביותר בכפר סבא (90.4% לעומת 84.2% בממוצע ארצי). 

מדדי הדיור גבוהים מאוד בכפר סבא: שביעות הרצון מאזור המגורים היא הגבוהה ביותר (95.5% לעומת 83.7% בממוצע ארצי); שביעות הרצון מהניקיון באזור המגורים היא הגבוהה ביותר (77.1% לעומת 55.8% בממוצע ארצי); שביעות הרצון מהפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים היא הגבוהה ביותר (84.2% לעומת 56.6% בממוצע ארצי); וצפיפות הדיור היא הנמוכה ביותר (0.70 נפשות לחדר לעומת 0.87 נפשות לחדר בממוצע ארצי).

שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני 26 בכפר סבא הוא הגבוה ביותר (65.2% לעומת 45.9% בממוצע ארצי, בהתאמה). אחוז הפסולת הממוחזרת בכפר סבא הוא הגבוה ביותר (47.4%), יותר מפי שניים מהממוצע הארצי (23.8%). שיעור השימוש באינטרנט בקרב בני 20 ומעלה בכפר סבא הוא הגבוה ביותר (91.9% לעומת 83.7% בממוצע הארצי).

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות