banner
כפר סבא // באדיבות המינהלת להתחדשות עירונית
כפר סבא // באדיבות המינהלת להתחדשות עירונית

היקפי הבינוי במתחם התעסוקה יגדלו ל-2,300 יח"ד

התכנית להתחדשות מתחם "המוביל" בכפר סבא כללה במקור 1,600 יח"ד. הוועדה המחוזית הגדילה את הבינוי בהתאם להוראות תמ"א 70

זיו גולדפישר 26.03.2023

התכנית להפיכתו של אזור התעסוקה "המוביל" בכפר סבא לרובע עירוני הכולל מגורים ותעסוקה יוצאת לדרך: הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז אישרה בישיבתה האחרונה את הפקדת התכנית, תוך שהיא מגדילה את היקף הבינוי במתחם בשיעור ניכר כדי להתאימו להוראות תמ"א 70. על פי התכנית שאושרה להפקדה, במתחם ייבנו 2,300 יח"ד והיקף הבינוי הכולל יהיה מעל 2 מיליון מ"ר.

פארק התעסוקה "המוביל" אחד מבין חמשת אזורי התעסוקה בכפר סבא והוותיק ביותר. עיריית כפר סבא יזמה והגישה את התכנית להפיכתו של המתחם לרובע מגורים. התכנית המקורית שהוגשה לוועדה כללה בניית 1,600 יח"ד קטנות ובינוי כולל בהיקף של 1.3 מיליון מ"ר, מתוכם כ-1.1 מיליון מ"ר לתעסוקה. בדברי ההסבר לתכנית נכתב כי מטרתה היא להפוך את האזור לשער המזרחי החדש של העיר ולאחד מאזורי התעסוקה המובילים בארץ, וזאת באמצעות התחדשות אזור התעשיה הישן והפיכתו לרובע עירוני פעיל לאורך כל שעות היממה. 

הפארק עתיד להיות משורת על ידי שתי תחנות מטרו, ובתכנית נכתב כי התחנות הללו מאפשרות העצמת שימושי קרקע. בדיון שנערך בוועדה המחוזית הוצעה התאמה להיקף הבינוי במתחם, בהתאם להנחיות תמ"א 70 (פיתוח ובנייה במתחמי תחנות מטרו). בפרוטוקול הדיון נכתב כי התכנית נקלטה עם זכויות ותכנון תואם לפי היקף הזכויות עבור תכנית המתאר הכוללנית לעיר. עם זאת, ציינה הוועדה, בזמן שחלף הופקדה תמ"א 70 .בתיאום עם לשכת התכנון, ולכן הוצעה התאמה של התכנון לתמ"א 70 עניין זכויות בניה והיקף יח"ד.  על פי ההצעה המתוקנת, היקף הבינוי יעמוד על 2.1 מיליון מ"ר, ומספר יחידות הדיור יעמוד על 2,459. 

הוועדה המחוזית קבעה בהחלטתה כי "לאחר ששמעה את המתכנן ונציגי הועדה המקומית, סבורה הועדה כי מדובר בתכנית חשובה, הנותנת מענה לצרכים עירוניים". הוועדה התייחסה עוד להתאמת היקפי הבינוי להוראות תמ"א 70 וקבעה מדובר במהלך המשפר את התכנית: "עדכון התכנית אשר הוצג מטייב את התכנית באמצעות תכנון הכולל עוצמות בינוי התואמות למרחב מוטה מטרו, ערוב שימושים מוגבר, הוספת קישוריות לתחנות המטרו ושיפור המרחב הציבורי".

הוועדה החליטה, כאמור, להפקיד את התכנית בתנאים. בין התנאים: התאמת היקפי הבינוי לתמ"א 70. עם זאת, הוועדה קבעה כי לא תתאפשר תוספת 162 יח"ד שהוצעו בציר מזרח מערב, ולכן מספר יחידות הדיור יעמוד על 2,297, מתוכן 500 יח"ד לדיור מוגן, אשר יוקם במגרש קניון G. ככל שיתאפשר דיור מוגן, גודל יח"ד ממוצע יעמוד על 60 מ"ר.

הוועדה קבעה כי הבינוי יתבצע בשלבים, ביחס למימוש המטרו. על פי הוראות התכנית המקוריות, היקף הבינוי במתחם הוא עד 1.3 מיליון מ"ר, ומימוש היקפי בנייה מעבר לכך מותנה בתחילת ביצוע עבודות המטרו במקטע זה. 

הוועדה קבעה עוד כי כדי למנוע אפשרות לסיכול התכנית, לא יוצאו היתרי בנייה ושימושים חורגים לתעשייה ומלאכה. בהחלטה נקבע כי "יש חשיבות שבמתחמים המיועדים לשימושים של תעסוקה ומגורים לא יוצאו היתר בניה חדשים שעלולים לסכל את מימושם העתידי. לפיכך מחליטה הוועדה כי מעת הפקדת התכנית ועד אישורה יוטלו הגבלות על הוצאת היתרי בניה ושימושים חורגים לתעשייה ומלאכה".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות