banner
קריית גת // Depositphotos
קריית גת // Depositphotos

אושרה הרחבת מפעל אינטל על שטחים חקלאיים בקריית גת – התכנית הכוללנית בדרך להפקדה

התנאי להפקדה היה אישור ולנת"ע להרחבת אזור התעסוקה. אוכלוסיית העיר תגדל ל-250 אלף, עם פוטנציאל לתוספת של כ-64,500 דירות

זיו גולדפישר 25.12.2023

אור ירוק לקידום תכנית המתאר הכוללנית של קריית גת: הוועדה לנושאים תכנוניים עקרוניים (ולנת"ע) שבמועצה הארצית, אישרה את פיתוחו של אזור התעסוקה בעיר על שטחים חקלאיים, וזאת במטרה לאפשר את הרחבתו של מפעל אינטל. אישור ולנת"ע הוא תנאי להמשך קידום התכנית לקראת הפקדתה.

תכנית המתאר הכוללנית לעיר קריית גת, מתווה מסגרת סטטוטורית כוללת למדיניות התכנון. התוכנית מהווה אמצעי אשר יתווה את מדיניות הפיתוח בשנים הקרובות. העיר קריית גת מונה כ-64,000 תושבים (נכון לכתיבת התכנית. צפי האוכלוסייה, בבסיס התכנית הינו כ-250,500 תושבים, דהיינו תוספת של כ-186,500 תושבים. תוספת היקף יחידות הדיור על פי התכנית הינה כ-28,000 יח"ד בנוסף ל-36,500 יחידות דיור בתכניות מאושרות. לאור עדכון התכנית בהתאם לתכניות והיוזמות המקודמות ע"י המדינה במרחב העיר קריית גת, עודכנו הקיבולות בתכנית לכ-73,200 יח"ד, והתכנית משתרעת על פני כ-27,000 דונם. צפי האוכלוסייה על פי התכנית אף מחייב הגדלה משמעותית של היקף שטחי התעסוקה. היקף שטח התעסוקה בבסיס התכנית עומד על כ- 8.5 מיליון מ"ר.

התכנית מחלקת את העיר ל-16 מתחמי תכנון, הכוללים ייעודי קרקע מוכללים והנחיות לשימושים מותרים, היקפי ואופי בנייה, הקצאות לצרכי ציבור ועוד. מתחם 10 בתכנית הוא אזור התעסוקה. אזור תעשייה, ממוקם ממזרח למסילת הרכבת. באזור התעשייה ממוקמים מפעלים גדולים, דוגמת אינטל ושטח להרחבת המפעל, לצד מפעלים בינוניים וקטנים, וכן מרכזים לוגיסטיים. בחלקו הדרום מערבי של מתחם התכנון השטח מיועד כקרקע חקלאית על מנת לתת מענה לשינוי הפריסה של השטח המיועד לפיתוח עירוני.

מפרוטוקול הדיון שערכה הוועדה המחוזית דרום בתכנית בשנה שעברה עולה כי התכנית מציעה הגדלת שטח למתחם 10 (אזור התעשייה דרומה), לצורך האפשרות להרחבת מפעל אינטל הקיים או מפעלים ושימושי תעשייה אחרים. תוספת זו הינה בחריגה של כ-520 דונם משטח המרקם העירוני. מדובר בשטח חקלאי. הוועדה קבעה כי לאור זאת, התכנית נדרשת באישור הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים כתנאי להפקדתה.

הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) שדנה בתכנית קבעה כי עליה לעבור לאישור ולנת"ע, כדי שתקיים דיון בהתאם להוראות התוספת הראשונה לחוק התכנון והבנייה. על פי התוספת הראשונה, לא ניתן לאשר פיתוח לא חקלאי על שטח בייעוד חקלאי, אלא אם כן המועצה הארצית או ועדת משנה שלה אישרה לגביו תכנית המייעדת אותו למטרה אחרת שאינה מטרה חקלאית או שטחים פתוחים.

בדיון שנערך על ידי ולנת"ע התברר כי השטח המבוקש להרחבת המפעל נקבע על פי שיטת הבנייה של חברת אינטל להקמה של מפעלי החברה לפי דגם קבוע. עוד עולה כי לא ניתן להרחיב את המפעל הקיים צפונה מאחר ובינו לבין דרך מס' 35 לא נותרה יתרת שטח מספקת וכן לא ניתן להרחיבו לכיוון מזרח בשל קיומם של שטחי תעשיה מאושרים שנמצאים בשלבי שיווק ופיתוח, כך שהרחבת המפעל מתאפשרת רק לכיוון דרום.

ולנת"ע קבעה כי היא: "השתכנעה בחשיבותה של התכנית לצמיחתה והתפתחותה של העיר באופן הנותן מענה מיטבי תוך התמקדות בעיבוי המרחב הקיים, שיפור המרחב הציבורי וחיבור אזור התעשייה והתעסוקה עם העיר, אשר חלק אינטגרלי ומהותי ממנו הוא הרחבתו של מפעל אינטל". הוועדה החליטה לאשר את התכנית, בהתאם לתוספת הראשונה לחוק. כמוכן, ולנת"ע אישרה שינוי יעוד של 110 דונמים מיער קריית גת לייעוד של פארק עירוני.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות