banner
הדמיית תוכנית מתחם הבננה נתניה // תכנון: דורון צוף זילברברג אדריכלים
הדמיית תוכנית מתחם הבננה נתניה // תכנון: דורון צוף זילברברג אדריכלים

אבן יהודה וקדימה-צורן קוראות לבטל את תוכנית הבננה בנתניה

התוכנית שאושרה למתן תוקף לפני כשנה מאפשרת בניה של 3,500 דירות על שטח של כ-390 דונם במזרח העיר. יישובי האזור חוששים מכאוס תחבורתי

רנית נחום-הלוי 25.05.2021

לאחרונה הוציאה עיריית נתניה הודעות לתקשורת, בהן היא מפרטת את עיקרי תוכניות הבניה המקודמות בתחומה לקראת הכפלת האוכלוסייה בעשרים השנים הבאות. עם זאת לגבי חלק מתוכניות המגירה שמוקדמות הוגשו התנגדויות לוועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובניה, מצד יישובי האזור הסמוכים לעיר. הוועדה תדון בהתנגדות בחודש הבא. 

כך קורה לגבי תוכנית 'מתחם הבננה', המשתרעת על שטח של כ-390 דונם במזרח העיר וכוללת כ-3,500 יחידות דיור לצד שטחי תעסוקה ומסחר. לאחרונה הוגש ערר לתוכנית על-ידי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה שרונים בשם המועצה המקומית אבן יהודה והמועצה המקומית קדימה-צורן, הכלולות במרחב התכנוני נגד הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז, הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה, הוועדה המקומית לתכנון ובניה לב השרון, רשות מקרקעי ישראל וחברת נתיבי ישראל. 

מהערר עולות טענות לפגמים מהותיים שנפלו בתוכנית בעיקר בתחום התחבורה ומכאן פגיעה ביישובים הסמוכים וחשש כבד שכל התנועה תעבור מנתניה דרך הישובים. מכאן מבקשת 'שרונים' להכריז על ביטול התוכנית או לחלופין להורות על בדיקה נוספת של ההשלכות התחבורתיות לכל אזור השרון. 

"יש באישור התוכנית כדי לפגוע במצב התכנוני והתחבורתי הקיים בתחומה עד כדי הגעה לכשל תחבורתי כולל וחוסר תפקוד תנועתי. יש בכך כדי לגרום לפגיעה קשה בתחום הניקוז ואף לפגוע בחוסנם הלכלכי של הישובים הכלולים במרחבה התכנוני של שרונים המשוועים לשטחי תעסוקה", נכתב בערר שהוגש על-ידי עו"ד דן שווץ ממשרד עו"ד גדעון פישר.

התנגדויות בנוסח הדברים כבר עלו  על-ידי נציגי הישובים עוד בשלב הדיונים על התוכנית, בין השנים 2016-2019 ואלו פירטו את הכשלים התחבורתיים הקשים בגינם, לדעתם, אין לאשר את התוכנית. למרות זאת, בנובמבר 2020,  כך עולה מהערר, הוועדה המחוזית מרכז החליטה לאשר את התוכנית תוך דחיית ההתנגדויות ולתת תוקף לתוכנית במתכונתה. לאור זאת נכתב בערר כי "נפלו בתכנית פגמים חמורים בקשר עם התחום התחבורתי שבגינם יש להכריז על בטלות התוכנית". 

בזמנו המליצה הוועדה המרחבית שרונים בין היתר על שלביות בביצוע התוכנית, באופן שימנע מתן היתרי בניה בתחום התוכנית עד לביצוע בפועל של מספר מחלפים ובהם מחלף אילנות ומחלף השרון.  עם זאת מפרוטוקול הוועדה עולה כי אף שהוועדה המחוזית קבעה שלביות ביישום התוכנית, הדבר נעשה בהעדר הכנת תשתית ראויה או קבלת החלטה של רשות מנהלית. המשמעות היא, כי שלביות התוכנית לא התקבלה ידי  נציג משרד התחבורה. להפך, הוא דווקא סירב לה. כמו-כן נלמד עוד מהפרוטוקול כי נושא השלביות לא היה מקובל אז על מתכנן המחוז. 

בדיון שהתקיים בנושא בישיבת מליאת מועצת אבן יהודה אמר ראש המועצה, אבי הררי: "אנחנו מתנגדים, קדימה מתנגדת, תל מונד מתנגדת, פרדסיה מתנגדת. למה? תהיה שם תנועה וכל התנועה תיכנס דרך אבן יהודה. אנחנו מתנגדים. אין לנו בעיה שהם בונים אבל אנחנו מעוניינים שהבניה תהיה רק לאחר שיבנו גשר מחלף באילנות ומחלף בבית-ליד. היום אם הם בונים ככה, זה יכול להיות כאוס תחבורתי של כל האזור. כל ראשי המועצות באזור מסמיכים את שרונים שהיא הוועדה שלנו של תכנון ובניה להגיש התנגדות לבניה".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות