banner
חולון // Depositphotos
חולון // Depositphotos

המטרו יעבור בפארק החולות בחולון: בג"ץ דחה עתירת העירייה

עיריית חולון והחוקרת טענו כי תגרם פגיעה סביבתית אולם השופטים קבעו כי החלופה "לא רק שכרוכה בעלות נכבדה נוספת, אלא שהקמתה כרוכה בהפרעה של ממש לתושבים"

זיו גולדפישר 23.03.2023

קו המטרו יעבור בפארק החולות בחולון – וזה סופי: בג"ץ דחה השבוע את עתירתה של עיריית חולון לבטל את המתווה המתוכנן לקו המטרו M1S, העובר בין היתר בפארק הלאומי חולות שבחולון, במסגרת תכנית תשתית לאומית – תת"ל 101א. שופטי בג"ץ קבעו בהחלטתם כי החלופה למעבר הקו התקבלה לאחר בחינה מקיפה של החלופות ועל בסיס תשתית עובדתית ראויה.

קוM1S  הוא חלקו הדרומי של קו המטרו M1. אורכו של קוM1S  הוא 45 ק"מ, ומתוכננות בו 31 תחנות. העתירה הוגשה בנוגע למקטע שבין הערים חולון וראשון לציון. מקטע זה כולל שתי חלופות: המתווה שאושר בהחלטת הממשלה, העובר בתחום פארק החולות בחולון, ומתווה חלופי, העובר בשכונת ג'סי כהן בחולון ובשכונת רמת אליהו בראשון לציון. 

זה עוד יעלה להם ביוקר
ההחלטה לבחור בחלופה העוברת בפארק החולות התקבלה לאחר דיונים מורכבים. תסקיר השפעה על הסביבה שהוכן כחלק מהליכי התכנון של הקו, מצא כי החלופה העדיפה היא חלופת פארק החולות. חוקרת שמונתה כדי לבחון את החלופות ציינה כי לחלופת פארק החולות יש יתרונות, אך היא כרוכה בפגיעה סביבתית. לחלופת ג'סי כהן, מנגד, אין השלכות סביבתיות ויש יתרונות חברתיים-כלכליים. יחד עם זאת, קבעה החוקרת כי לצורך יישום החלופה הזו יידרשו הפקעת מגרשים פרטיים והריסת מבנים; עלות החלופה גבוהה בכ-750 מיליון שקלים ביחס לחלופה הראשונה. החוקרת המליצה על חלופת ג'סי כהן, אך ציינה כי הבחירה בין חלופות אלה אינה חד משמעית.

הוועדה לתשתיות לאומית (ות"ל) דחתה את המלצת החוקרת, ובחרה בחלופת פארק החולות. חלופה זו אושרה בממשלה, וכנגדה עתרה עיריית חולון. העתירה הופנתה נגד הממשלה, ות"ל וחברת נת"ע המקדמת את הקמת המטרו. טענותיה של העירייה נסבו סביב הפגיעה הקשה, לטענתה, שתיגרם לפארק החולות בגין המתווה שאושר, בין היתר, בשל החפירות הצפויות באזור, תנועה ערה של כלי עבודה כבדים ופליטת עשן. העירייה טענה כי החלטת הוות"ל לבחור בחלופת פארק החולות נשענה על בסיס עובדתי לקוי, ללא הנמקה מספקת באשר לדחיית השגת העותרת בנוגע לשיקול הסביבתי, ולכן לטענת העירייה ההחלטה בלתי מידתית ולוקה בחוסר סבירות קיצוני.

המשיבות – הממשלה, ות"ל ונת"ע, השיבו כי יש לדחות את העתירה. לטענתן, החלטת הוות"ל התקבלה על בסיס שיקולים רחבים, ביניהם גם שיקולים סביבתיים, ועל בסיס תסקיר מפורט. מבחינה סביבתית, טענו המשיבות, תוואי הקו עובר בשולי פארק החולות ולא ב"לב השמור" של הפארק, והפגיעות המעטות שייתכן ויתרחשו ניתנות לשיקום מהיר.

שופטי בג"ץ, יצחק עמית, דפנה ברק ארז וענת ברון, דחו את העתירה. בפסק דין שכתב השופט עמית נקבע כי: "בית משפט זה אינו יושב כמתכנן-על. בית המשפט לא ימיר את שיקול דעתה של הרשות בשיקול דעתו, במיוחד לגבי החלטות תכנוניות-מקצועיות, שאין בית המשפט משים עצמו מומחה מקצועי לבחינתם של שיקולים תכנוניים ואין בית המשפט יושב כערכאת ערעור על שיקוליה התכנוניים של רשות התכנון. דברים אלו נכונים אף ביתר שאת כאשר מדובר בהחלטת הוות"ל, בהיותה מוסד תכנון מקצועי עליון וכאשר ההחלטה קיבלה תוקף של החלטת ממשלה".

לעצם העניין, השופט קבע כי: "ההחלטה לפיה מתווה קו M1S יעבור בתחומי פארק החולות התקבלה לאחר בחינה מקיפה של שתי החלופות, על בסיס תשתית עובדתית ראויה. בתסקיר נמצא כי החלופה העדיפה היא זו העוברת בפארק החולות. יתרון נוסף של התוואי הוא בהיותו רחוק מבתי התושבים, כך שעבודות ההקמה לא יהיו כרוכות בהפרעה לתושבים. כמו כן, נמצא כי הליך השיקום של הפארק צפוי להיות מהיר יחסית". 

מנגד, ציין השופט עמית, "נמצא כי חלופת ג'סי כהן, לא רק שכרוכה בעלות נכבדה נוספת, אלא שהקמתה כרוכה בהפרעה של ממש לתושבים רבים במהלך תקופת ביצוע העבודות, תוך הפחתה של מהירות הנסיעה במקטע הרלוונטי בשל התעקלות הקו".

בהתייחסו להשלכות הסביבתיות של החלופה, השופט כתב כי "המתווה החלופי המועדף על ידי העותרת אמנם טומן בחובו יתרונות בהיבט הסביבתי לעומת המתווה שאומץ, אך אין בכך כדי להגיע למסקנה שהשיקול הסביבתי כלל לא נשקל על ידי הוות"ל. התרשמתי כי הוא נבחן בתשומת לב רבה, מתוך מחויבות וגישה מכבדת".

בשולי פסק הדין, השופט עמית הקדיש כמה מלים לחשיבות שמירת הסביבה ושימורו של פארק החולות בחולון: "במדינה קטנה כמדינתנו, ההגנה על ערכי טבע היא שיקול חשוב. סקר שנערך על ידי החברה להגנת הטבע נותן לקורא הזדמנות להכיר את מגוון החי והצומח בדיונות החול בעיר חולון. רשמנו לפנינו כי בשלב התכנון המפורט לביצוע יוכנו בחינות סביבתיות פרטניות נוספות ויוכנו ויוגשו מסמכים סביבתיים לאישור ועדת המשנה של הוות"ל. אנו תקווה כי כל אלה יבטיחו כי הפגיעה הסביבתית, ככל שתיגרם, תהיה מזערית וכי לאחר תקופת ההקמה, יחזור המצב לקדמותו והמגוון הביולוגי העשיר של פארק החולות לא ייפגע".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות