banner
הדמיית הפרויקט: קורין אדריכלים
הדמיית הפרויקט: קורין אדריכלים

קריית הצעירים בכפר סבא: הוותמ"ל אישרה את התכנית להקמת שכונה בת 4,100 יח"ד בצפון העיר

בתום דיון בהתנגדויות לתכנית, המליץ חוקר מיוחד לאשר את התכנית בכפוף לשינויים טכניים. הוועדה אימצה את הדו"ח, ואישרה את התכנית, הכוללת שינוי ייעוד קרקע לאדמות חקלאיות

זיו גולדפישר 20.12.2022

התכנית להקמת שכונת מגורים חדשה בת 4,158 יחידות דיור בצפון כפר סבא יוצאת לדרך, לאחר לאחר שהוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) אימצה השבוע (א') המלצות של דוח חקירה להתנגדויות ואישרה את התכנית. 

תכנית תמל/ 1088, כפר סבא צפון – שכונת המוביל, שבעיריית כפר סבא מיתגו כ"קריית הצעירים", נועדה להביא להקמתה של שכונת מגורים חדשה בצפון העיר, הכוללת 3,331 יחידות דיור חדשות, 427 מעונות לסטודנטים ו- 400 יחידות דיור מוגן, שטחי תעסוקה בהיקף של כ-58,000 מ"ר ומסחר בהיקף של כ-23,000 מ"ר, מבנים ומוסדות ציבור וכן שצ"פים (שטח ציבורי פתוח) ושטחים פתוחים. התכנית, ששטחה 754 דונמים, ממוקמת  בחלקה הצפוני מזרחי של העיר כפר סבא, בין שכונת קפלן ממזרח ומושב צופית במערב. חלק מהאדמות שעליהן צפויה להיבנות השכונה הן אדמות מושב צופית, ומשמשות לצרכים חקלאיים. במסגרת התכנית, ישתנה ייעוד הקרקע מחקלאות למגורים.

בדברי ההסבר לתכנית, נכתב כי רובע המגורים מתוכנן כגריד עירוני המאפשר תמהיל מגורים מגוון היוצר את דפנות הרחובות העירוניים ומשלב בתוכו שטחים למבני ציבור ושטחים ירוקים. מערכת הגריד העירונית מתחברת למרקם הקיים של העיר ויוצרת רציפות עירונית שלמה.

לתכנית הוגשו שורה של התנגדויות, בין השאר של מושב צופית, של המועצה האזורית דרום השרון, של הארגונים הסביבתיים אדם טבע ודין ורשות שמורות הטבע והגנים. ההתנגדויות המשמעותית הייתה של מושב צופית, שחלק מהשכונה אמורה להיבנות על אדמותיה. בהתנגדות טענה האגודה השיתופית במושב כי התכנית: "תביא אל קיצו את צביונו הכפרי של מושב צופית כמושב חקלאי, תוך שיינטלו מן המושב שטחים חקלאים בהיקף נרחב, ותוך שהישוב הכפרי הוותיק ימצא עצמו מוקף בבינוי עירוני אינטנסיבי ורווי, עד שיהפוך לספיח של צפון העיר כפר סבא". המועצה האזורית דרום השרון, שבתחומה נכלל מושב צופית, הביעה התנגדות דומה. 

עמותת אדם טבע ודין טענה בהתנגדות כי: "אין לתכנן עוד שכונות מגורים על שטחים פתוחים/ חקלאיים, במיוחד במרכז הארץ, וכמו כן אין לתכנן עוד פיתוח כה מסיבי במנותק ממערכות הסעת המונים".

הוותמ"ל מינתה את אדיב נקאש, אדריכל ומתכנן ערים, כחוקר לבחינת ההתנגדויות. נקאש הציע מספר שינויים טכניים לתכנית, בין השאר הרחבת החיץ בין השכונה לבין מושב צופית. כמו כן, נקאש המליץ להקים מעבר אקולוגי מתחת לכביש 5503 העובר מצפון לשכונה.

ועדת המשנה להתנגדויות של ותמ"ל המליצה לאמץ את המלצות החוקר ולאשר את התכנית. ותמ"ל קבעה בישיבתה השבוע כי היא: "סבורה כי מדובר בתכנית המציעה איזון ראוי בין מכלול ההיבטים התכנוניים הכרוכים בה, ובהתאם לכך, מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה ולאשר את התכנית, בכפוף לתיקונים טכניים בהנחיית מתכננת הוועדה".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות