banner
Depositphotos
Depositphotos

תקדים: השבת קרקעות למדינה לא מזכה בהטבות מס

בית המשפט קבע כי השבה של קרקע לרשות מקרקעי ישראל בשל שינוי ייעוד, גם לאחר כניסתו לתוקף של חוק הותמ"ל, איננה מעניקה זיכוי בשיעור של 50% על המס המשתלם מהפיצוי

כרמלה קופר 17.06.2021

ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בלוד, בראשות השופט שמואל בורנשטין, קיבלה את עמדת המדינה בעררים מאוחדים, וקבעה כי בעת השבה של קרקע לרשות מקרקעי ישראל, בשל שינוי ייעוד, אין מדובר בהפקעה מכוח חוק אלא בהשבת קרקע, גם לאחר כניסתו לתוקף של חוק הותמ"ל. המשמעות היא כי העוררים אינם זכאים לזיכוי בשיעור של 50% על המס המשתלם מהפיצוי.

העוררים הם קיבוצים, מושבים, אגודות שיתופיות, חברות ואף אנשים פרטיים, אשר חתמו הסכמים עם רשות מקרקעי ישראל לשם שכירה או חכירה של קרקע ברחבי הארץ והשיבו את הקרקע למנהל בשל שינוי ייעוד. המחלוקת נסובה על השאלה האם מדובר בהפקעה או בהשבה של קרקעות. שכן, מבחינת דיני המס, ככל שמדובר ב"הפקעה" של קרקע, זכאים העוררים לזיכוי בשיעור של 50% מהמס המשתלם בגין הפיצויים המשולמים להם, ואילו ככל שמדובר בהשבה חוזית של הקרקע, עליהם לשלם מס מלא בגין הפיצויים המשולמים להם.

העוררים טענו כי יש לחייבם במס המופחת החל בהפקעת מקרקעין, וזאת על שום שמדובר ב"נטילה שלטונית, כפויה וחד צדדית" מכוח הוראות החוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור. מאידך רשות המיסים באמצעות פרקליטות מחוז ת"א, טענה כי אין מדובר בהפקעה. מדובר בפעולה רצונית-הסכמית, המבוססת על סעיף שינוי ייעוד המופיע בהסכמי החכירה (או השכירות) המקוריים, לפיו קמה חובה להשיב את הקרקע, שהוחכרה למטרה חקלאית, במקרה של שינוי ייעודה  וכן בהתאם להסכמי ההשבה. מכאן, כי אין מדובר בהפקעה, והעוררים אינם זכאים ליהנות משיעור המס המופחת. 

ועדת הערר כאמור, קיבלה את עמדת המדינה במלואה ופסקה כי אין מדובר בהפקעה מכוח חוק מפקיע אלא בהשבת קרקע. 

עוד נקבע, כי השבת הקרקע נעשתה בהתאם להסכמות שהתגבשו בין הצדדים ובאו לידי ביטוי בהסכמי החכירה והשכירות, ובהמשך, בהתאם להסכמי ההשבה. לפיכך, על פי ההחלטה, אין מדובר בהפקעה, אלא בהשבה במישור החוזי. בית המשפט קבע כי גם אם העוררים לא רצו להשיב את הקרקע בעת שנדרשו לכך, הרי שמרכיב הרצון התקיים בכניסה להסכם החכירה, ולא ניתן לומר, שהשבה, תוך קבלת פיצוי, מהווה מהלך בכפיה, שכן זו הגשמת תכלית ההסכם. משחתמו העוררים על הסכמי השבה להשבת הקרקע אין הם יכולים לטעון להפקעה, כך כפי שנקבע: "הפקעה" ו"הסכם", אינם יכולים לדור בכפיפה אחת", כנכתב בפסק הדין. 

בנוסף, בכל מקרה חוק הותמ"ל אינו בבחינת "חוק מפקיע", כאשר "מטרתו היא להחיש ולייעל את הליכי ההשבה של הקרקע בעקבות שינוי ייעודם, תוך מתן אמצעי אכיפה טובים יותר לשם מימוש הזכות להשבת הקרקע", כנכתב בפסק הדין. 

ממשרד המשפטים נמסר כי: "עררים רבים, בגין גובה שיעור המס שיש להטיל על פיצוים שהתקבלו במסגרת הסכמים עם רשות מקרקעי ישראל, להשבת קרקעות, הוגשו במספר מקומות רחבי הארץ. לאור האמור, התקבלה החלטה לאחד את הדיון במספר תיקים בפני ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בבית המשפט המחוזי בלוד, כאשר בשאר התיקים נחתמו הסכמים דיונים אשר המתינו לתוצאת פסק דין זה, אשר לו השלכה על מיסוי עסקאות רבות של השבות קרקע בכל רחבי הארץ". 

את המדינה ייצגו עוה"ד נעה אלשיך וד"ר לירון ברנד קויפמן מהמחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי).

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות