banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

ירושלים: בוטל הפיתוח והאגם בפארק המטרופוליני בעמק מוצא

הוועדה המחוזית בירושלים קבעה כי יבוטלו שלושת מוקדי הפיתוח המוצעים בתכנית המופקדת, האגם והחנייה. התכנית המאושרת לא תכלול בינוי וכן היא מבטלת את ייעודי הקרקע "שטח פתוח" ו"נופש וספורט"

תמונה: אילוסטרציה: כבישי ירושלים // depositphotos

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה ירושלים, בראשות עו"ד עמיר שקד, החליטה לאשר תכנית לפארק מטרופוליני בהיקף של 4,000 דונם בעמק מוצא, בחלקה המערבי של ירושלים.

הוועדה קבעה כי התכנית המאושרת לא תכלול בינוי, מגרשי חניה או דרכי גישה חדשות בשטח העמק. זאת, בשונה מההחלטה בעת הפקדת התכנית, בה הוצע פיתוח מספר מוקדים של פיתוח בשטח העמק, בהם הוצעו פעילויות כגון חוות סוסים, אגם מלאכותי, מתחם הסעדה ומגרשי חניה.

במסגרת הליך שמיעת ההתנגדויות לתכנית נבחנו חמש חלופות. "הוועדה בחנה את החלופות השונות וכן את טענות המתנגדים וההשגות שנשמעו. הוועדה שוכנעה כי יש מקום לקבל חלק ניכר מטענות המתנגדים לגבי צמצום היקפי הפיתוח המוצעים בתכנית והעצמת שימור השטחים הפתוחים בתחום העמק", כך נכתב במסמך ההחלטה. לאור זאת קבעה הוועדה כי שלושת מוקדי הפיתוח המוצעים בתכנית המופקדת יבוטלו, אגם הנופש והפנאי המוצע בתכנית המופקדת – יבוטל גם הוא והיקף שטחי הבניה בתחום התכנית יצומצם ל-50 מ"ר בלבד, "וזאת לשם הקמת מבנה שירותים ציבוריים לציבור המבקרים בפארק". עוד יבוטלו מגרשי החניה המוצעים בתכנית ומספר מקומות החניה המרבי יהיה 50 מקומות חניה. כמו כן, ייעודי הקרקע "שטח פתוח" ו"נופש וספורט" יבוטלו.

ממינהל התכנון נמסר כי במסגרת הליך התכנון, התקיימו מספר דיוני התנגדות בהם נשמעו התייחסות תושבי האזור וכן פורסמו מספר חלופות שונות להשגות הציבור. בסופו של ההליך, החליטה וועדת המשנה להתנגדויות על אישור התכנית במתכונת מצומצמת וללא מוקדי הפיתוח שהוצעו בתחילה. כמו כן, נקבעו הוראות שונות לשמירה, הגנה וחיזוק המערכות האקולוגיות שיש כיום בשטח. באופן ספציפי, הבהירה הוועדה שלדעתה אין מקום לקבל את ההצעה לפתח בפארק אגם קבוע. התכנית, יוזמת הרשות לפיתוח ירושלים, כוללת בתחומה את ערוץ נחל שורק והמורדות המיוערים של אגן עין כרם והר חרת, העוטפים אותו.  

שירה תלמי באבאי // יחצ
שירה תלמי באבאי // יחצ

מתכננת מחוז ירושלים, שירה תלמי-באבאי, ציינה כי "לאישור התכנית חשיבות רבה בהשלמת רצף הפארקים המטרופוליניים העוטפים את העיר ירושלים. התכנית מאפשרת לשמור על עמק מוצא והמערכות הטבעיות שבו במצבם הטבעי והיא מאזנת את הפיתוח האינטנסיבי המקודם בעיר ירושלים. החלטת הוועדה לצמצום הפיתוח בעמק מוצא, נבעה מתוך הבנה שיש צורך אקוטי בשמירת התפקוד של העמק כמסדרון אקולוגי וכן לאור הממצאים הארכיאולוגיים שהתגלו בעת האחרונה בשטח, הממחישים את החשיבות שיש בשמירת "רוח המקום" ככל הניתן".

יו"ר הוועדה המחוזית, עו"ד עמיר שקד, ברך על ההחלטה לאשר את התכנית וציין כי "התכנית קודמה בהליך ייחודי, במסגרתו פרסמה הוועדה להערות הציבור חלופות שונות לתכנון עמק מוצא. הליך זה העצים באופן משמעותי את מידת שיתוף הציבור והמעורבות הציבורית בתכנית ואפשר לוועדה לקיים שיח עם תושבי האזור. התכנית אותה אישרה הוועדה מייצרת את קו המגע שבין אזורי הפיתוח האינטנסיביים של ירושלים לבין השטחים הפתוחים הערכיים ממערב לה והיא מהווה חוליה מרכזית בשדרה הירוקה החוצה את ישראל מדרום לצפון. הקמת הפארק תתרום לשיפור איכות החיים של תושבי המטרופולין, תספק מענה לצרכי הפנאי והנופש של הציבור ותשפר את הנגישות של תושבי העיר לשטחים הפתוחים בעמק מוצא".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות