banner
אילוסטרציה // מגדילים
אילוסטרציה // מגדילים

בונים ממ"ד ללא היתר? לא תשלמו היטל השבחה בעת מכירת הדירה

עוד בתיקונים לחוק בעקבות המלחמה – תבוטל חובת פרסום להפקדת תוכניות על גבי שילוט ויינתן פטור לבנייה מתועשת למגורים לתושבי העוטף

המועצה הארצית לתכנון ולבנייה ממליצה להביא לאישור הממשלה שורה של תיקוני חקיקה לחוק התכנון והבנייה, בהם הגנה מתביעת פיצויים ותשלומי היטל השבחה בגין בניית ממ"ד במסלול מהיר. עוד בין התיקונים לחוק – ביטול חובת פרסום שילוט המודיע לציבור על תוכניות להפקדה ופטור מתוכניות והיתרים למבני קבע מתועשים למגורים עבור תושבי העוטף. 

תיקוני חקיקה לבניית ממ"ד בפטור מהיתר
לפני כשבועיים נכנסו לתוקפן תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר)(הוראת שעה), התשפ"ד -2023 המאפשרות בניית ממ"ד כתוספת ליחידת דיור צמודת קרקע או ליחידת דיור בבניה נמוכה עד שתי קומות ללא צורך בהיתר בנייה. התקנות, שיהיו בתוקף למשך שנה, מהוות הרחבה של תוכנית המתאר הארצית החלה על יישובי גבול הצפון בלבד, ומאפשרת הליך מזורז למיגון בטווח של כ-9 ק"מ מהגבול הצפוני, והקמת ממ"ד גם בסטייה מהוראות התוכניות המפורטות החלות על המגרש. עם הרחבתה לכלל חלקי הארץ ניתן להוציא  מכוחה היתר בניה להקמת ממ"ד, גם אם אינו תואם את התוכנית המפורטת. בנוסף, התקנות מקנות פטור מהיתר לממ"דים בצמודי קרקע ובמבנים בני 2 קומות. 

כעת מוצע, לבצע שני תיקונים בחוק, כהוראות קבועות, לפיהן, לא תהיה עילת תביעה לפי סעיף 197 (תביעת פיצויים) עקב אישור תוכנית שמטרתה היחידה היא לאשר הקמת ממ"דים, ובנוסף לא תקום חבות בהיטל השבחה עקב אישורה של תוכנית זו, בעת מימוש במכר. 

עוד נזכיר כי בסוף חודש אוקטובר אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 37), הקובעת כי הרחבת דירה לשם הוספת ממ"ד או ממ"ק, בבית משותף המורכב מכמה אגפים או מבנים בעלי כניסות נפרדות, תדרוש הסכמה של 60% מבעלי הדירות באגף או במבנה בו מבוקשת ההרחבה בלבד, וזאת במקום המצב הקיים כיום שמחייב קבלת הסכמת 60% מבעלי הדירות בכלל האגפים או המבנים של הבית המשותף המורכב.

תבוטל חובת פרסום להפקדת תוכניות על גבי שילוט
עוד מוצע תיקון חקיקה לביטול חובת פרסום הודעה על דבר הפקדת תוכנית באמצעות שלט, ובכלל זה חובת פרסום על גבי שלט. במינהל מסבירים את ההחלטה, ואומרים כי: "לאור מצב הלחימה, קיימים מצבים בהם הפרסום על גבי שלט איננו אפקטיבי דיו, לאור העובדה שרבים מהתושבים עזבו את בתיהם בשל המלחמה. לפיכך, יוסמך יו"ר מוסד התכנון לקבוע דרכי פרסום נוספות לעדכן את התושבים". 

פטור מתוכניות והיתר לבנייה מתועשת עבור תושבי העוטף
עוד ממליצה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה על מתן פטור מתוכנית והיתר להקמת מבני קבע מבנייה מתועשת עבור מפוני עוטף ישראל, זאת לאחר שעד כה החוק אפשר הקמת מבנים יבילים בלבד. ההמלצה תעבור לממשלה, במסגרת הצעה לתיקוני חקיקה בחוק התכנון והבנייה, אשר יסמיך את שר הפנים לתת צו עבור הקמת המבנים, ומתן הפטור יחייב חוות דעת מקצועית של מתכנן המחוז.  

על פי עמדת מינהל התכנון: "השימוש במבנים יבילים ארעיים מהווה פתרון הנדסי ואדריכלי נחות עבור שיכון המפונים, בהשוואה לפתרונות האחרים הקיימים. מבנה הנבנה בשיטת בנייה מתועשת מורכב מיחידות תלת ממדיות שמיוצרות במפעל והרכבתו, נעשית בזמן קצר יחסית במקום. מדובר במבנה קבע באיכות גבוהה הכולל ממ"ד".

יו"ר המועצה הארצית וראש מטה התכנון הלאומי, הרב נתן אלנתן: "למדנו מניסיון העבר שמבנים יבילים זה לא פתרון איכותי לאורך זמן. לכן, עדיף בינוי קבע שיהיה איכותי וייתן פתרונות מיגון וכן יוכל לשרת את הקהילות הקולטות לשימושים נוספים".

מנכ"ל מינהל התכנון, רפי אלמליח: "מינהל התכנון דחף את תיקון החקיקה שאושר היום במועצה שיאפשר הקמת מבנים קבועים למפוני עוטף ישראל באתרים שיאפשרו זאת. תהליך זה נעשה אך ורק כדי לאפשר למפונים מהעוטף מגורים במבני קבע ממוגנים שייבנו במיוחד עבורם בהליך בנייה מזורז העומד בכל התקנים הרלוונטיים, ויאפשרו לקיים שגרת חיים".

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות