banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

בדרך להתיישבות: דוח של צוות מקצועי ממליץ להקים שבעה יישובים יהודים חדשים בדרום הארץ

"חיזוק ההתיישבות היהודית בדרום מזרח מטרופולין באר שבע": הצוות ממליץ על שבעה אתרים לאורך כביש 25, שיימנו כ-21,000 תושבים

זיו גולדפישר 15.06.2023

בדרך להקמת יישובים חדשים בנגב: הוועדה המחוזית דרום תדון בישיבתה בשבוע הבא בדוח של צוות מקצועי שבחן שטחים להקמת ישובים כפריים קהילתיים במרחב שבין באר שבע לדימונה. הדוח הוכן במסגרת החלטת הממשלה על בחינת הקמת יישובים חדשים במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע, לאורך ציר כביש 80-25 בין באר שבע לדימונה, במטרה לחזק את ההתיישבות היהודית במקום. הדוח ממליץ על שבעה אתרים להקמת היישובים, סמוך למושב נבטים וליד היישובים הבדואים אבו תלול, אבו קרינאת וערערה בנגב. גודל האוכלוסייה הצפויה ביישובים אלה הוא 21,000 נפש.

לפני שנה החליטה הממשלה לבחון את הקמתם של יישובים חדשים במרחב המזרחי של מטרופולין באר שבע. הממשלה החליטה לבחון את הקמתם של היישובים עומרית, גבעות עדרים, טלם, תלמה וטליה (שמות זמניים), וכן אזור תעסוקה לצדי כביש מספר 25, בציר באר שבע–דימונה. הממשלה הטילה על משרד הבינוי והשיכון לרכז את ביצוע עבודת המטה לצורך גיבוש החלטה בדבר הקמת היישובים החדשים.

הצוות, שבראשו עמד הגאוגרף והמתכנן נחום דונסקי, התמקד באזור ששטחו הכולל 175,000 דונמים, המשתרע ברצועה באורך של כ- 35 קילומטרים משני עברי דרך 25, בין מחלף שרה לבין צומת דימונה. בנוסף האזור כולל רצועת שטח המשתרעת מצומת ערוער משני עברי דרך מספר 80. מטרת עבודת הצוות, כפי שנכתב בדוח, הייתה "איתור שטחים להקמת ישובים לחיזוק ההתיישבות היהודית בדרום מזרח מטרופולין באר שבע". 

בפתיח לדוח נכתב כי: "האזור שבין באר שבע לדימונה לאורך ציר ,25 נמצא ברמה נמוכה מאוד של התיישבות יהודית קיימת ומתוכננת. תממ 23/14/4 (תכנית המתאר המחוזית) ייעדה באזור מספר אתרים להקמת ישובי קבע בדואים חדשים. זאת בשעה שלא אושר תכנון ולא התקיים ביצוע להקמת ישובים יהודיים לאורך הציר. כיום, ברצועה שאורכה כ-35 ק"מ קיימים שבעה ישובים, מתוכם 6 ישובים בדואים בקיבולת תכנון של כ-80,000 נפש, וישוב כפרי יהודי אחד, נבטים, המונה 1,050 נפשות. כדי לתת מענה להחלטת הממשלה, צריך להוסיף ישובים יהודיים בשטחים מתאימים וזמינים באזור".

מחברי הדוח ממליצים על הקמת יישובים קהילתיים ולא עירוניים. הדוח מציין כי יישובים עירוניים, שהם עתירי אוכלוסייה ושירותים, אינם מתאימים למענה ההתיישבותי של החלטת הממשלה. טיפוסי הישובים המוצעים לפיתוח הם מהסוג הכפרי קהילתי, הנותן מענה בתפיסת השטח ובתרומה למגוון האוכלוסייה, ואינו מתחרה בערים הקיימות. הצוות ממליץ על הקמת שני סוגים של יישובים קהילתיים: ישוב כפרי קהילתי בקיבולת של עד 600 יח"ד; ויישוב רב קהילתי בקיבולת של עד 1,200 יח"ד.

הצוות בחן מספר אתרים, כדי לבחון את התאמתם להקמת יישובים. הקריטריונים לבחינת האתרים הם: התאמת תנאי הקרקע לפיתוח ולבנייה, מרחבי שיפוט ותכנון, בעלות וחכירה/שימוש הקרקע, יעוד הקרקע, טבע נוף סביבה ארכיאולוגיה ובטחון, חיבור לדרכים ולתשתיות הנדסיות ומיקום האתר באזור החיפוש בהתייחס לתפיסת תכנון אזורית כוללת.

האתרים שנבחנו הם (ממערב למזרח): נבטים צפון, הסמוך למושב נבטים מצפון לכביש 25; נבטים דרום, הממוקם מדרום לכביש 25, סמוך למושב נבטים; אתר עומרית, מצפון לכביש 25, סמוך ליישוב הבדואי אבו תלול; גבעות עדרים, הממוקם מדרום לכביש בין היישובים הבדואים אבו תלול ואבו קרינאת; תלמה בצומת, תלמה, טלם – כולם מדרום לכביש 25, באזור היישוב הבדואי אבו קרינאת; והאתרים המזרחיים ביותר הם טליה ודיה, הסמוכים אף הם לערערה. דיה סמוך לכביש 80 וגובל בבסיס נבטים, וטליה הממוקמת מעט דרומה ממנו, נמצאת מצפון לכביש 25.

אתר נבטים דרום מומלץ לפיתוח. התזכיר מציין כי האתר מהווה את החוליה הראשונה ברצף הישובים המוצעים מדרום לכביש 25, ומתאים במיקומו האזורי, בגודל השטח ובערכיו הפיזיים-תכנוניים להקמת ישוב כפרי רב קהילתי. שטחו של האתר 2,900 דונמים, ומרבית שטח האתר בבעלות המדינה ללא שימוש. האתר מומלץ ליישוב רב קהילתי, שיכלול עד 1,200 יח"ד ו-4,200 נפש. 

אתר עומרית אף הוא מומלץ לפיתוח: שטח האתר מתאים ביותר מבחינה פיזית תכנונית לישוב רב קהילתי, במיקום אסטרטגי במרכז קטע כביש 25 שבין באר שבע לדימונה. שטח האתר הוא כ- 880 דונם ברוטו. האתר מומלץ ליישוב רב קהילתי, שיכלול עד 1,200 יח"ד ו-4,200 נפש. 

גבעות עדרים מומלץ אף הוא לפיתוח. הדוח מציין כי האתר מתאים בתכונותיו ובמיקומו המרכזי הבלתי תחליפי להקמת ישוב כפרי קהילתי מדרום לציר כביש 25. גודל השטח – 1,950 דונם ברוטו. האתר מומלץ ליישוב רב קהילתי, שיכלול עד 1,200 יח"ד ו-4,200 נפש. 

אתר תלמה בצומת מומלץ לפיתוח. האתר מתאים בתכונותיו ובמיקומו המרכזי הבלתי תחליפי להקמת ישוב כפרי קהילתי מדרום לציר כביש 25. שטח האתר הוא כ- 500 דונם ברוטו. האתר מומלץ ליישוב קהילתי, שיכלול עד 600 יח"ד ו-2,100 תושבים.

אתר טלם תלמה מומלץ לפיתוח: מתאים בתכונותיו ובמיקומו המרכזי הבלתי תחליפי להקמת ישוב כפרי קהילתי מדרום לציר כביש 25. גודל השטח – כ- 1,060 דונם ברוטו. האתר מומלץ ליישוב קהילתי, שיכלול עד 600 יח"ד ו-2,100 תושבים.

אתר טליה מומלץ לפיתוח. האתר מתאים בתכונותיו הפיזיות תכנוניות ובמיקומו המרכזי הבלתי תחליפי, להקמת ישוב כפרי קהילתי מדרום לציר כביש 25. שטח האתר – כ-1,500 דונם ברוטו. האתר מומלץ ליישוב קהילתי, שיכלול עד 600 יח"ד ו-2,100 תושבים.

אתר דיה מומלץ לפיתוח ליישוב קהילתי כפרי. שטח האתר – 700 דונם ברוטו. האתר מומלץ ליישוב קהילתי, שיכלול עד 600 יח"ד ו-2,100 תושבים.

מנגד, הדוח פסל את האתרים בנבטים צפון בגלל התכנית להקמת שכונה בדואית במקום; את האתר תלמה בגלל הקרבה למחצבת ערעור; ואת אתר טלם נוכח אי מוכנות האוכלוסייה הבדואית בשטח האתר להסכמי פינוי.

סה"כ קיבולת אוכלוסייה מרבית ביישובים המוצעים היא 21,000 נפש. צפי המועסקים, על פי הדוח, הוא כ-11,000 איש. על פי התזכיר, 28 אחוזים מהמועסקים ביישובים יעסקו בענף כלכלי הדורש משרדים, ולצורך כך יידרשו 47,000 מ"ר למשרדים. 13 אחוזים בענפי התעשייה השונים, ולצורך כך יידרשו 70 אלף מ"ר לתעשייה. 

 מניתוח הנתונים עולה כי הקמת הישובים המוצעים צפויה להביא ליצירת כ- 11,000 מקומות עבודה חדשים, עבורם יידרשו, בין היתר, כ- 117,000 מ"ר שטחי משרדים ותעשייה לצד כ-4,200 משרות ציבוריות בתחומי החינוך, הביטחון, שירות ציבורי, בריאות ורווחה.

בכל הנוגע למערכת היחסים עם היישובים הבדואים השכנים, מחברי הדוח מציינים כי הקמת הישובים המוצעים החדשים, יכולה וצריכה לתרום לשיפור רווחת התושבים הבדואים באזור, בין היתר על ידי השגת ספי כניסה לשירותים עסקיים עקב תוספת האוכלוסייה, ובעיקר עקב כוח הקנייה המוגבר מאד של תושבי הישובים הכפריים הקהילתיים המוצעים, וכן בזכות קידום הפיתוח הכלכלי לאורך צירי הכבישים החוצים את האזור, תוך יצירת מקומות עבודה והזדמנויות ליזמות כלכלית.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות