banner
אילוסטרציה // מגדילים
אילוסטרציה // מגדילים

הותר לפרסום: מדד מחירי התשומות עלה ב-0.5% ומחירי הדירות עלו ב-0.9%

מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.4% והשלימו עלייה של 21.8%, מדד שכר דירה עלה ב-0.2%, המלט התייקר ב-4.6%, הברזל לבניה ב-4.1% והצבעים ב-2.6% – עיקר נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחודש מאי

מדד מחירי הדיור עלה ב- 0.2%, מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים ומדד שכר דירה עלו ב-0.1%, כל אחד, כך עולה ממדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2022 שמפרסמת הערב הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס).  עוד פורסם מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים, והוא רשם עלייה של 0.5% ובשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לעומת מאי 2021) עלה מדד מחירי תשומות הבנייה למגורים ב-6.6%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיף "חומרים ומוצרים – סך כולל" שעלה ב-0.9%. יש לציין כי בסעיף זה התייקרו במיוחד מחירי מיזוג אוויר ב-4.8%, מלט ב-4.6%, ברזל לבניה ב-4.1%, צבעים ב-2.6% ובטון מובא שעלה ב-2.1%.

מחירי הדירות עלו ב-0.9% והשלימו עלייה של 15.4%
שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן): מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022, לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר 2022 – מרץ 2022, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.9% ובכך השלימו עלייה של 15.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד (מרץ 2021 – אפריל 2021).

מה עשו המחוזות?
בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022, לעומת החודשים פברואר 2022 – מרץ 2022 נרשמו עליות מחירים במחוזות הבאים: תל אביב 1.6%, דרום 1.1%, מרכז 1.0%, חיפה 0.9%, צפון 0.8%. ירידת מחירים נרשמה במחוז ירושלים בלבד 1.1%.

בפילוח שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: מרכז (18.3%), תל אביב (15.3%), חיפה (14.1%), דרום (14.1%), ירושלים (12.7%), וצפון (12.4%).

מחירי הדירות החדשות עלו ב-0.4% והשלימו עלייה של 21.8%
במדד מחירי הדירות החדשות נמצא כי מחיריהם עלו ב-0.4% בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022 לעומת פברואר 2022 – מרץ 2022, והשלימו בכך עלייה של 21.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העסקאות שבוצעו בתמיכה ממשלתית והשתתפו בחישוב מהווה 22.2% בהשוואה ל-15.4% בתקופה הקודמת (פברואר 2022 – מרץ 2022). 

יש לציין כי מדד מחירי הדירות החדשות בניכוי עסקאות מחיר למשתכן עלה ב-1.2%.

מדד שכר דירה עלה ב-0.2%
מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים בחודש מאי 2022 נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש אפריל 2022. היציבות במחירי שכר דירה נקבעו בחוזים שנחתמו בחודשים אפריל 2022 – מאי 2022, לעומת חוזים שנחתמו בחודשים מרץ 2022 – אפריל 2022.

מדד שכר דירה ללא שכירות ציבורית עלה ב-0.2%, מדד שכר דירה הכולל גם שכירות ציבורית עלה ב-0.1%. 

מהלמ"ס נמסר כי: "מדד שכר הדירה מבוסס מידי חודש על מדגם של כ-17 אלף תצפיות, המייצג את שלוש קבוצות אוכלוסיית שוכרי הדירות:  

שוכרים המצויים תחת חוזה ששכר הדירה – במקרים אלו נותר ללא שינוי או מוצמד לפי מנגנון הצמדה. קבוצה זו מהווה מידי חודש כ-90% מאוכלוסיית השוכרים (לרוב בחוזה סטנדרטי לשנה). 

שוכרים שמחדשים חוזה שהסתיים. קבוצה זאת מהווה כ-8% מאוכלוסיית שוכרי הדירות מידי חודש בחודשו, אם כי קיימת עונתיות מסוימת בעיקר בחודשי הקיץ, אז שיעור החוזים שנפתחים הוא גבוה יותר. שכר הדירה לקבוצת המחדשים עלה באחוז אחד לערך.

קבוצת השוכרים החדשים – דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר- קבוצה זו מהווה כ-2% בלבד מהאוכלוסייה, ושכר הדירה עבורה עלה ב-5% לערך.

"העובדה ש-90% מאוכלוסיית השוכרים מצויה תחת חוזה, מידי חודש, ממתנת את השינויים במדד שכר הדירה הכולל גם את קבוצת מחדשי החוזה והשוכרים החדשים, שהן כ-10% אחוזים ממצבת השוכרים. עוד יצוין שמדד שכר הדירה איננו משקף את שיעור השינוי החודשי ברמת המחירים של שוק השכירות המופנה לשוכרים החדשים, או העוברים ממקום למקום, דבר שמביא לעיתים לבלבול בקרב הציבור ולתחושה שקיים פער ניכר בין נתוני הלמ"ס לבין נתונים המתפרסמים על ידי גורמים אחרים. עליות המחירים בחודש הנוכחי לקבוצה זו משתקפות גם במדד שכר הדירה לפי החשיבות היחסית שהיא קטנה מאוד, כאמור".

תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב-0.2% בחודש מאי 2022. בשנים עשר החודשים האחרונים (מאי 2022 לעומת מאי 2021) עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ב-15.0%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בענפים: ציוד חשמלי ב-3.7%, מכונות וציוד ב-2.3%, מחשבים מכשור אלקטרוני ואופטי ב-2.0%, מוצרי גומי ופלסטיק ב-1.5%, ומוצרים מינרלים אל מתכתיים ב-1.0%. לעומת זאת ירדו מחירי מוצרי נפט מזוקק ב-1.9% ומתכות בסיסיות ב-1.4%.

מדד מחירי היצוא בתעשייה, כרייה וחציבה עלה ברבעון הראשון של שנת 2022 ב-7.8%. לעומת רבעון ראשון של שנת 2021 עלה מדד זה ב-11.3%.

ברבעון הראשון של שנת 2022 עלו מחירי שירותי פרסום ב-1.8% ושירותי שמירה ואבטחה ב-1.4%.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות