banner
רוני חזקיהו // באדיבות דוברות האוצר
רוני חזקיהו // באדיבות דוברות האוצר

ניהול החוב הממשלתי לשנת 2018: עליה קלה ביחס חוב לתוצר

היקף החוב הממשלתי הסתכם ב-788.3 מיליארד שקל, שיעור החוב הציבורי מהתוצר עומד על 61.0%, המשקף עלייה קלה של 0.5% מהשנה הקודמת. שיעור החוב הממשלתי עומד על 59.4%, נמוך מהגבול העליון הנקבע באמנת מאסטריכט

תמונה: רוני חזקיהו // באדיבות דוברות האוצר

החשב הכללי במשרד האוצר, רוני חזקיהו, פרסם היום את דוח ניהול החוב לשנת 2018 ממנו עולה כי חלה עליה קלה ביחס חוב לתוצר, "זאת בין היתר לאור שינויים בגורמי שוק, ובראשם פיחות משמעותי של השקל אל מול הדולר והאירו ושיעור אינפלציה גבוה ביחס לשנים קודמות", מסבירים באוצר. שיעור החוב הציבורי והממשלתי מהתוצר עמדו על 61.0% ו-59.4% לעומת 60.5% ו-58.8% בשנת 2017, בהתאמה. על אף העליה, ישראל בולטת לחיוב בהשוואה עולמית בהקטנת יחס החוב לתוצר מאז המשבר הפיננסי הגלובלי עם ירידה מצטברת של 13.6% מאז 2009.

היקף החוב הממשלתי הסתכם ב-788.3 מיליארד שקל
היקף החוב הממשלתי הסתכם ב-788.3 מיליארד שקל בסוף 2018, לעומת 747.1 מיליארד ש"ח אשתקד: "בנוסף, בשנה זו המשיכה מגמת הארכת המח"מ של תיק החוב, לצורך הקטנת סיכון המיחזור, כך שהטווח הממוצע לפדיון (ATM) עלה לרמתו הגבוהה אי פעם- 7.9 שנים", מסבירים באוצר, "בינואר 2019, ביצע אגף החשב הכללי הנפקת חוב במט"ח בהיקף שיא של 2.5 מיליארד אירו –היקף גיוס הגבוה אי פעם. הנפקה זו התאפיינה בביקושי שיא במטבע זה של 15 מיליארד אירו ועלויות גיוס הנמוכות ביותר ששילמה מדינת ישראל במטבע אירו".

סך תשלומי הריבית עמד על 37.3 מיליארד ₪
שיעור הוצאות הריבית ביחס לתוצר המשיך לרדת גם בשנת 2018 ועמד על 2.8% לעומת 2.9% אשתקד. סך תשלומי הריבית עמד על 37.3 מיליארד ₪ לעומת 37.1 מיליארד ₪ בשנה הקודמת. בכלל זה, הוצאות הריבית על החוב הממשלתי (ללא אג"ח מיועדות) קטנו בכ-700 מלש"ח לסך של 18.5 מיליארד ₪ בעוד הוצאות הריבית על איגרות חוב מיועדות ועל החוב לביטוח לאומי גדלו בכ-800 מלש"ח ו-100 מלש"ח בהתאמה. היקף הסובסידיה השנתית השוטפת עבור איגרות חוב מיועדות עמדה בשנת 2018 על כ-7.9 מיליארד ₪, לעומת 6.8 מיליארד ₪ אשתקד (גידול של כ-15%), מתוכם 6  מיליארד ₪ סיבסוד לקרנות הפנסיה ו-1.9 מיליארד ₪ סיבסוד לחברות הביטוח. 73% מהריבית המשולמת עבור חוב לא סחיר מהווה למעשה סבסוד, אשר צפוי להמשיך ולגדול עם הגידול בהיקף החיסכון הפנסיוני של הציבור, בפרט על רקע סביבת הריביות הנמוכה.

החשב הכללי, רוני חזקיהו: "הדו"ח השנתי על ניהול החוב הממשלתי משקף את הניהול היעיל של החוב, הנתמך בביצועי הכלכלה החזקים בשנת 2018. אלה באו לידי ביטוי גם בהעלאת דירוג האשראי של המדינה על ידי חברת S&P לדירוג שיא של AA- באוגוסט האחרון, ובתוצאות הנפקות המדינה בשוקי ההון הגלובליים".

סגן בכיר לחשב הכללי וראש חטיבת המימון, גיל כהן: "הגמישות המימונית והשימוש במכשירי חוב מתקדמים לניהול הגיוסים והנזילות לצד מדיניות הקטנת סיכוני החוב הינם גורמי מפתח לניהול יעיל של החוב והיערכות לשינויים מהירים בשוקי ההון".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות