banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

משרד האוצר: "הרמה הנמוכה ביותר של עסקאות מאז תחילת שנות האלפיים"

חודש דצמבר: בניגוד לדיווחי היזמים – המכירות התמקדו דווקא במרכז, בזכות ההטבות לרוכשים. התחזית לרכישות מצד תושבי חוץ – התרסקה

בחודש דצמבר נרכשו 6,088 דירות (כולל בסבסוד ממשלתי) ירידה של 15% בהשוואה לדצמבר 2022. "זהו שיעור ירידה מתון בהשוואה לאלו שנרשמו בחודשיים הראשונים למלחמה, בהשוואה לרמה הנמוכה שנרשמה בחודש נובמבר זהו גידול חד של 47%", כך אומרים במשרד האוצר, שמפרסם היום את סקירת הנדל"ן לחודש דצמבר. "יחד עם זאת, בהשוואה היסטורית של חודשי דצמבר זוהי הרמה הנמוכה ביותר של עסקאות לפחות מאז תחילת שנות האלפיים", מציינים במשרד האוצר.

בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי עמד מספר העסקאות בשוק החופשי בחודש דצמבר על  5,531, ירידה של 18% בהשוואה לדצמבר 2022. בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 39% במספר עסקאות אלו.

מכירות הקבלנים התמקדו במרכז – ירידה חדה באזור רחובות
מכירות הקבלנים בחודש דצמבר הסתכמו ב-2,782 דירות, כולל דירות בסבסוד ממשלתי, גידול של 3% בהשוואה לדצמבר 2022, זאת לאחר ירידות חדות בחודשיים הראשונים למלחמה. בניכוי המכירות בסבסוד ממשלתי הסתכמו מכירות הקבלנים בשוק החופשי ב-2,225 דירות, ירידה מתונה של 2% בהשוואה לדצמבר 2022.

בניגוד לדיווחים של הקבלנים שעיקר המכירות התמקדו באזורי הפריפריה, שם ניתן לרכוש דירות במחירים של כ-2 מיליון שקל, עולה מהפילוח הגיאוגרפי של מכירות הקבלנים בשוק החופשי, כי בפועל בעוד שבאזור המרכז נרשם גידול חד של 43% במכירות אלו בהשוואה לדצמבר 2022, אזי שבאזור רחובות, מהבולטים ברכישות משפרי הדיור והזוגות הצעירים בשנים האחרונות, נרשמה ירידה חדה של 44% במכירות אלו.

הובילו את המכירות – פ"ת, קריית אונו, ר"ג, גבעת שמואל, אור יהודה ובני ברק
הערים הבולטות במכירות הקבלנים באזור המרכז היו: פ"ת, קריית אונו, ר"ג, גבעת שמואל, אור יהודה ובני ברק. בכולן נרשמו שיעורי גידול משמעותיים בהשוואה לדצמבר 2022, "כאשר אלו חלו  בין היתר על רקע מבצעי שיווק משמעותיים של קבלנים באזור, הבאים לידי ביטוי בתנאי התשלום הנוחים, אי הצמדה למדד תשומות בניה וכו', שאינם באים לידי ביטוי במחיר הדירה "הרשמי", כך מסבירים את הנתונים במשרד האוצר. 

בניתוח מאפיינים סוציו דמוגרפיים של רוכשי הדירות החדשות באזור המרכז (בשוק החופשי) בחודש דצמבר נמצאה שכיחות גבוהה יחסית של מועסקים מענף ההייטק, כמו גם שיעור גבוה יחסית של משקי בית חרדים.

בניתוח הריכוזיות במכירות הקבלנים בשוק החופשי נמצא כי כמעט בכל האזורים, למעט אזור הדרום, חל בחודש דצמבר גידול בחלקן של עשר החברות הגדולות במכירות, בהשוואה לתשעת החודשים הראשונים של 2023.

בניתוח מכירות הקבלנים בשוק החופשי לפי פרק הזמן הצפוי לקבלת הדירה נמצא כי שיעור הדירות הנמכרות "על הנייר", עמד על 60%, שיעור הנמוך משמעותית, ב-11 נקודות אחוז, בהשוואה לדצמבר 2022. בהשוואה לחודש הקודם לא חל שינוי משמעותי בשיעור זה.

עלייה בביקושים לדירות יד שנייה לעומת חודש נובמבר
מכירות יד שניה בחודש דצמבר הסתכמו ב-3,306 דירות, ירידה של 26% בהשוואה לדצמבר 2022 וגידול של 25% בהשוואה לרמה הנמוכה בחודש הקודם. 

רכישות המשקיעים בחודש דצמבר הסתכמו ב-1,071 דירות, ירידה של 10% בהשוואה לדצמבר 2022. כשיעור מסך העסקאות עמד משקל המשקיעים בחודש דצמבר על 17.6%, גבוה ב-1 נקודת אחוז בהשוואה לדצמבר 2022 וללא שינוי בהשוואה לחודש הקודם. 

בניגוד לתחזיות:  ירידה ברכישות של תושבי חוץ
רכישות תושבי החוץ (נכללים בתוך סגמנט המשקיעים) הסתכמו בחודש דצמבר ב-127 דירות, ירידה של 26% בהשוואה לדצמבר אשתקד. במקביל נמכרו בחודש זה  26 דירות ע"י תושבי חוץ, כך שנטו רכישות תושבי החוץ הסתכמו בחודש דצמבר ב-101 דירות, כ-2% בלבד מסך העסקאות בחודש זה.

מה עשו המשקיעים?
מכירות המשקיעים בחודש  דצמבר הסתכמו ב-1,081 דירות, ירידה חדה של 30% בהשוואה לדצמבר 2022.  בחודש זה נבלמה הירידה ב"מלאי" הדירות בידי משקיעים , כאשר זה נותר ללא שינוי לאחר ירידה רצופה ב"מלאי" החל מחודש דצמבר 2021. עם זאת סך מלאי הדירות שנגרע מהחודש שקדם להעלאת המס ועד תום 2023 עומד על כ-5 אלף דירות בלבד.

רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש דצמבר הסתכמו ב-3,356 דירות, ירידה של 6% בהשוואה לדצמבר 2022.

רכישות משפרי הדיור בחודש דצמבר הסתכמו ב-1,661 דירות, ירידה חדה של 30% בהשוואה לדצמבר 2022. זהו שיעור הירידה החד ביותר מבין כל הסגמנטים.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות