banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

אושרה שורה של תמריצים ליזמים על קרקעות לתעשייה

מועצת רמ"י אישרה שורה של החלטות מדיניות חדשות הנוגעות לקרקעות לתעסוקה, ביניהן שיווק אזורי תעשייה ויתרות מגרשים במסלול פטור באזורי עדיפות לאומית

מגדילים 12.09.2021

מועצת מקרקעי ישראל אישרה שינוי מדיניות, המתבססת על החלטת ממשלה מאוגוסט 2018 שעניינה שיפור הסביבה העסקית לתעשייה וייעול הקצאות הקרקע ליזמים, ובכללה שיפור הליכי העבודה בין משרד הכלכלה לרמ"י, ייעול בחתימת הסכמי פיתוח והסכמי חכירה ושיפור תהליכי ההרחבה והאכלוס של אזורי תעשייה. לדברי רשות מקרקעי ישראל, ההחלטות החדשות "נועדו להקל על יזמים בתחום התעסוקה באזורי עדיפות לאומית וליצור תמריצים למיזמי תעשייה באזורים אלו".  

בין היתר, במסגרת ההחלטה מיום ה-9.9, רמ"י תקבל את הסמכות לקבוע טבלאות ערכי קרקע  במקום שומות פרטניות  באזורי עדיפות לאומית – בהקצאות בפטור ממכרז למטרות תעשיה ומלאכה. "קרקעות אלו מוקצות בהתאם להמלצה של משרד התעשייה והכלכלה והשימוש בטבלאות באזורי עדיפות לאומית ובקו עימות ייתרו את הצורך בשומות פרטניות ויקצרו משמעותית את משך הזמן הדרוש לאישור העסקה דבר שיגביר את הוודאות עבור היזמים ביחס לשוויה של העסקה", כך אומרים ברמ"י על רקע ההחלטה. עוד הם מציינים כי: "מדי שנה מקצה רמ" אלפי מ"ר למטרות תעשייה ומלאכה באזורי עדיפות לאומית ובקו עימות. רשות מקרקעי ישראל רואה חשיבות רבה בפיתוח וקידום  מיזמים בתחום התעסוקה ומודעת לחשיבותם למשק הישראלי". 

שיווק יתרות מגרשים במסלול פטור
בתוך כך, מועצת מקרקעי ישראל אישרה להנהלת רמ"י לחרוג מכלל קיים בשיווק אזורי תעשייה ולשווק  יתרות מגרשים  במסלול פטור, זאת  באזורי תעשייה בהם הוקצו בפטור ממכרז מרבית המגרשים  או בנסיבות מיוחדות אחרות. ברמ"י מציינים כי: "החלטה זו נועדה להגדיל את האפשרות להקצות  מגרשי תעשייה בפטור ממכרז ולאפשר למספר רב יותר של חברות להקים באזורי תעשייה שוממים מפעלים, ולהקל על המחסור שנוצר במגרשי תעשייה".

ככלל באזורי תעשייה חדשים ובהרחבות  משווקת  רמ"י  15%  מהמגרשים הראשונים במסלול של מכרז פומבי. יתרת המגרשים, 85% מכלל המגרשים בכל אזור תעשייה, משוקים במסלול של פטור ממכרז. "להחלטה זו לא תהיה השפעה תקציבית מהותית היות ומדובר בערכי קרקע נמוכים יחסית באזורי עדיפות לאומית", כך נמסר. 

השכרה קצרת טווח לתעסוקה במקום קרקע ציבורית
החלטה נוספת שהתקבלה במועצה, קובעת כי רמ"י תאפשר לרשויות מקומיות  באזורי עדיפות לאומית  להסב קרקעות לצורכי ציבור למטרות השכרה קצרת טווח לתעסוקה בתום  7 שנים מיום ההקצאה המקורית. מדובר על רשויות מקומיות קטנות בהן שיעור האוכלוסייה הינו מתחת ל-40 אלף איש. יש לציין כי גודל המגרש  מוגבל ל 10 דונם והשטח הבנוי לא יפחת מ 30 אחוז. 

"ההקצאה תיעשה בכפוף לחוות דעת כי הקרקע אינה נדרשת לצורכי ציבור בעשור הקרוב, או שקיימת  היתכנות לניצול יעיל אחר של הקרקע באמצעות שינוי יעודה", מדגישים ברמ"י. כמו כן, השימוש לתעסוקה יוגבל ל 5 שנים בכפוף לקבלת אישור חורג מהוועדה המקומית והרשות המקומית או החברה הכלכלית מטעמה, יורשו להשכיר את המבנה או חלקים ממנו לתקופה של עד 5 שנים. 

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות