banner
Depositphotos // אילוסטרציה
Depositphotos // אילוסטרציה

באקה אל גרביה: אושרה תוספת כ-6,000 יח"ד ללא שדרוג תשתיות

האם התשתיות בעיר יעמדו בעומס תוספת יחידות הדיור? במינהל התכנון אומרים כי אחת לחמש שנים ייבחנו תשתיות המים, הביוב, מבני הציבור ועוד, ורק לאחר מכן יוחלט על "יעדים לשדרוגן"

Depositphotos // אילוסטרציה

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חיפה, אישרה השבוע תכנית להגדלת אחוזי בניה למגורים ושטחי ציבור בעיר באקה אל גרביה. מדובר בסה"כ בתוספת של כ-6,000 יחידות דיור לכלל הישוב. התכנית שביוזמת עיריית באקה אל גרביה, חלה בשטח הכולל כ- 4,500 דונם, וכוללת את כל תחום השטח המאושר בתכניות למגורים בבאקה אל גרביה. 

במינהל התכנון אומרים כי: "מטרת התכנית להגדיל את צפיפות יחידות הדיור מ-6 יח"ד לדונם ל-8 יח"ד לדונם נטו וכן להגדיל את זכויות הבניה בכל אזור המגורים המאושר מ-65% כפי שמאושר כיום ל-160%. בנוסף, התכנית מאפשרת הגדלת אחוזי בניה בשטחי ציבור מאושרים בתכניות ל-200% בכדי לאפשר ניצול טוב ויעיל יותר של השטחים המיועדים למבנים ומוסדות ציבור וכן תוספת זכויות בניה בשטחים המאושרים לייעודי ספורט ונופש". 

בהתייחס למצב התשתיות הרעועות בעיר, אשר שדרוגן אינו מתחייב מהתכנית, מוסרים ממינהל התכנון כי: "בתכנית נקבע מנגנון לבחינת כושר הנשיאה של התשתיות העירוניות הקיימות וכי אחת לחמש שנים מיום אישור התכנית, יוגש לוועדה המקומית דו"ח במסגרתו ייבחנו מערכות המים, הביוב, מערכת הדרכים והחניות ומבני הציבור בהתייחס למספר יחידות הדיור החדשות שיינתן להן היתר מכוח תכנית זו. כמו כן, ייבחן הצורך בשדרוג תשתיות אלו וייקבעו יעדים לשדרוגן בד בבד עם הגידול ביחידות הדיור החדשות אשר ייבנו מכוח תכנית זו". 

התכנית הוכנה בהתאם לעקרונות תכנית המתאר הכוללנית לעיר באקה אל גרביה אשר הוועדה המחוזית החליטה על הפקדתה ביום 24.6.2019  ואשר מציעה תכנון כולל של העיר באקה אל גרביה ליעד אוכלוסייה של 50,000 נפש.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות