banner
תנאי לפרויקט תמא 38 // shutterstock
תנאי לפרויקט תמא 38 // shutterstock

חשש לפגיעה בעצי ברוש עצרה פרויקט תמ"א 38

ועדת הערר מחוז חיפה קבעה כי התנאי לביצוע תמ"א 38 תהיה חוות דעתו של אגרונום, לתשומת לבכם!

ועדת הערר לתכנון ובניה במחוז חיפה (במינהל התכנון במשרד האוצר) קבעה לאחרונה כי התנאי להיתר הבניה המבוקש בפרויקט תמ"א בעיר יהיה הצגת חוות דעתו של אגרונום בגין פגיעה אפשרית בשורת עצי ברוש. בבניין המגורים, בו צפוי פרויקט תמא 38 קיימות שלוש קומות ושש יחידות דיור. במסגרת הפרויקט יורחבו הדירות ויתווספו 5 יחידות דיור ב -2.5 קומות.

אלא שבעלי דירות בבניין סמוך ברחוב הרקפות, הגישו ערר בו הועלתה בין היתר סוגיה ייחודית:
לטענת העוררים, בין שני הבניינים ישנה שורת ברושים גבוהים, היוצרת הפרדה בין הבניינים וקיים חשש שעקירת עצים במגרש תפגע באופן חמור בעצים הקיימים במגרש העוררים. מגישי הערר טענו עוד, כי בקשת ההיתר אינה תואמת את מסמך המדיניות במסגרתו הוגדר רחוב הרקפות כאזור מגורים א/1 בו מספר יחידות הדיוק בקומה טיפוסית קיימת מוכפל ב -2 ומאחר והם מתגוררים בבניין בן 2 קומות ובו שתי דירות בקומה, ניתן להוסיף לפרויקט 4 יחידות דיור בלבד.

עוד נטען כי נפח הבנייה מהווה פגיעה חמורה באיכות חיי העוררים בשל חסימת רוח והצללה על דירותיהם ובכל מקרה הבניה אינה משתלבת בסביבה הקרובה המאופיינת במבנים בני 3 קומות ו-6 יח"ד. העוררים ציינו גם את המחסור הצפוי בחניות ברחוב במידה והפרויקט יאושר במתכונתו הנוכחית וציינו כי אין אפשרות להסדיר חניות ציבוריות בסביבת הנכס.

מבקשי ההיתר: עקירת העצים מבוקרת
מבקשי ההיתר טענו כי מסמך המדיניות המדובר אינו חל על הבקשה שכן היא הוגשה שבוע לפני כניסתו לתוקף בראשית חודש יוני אשתקד.
עוד נטען כי מדובר בסביבה של התחדשות עירונית מואצת והבניין תואם את הבינוי המתקדם בה וכי לא מדובר בבניין ש"נפחו וגובהו זרים לסביבה" שכן ברחוב הרקפות ישנם בניינים בני שש קומות. באשר לשורת הברושים המדאיגה את העוררים טענו מבקשי ההיתר כי עקירת העצים בתחום מגרשם הינה מבוקרת וכי הם נדרשו ליתן מענה בשתילת עצים נוספים.
הם הכחישו על עקירה של עצים בתחום המגרש של העוררים וציינו: "בערר לא הוכחה פגיעה לעוררים מאישור בקשת היתר הבניה. הבקשה ראויה ומשפרת ומקדמת את האינטרס הציבורי של חיזוק מבנים והתחדשות העיר".

הוועדה: "תנאי להיתר בניה יהיה הגשת חו"ד אגרונום"

הוועדה החליטה לקבל את הערר באופן חלקי וקבעה בין היתר: "לבניין מבוקשת תוספת של 2 קומות וקומה נוספת חלקית בנסיגה מן הרחוב. הקומה החלקית אינה נחזית מן הרחוב, כך שמראה הבניין כלפי הרחוב הוא כשל חמש קומות, באופן ההולם את תפיסת התכנון העולה ממסמך המדיניות. בנוסף חלק ממחצית הקומה הנוספת מצוי מעל חלק המבנה הקיים שגובהו 2 קומות בלבד. לא מצאנו כי תוספת הקומה החלקית מהווה הפרעה או מייצרת מבנה החריג לסביבתו. בין היתר לנוכח העובדה שכבר היום קיימים ברחוב מבנים במספר קומות זהה".

באשר לסוגית העצים קבעה הוועדה: "השתכנענו כי לא מסומנים בבקשה עצים לעקירה במגרש העוררים. עם זאת, על מנת לפגוע פגיעה בעצים ותיקים קיימים במגרש העוררים בסמיכות מיידית לגבול עם מגרש מבקשי ההיתר, תנאי להיתר בניה יהיה הגשת חו"ד אגרונום ע"י מבקשי ההיתר, בו יסומנו גם העצים במגרש העוררים כעצים לשימור ויפורטו ההסדרים הדרושים למניעת פגיעה בעצים אלה בעת ביצוע העקירה המתוכננת בתחום מגרש מבקשי ההיתר".

באשר לטענות על מחסור צפוי במקומות חניה, מלבד שבע מקומות חניה נוספים שיתקין היזם בנכס, קבעה הוועדה כי הוא ישתתף בעלויות התקנת שני מקומות חניה ציבוריים כאשר את העבודות להתקנתן תבצע הוועדה המקומית.

 

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות