banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

יתרת החוב לדיור של משקי הבית גדלה בכ-16 מיליארד שקל

עוד נרשמה עלייה משמעותית בנטילת משכנתאות חדשות שהסתכמה בכ-29 מיליארד שקל. חברות בענף הנדל"ן והבינוי ממשיכות להוביל בגיוסים ומהוות כמחצית מהם – אלו הם נתוני בנק ישראל לרבעון השני של השנה

 

מגדילים 30.09.2021

יתרת החוב לדיור של משקי הבית גדלה ברבעון זה בכ-16 מיליארדים, המהווים עלייה של 3.7% ובכך נרשמה האצה בשיעור הגידול ברבעון זה, לעומת שיעור הגידול ברבעון הקודם שעד על 2.2%. "העלייה ביתרה זו נבעה בעיקר מעלייה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית מהבנקים", כך עולה מנתוני בנק ישראל להתפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברבעון השני של 2021 . בתוך כך, יתרת החוב שלא לדיור גדלה בשיעור גבוה של כ-2.3% בהמשך לשיעור גידול של כ-1.1% ברבעון הקודם, והגיעה לרמה של כ-201 מיליארדים. זאת לאחר ירידה ביתרה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה. 

גידול של 3.7% בחוב של משקי הבית לדיור

יתרת החוב של משקי הבית גדלה משמעותית, הן בחוב לדיור והן בחוב לא לדיור, לרמה של כ-643 מיליארד שקל, עלייה של כ-20 מיליארדים (3.3%). מניתוח הנתונים עולה כי נמשכת העלייה ביתרת החוב לדיור, ואף נרשמה האצה בשיעור הגידול והוא עומד כאמור על כ-3.7%. יתרת החוב שלא לדיור גדלה כאמור בשיעור גבוה של כ-2.3% לרמה של כ-201 מיליארדים, לאחר ירידה בה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה.

משכנתאות חדשות בסך כ-29 מיליארד שקל

עוד ברבע השני של שנת 2021 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-29 מיליארד שקל, גבוה משמעותית מהרבעון הקודם, שם הסתכמה נטילת משכנתאות חדשות בכ-22 מיליארד שקל. כמו כן, נמשכה העלייה בנטילת משכנתאות חדשות וביולי 2021 הן הסתכמו בכ-12 מיליארד שקל. 

המגזר העסקי

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל נמסר עוד, כי יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה בכ-34 מיליארדי שקל (3.4%) לרמה של כטריליון שקל. לדברי הבנק, "העלייה ביתרת החוב נבעה מגיוסי חוב נטו שהסתכמו בכ-39 מיליארדי שקל, מהם כ-19 מיליארדים בהלוואות בנקאיות שהתרכזו במגזר העסקים הגדולים, וכ-18 מיליארדים בחוב שגויס בחו"ל באמצעות אג"ח והלוואות". כתוצאה מכך, נרשם שיעור גידול שנתי גבוה ביתרת החוב של המגזר העסקי (9%, לעומת שיעור של כ-4% ברבעון הקודם), שהתבטא הן בחוב הבנקאי והן בחוב החוץ בנקאי".  

ומה עשו חברות הנדל"ן?

ברבעון השני של השנה הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-11 מיליארדי ש"ח, גבוה במקצת מממוצע הגיוסים בארבעת הרבועונים הקודמים (כ-10 מיליארדים בממוצע לרבעון). חברות מענף הנדל"ן והבינוי ממשיכות להוביל בגיוסים ומהוות כמחצית מהגיוסים ברבעון זה. בחודש יולי 2021 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-11 מיליארד שקל, סכום גבוה משמעותית מממוצע הגיוסים החודשי ב-12 החודשים הקודמים שעמד על כ-3.3 מיליארדים בממוצע לחודש. 

מהבנק נמסר עוד כי המרווח בין תשואת האג"ח הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות המשיך להצטמצם בכ-0.1 נק' האחוז, והגיע לרמה של כ-1.06 נק' האחוז, "זאת לאחר ההתרחבות המשמעותית שנרשמה ברבעון הראשון של שנת 2020, על רקע משבר הקורונה. בחודשים יולי ואוגוסט 2021 מרווח זה התרחב במקצת והגיע לרמה של כ-1.15 נק' האחוז, בדומה לרמתו בסוף הרבעון הראשון של השנה". 

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

לכנס הנדל"ן השנתי | כל בכירי הענף במקום אחד!

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

חריש הוכרזה כעיר בישראל

כיום מתגוררים בחריש כ-29,000 תושבים וב-3 שנים הקרובות צפויה אוכלוסיית הרשות לגדול לכ-60,000 תושבים
כרמלה קופר 24.05.2022

מכרזים חדשים על המדף

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון פרסמו השבוע מכרזים חדשים לבנייה למגורים בירושלים, בית שמש ונתיבות, בהיקף של...
כרמלה קופר 10.03.2022

מחירי הדירות השלימו עלייה של 10.6%

זאת בהשוואה בין החודשים אוקטובר-נובמבר 2021 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מחירי הדירות החדשות השלימו עלייה של 11.5% –...
כרמלה קופר 16.01.2022

איך משדרגים בית מקבלן?

בני זוג מתחום הנדל"ן שרכשו בית מקבלן ביקשו לשדרג את הסטנדרט והוא עבר עיצוב מחדש וטיפול יסודי בכל...
מגדילים 01.11.2021