אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

יתרת החוב לדיור של משקי הבית גדלה בכ-16 מיליארד שקל

עוד נרשמה עלייה משמעותית בנטילת משכנתאות חדשות שהסתכמה בכ-29 מיליארד שקל. חברות בענף הנדל"ן והבינוי ממשיכות להוביל בגיוסים ומהוות כמחצית מהם – אלו הם נתוני בנק ישראל לרבעון השני של השנה

 

מגדילים 30.09.2021

יתרת החוב לדיור של משקי הבית גדלה ברבעון זה בכ-16 מיליארדים, המהווים עלייה של 3.7% ובכך נרשמה האצה בשיעור הגידול ברבעון זה, לעומת שיעור הגידול ברבעון הקודם שעד על 2.2%. "העלייה ביתרה זו נבעה בעיקר מעלייה בהיקף המשכנתאות החדשות שנטלו משקי הבית מהבנקים", כך עולה מנתוני בנק ישראל להתפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברבעון השני של 2021 . בתוך כך, יתרת החוב שלא לדיור גדלה בשיעור גבוה של כ-2.3% בהמשך לשיעור גידול של כ-1.1% ברבעון הקודם, והגיעה לרמה של כ-201 מיליארדים. זאת לאחר ירידה ביתרה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה. 

גידול של 3.7% בחוב של משקי הבית לדיור

יתרת החוב של משקי הבית גדלה משמעותית, הן בחוב לדיור והן בחוב לא לדיור, לרמה של כ-643 מיליארד שקל, עלייה של כ-20 מיליארדים (3.3%). מניתוח הנתונים עולה כי נמשכת העלייה ביתרת החוב לדיור, ואף נרשמה האצה בשיעור הגידול והוא עומד כאמור על כ-3.7%. יתרת החוב שלא לדיור גדלה כאמור בשיעור גבוה של כ-2.3% לרמה של כ-201 מיליארדים, לאחר ירידה בה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה.

משכנתאות חדשות בסך כ-29 מיליארד שקל

עוד ברבע השני של שנת 2021 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-29 מיליארד שקל, גבוה משמעותית מהרבעון הקודם, שם הסתכמה נטילת משכנתאות חדשות בכ-22 מיליארד שקל. כמו כן, נמשכה העלייה בנטילת משכנתאות חדשות וביולי 2021 הן הסתכמו בכ-12 מיליארד שקל. 

המגזר העסקי

מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה של בנק ישראל נמסר עוד, כי יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה בכ-34 מיליארדי שקל (3.4%) לרמה של כטריליון שקל. לדברי הבנק, "העלייה ביתרת החוב נבעה מגיוסי חוב נטו שהסתכמו בכ-39 מיליארדי שקל, מהם כ-19 מיליארדים בהלוואות בנקאיות שהתרכזו במגזר העסקים הגדולים, וכ-18 מיליארדים בחוב שגויס בחו"ל באמצעות אג"ח והלוואות". כתוצאה מכך, נרשם שיעור גידול שנתי גבוה ביתרת החוב של המגזר העסקי (9%, לעומת שיעור של כ-4% ברבעון הקודם), שהתבטא הן בחוב הבנקאי והן בחוב החוץ בנקאי".  

ומה עשו חברות הנדל"ן?

ברבעון השני של השנה הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-11 מיליארדי ש"ח, גבוה במקצת מממוצע הגיוסים בארבעת הרבועונים הקודמים (כ-10 מיליארדים בממוצע לרבעון). חברות מענף הנדל"ן והבינוי ממשיכות להוביל בגיוסים ומהוות כמחצית מהגיוסים ברבעון זה. בחודש יולי 2021 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-11 מיליארד שקל, סכום גבוה משמעותית מממוצע הגיוסים החודשי ב-12 החודשים הקודמים שעמד על כ-3.3 מיליארדים בממוצע לחודש. 

מהבנק נמסר עוד כי המרווח בין תשואת האג"ח הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות המשיך להצטמצם בכ-0.1 נק' האחוז, והגיע לרמה של כ-1.06 נק' האחוז, "זאת לאחר ההתרחבות המשמעותית שנרשמה ברבעון הראשון של שנת 2020, על רקע משבר הקורונה. בחודשים יולי ואוגוסט 2021 מרווח זה התרחב במקצת והגיע לרמה של כ-1.15 נק' האחוז, בדומה לרמתו בסוף הרבעון הראשון של השנה". 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות