banner
פרויקט דמרי ספיריט // דמרי
פרויקט דמרי ספיריט // דמרי

תקציר: חברות היזמות הבולטות מסכמות את הרבעון השלישי בעליות ברווחים

חברות היזמות מציגות את תוצאות הרבעון השלישי, מסכמות את תשעת החודשים החולפים ומדווחות על עליות ברווחים ובמכירות – קבלו את תקציר הדיווחים והציטוטים

י.ח. דמרי: הרווח הנקי ברבעון השלישי עלה בכ-39% לכ-45.5 מיליון שקל
ההכנסות ברבעון השלישי עלו לכ-291 מיליון שקל. החברה מכרה עם שותפיה בארץ 211 יח"ד תמורת כ-355 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 עלו הכנסות החברה בכ-31% לכ-951 מיליון שקל והרווח הנקי גדל בכ-78% לכ-151 מיליון שקל. נכון לסוף ספטמבר 2021 החברה מקימה 2,689 יח"ד ב-18 פרויקטים ברחבי הארץ. 

יגאל דמרי בעלים של חב' י.ח. דמרי // יחצ
יגאל דמרי בעלים של חב' י.ח. דמרי // יחצ

יגאל דמרי, מנכ"ל י.ח דמרי, מסר: "בתשעת החודשים הראשונים של השנה נמשכת מגמת הצמיחה בחברת י.ח דמרי, כאשר במהלך התקופה היינו עדים לעלייה בהיקפי המכירות ולגידול בביקושים, מגמה שהחלה לאחר דעיכת "הגל הראשון" של נגיף הקורונה בשנת 2020. בכוונתנו, לפעול לאיתור הזדמנויות אטרקטיביות לרכישת קרקעות ולייזום פרויקטי התחדשות עירונית להרחבת הפעילות בשנים הקרובות, תוך המשך המיצוב של המותג 'דמרי' כמותג מוביל ואיכותי בשוק המגורים הישראלי".

אזורים מדווחת על רווח נקי בסך של כ-92 מיליון שקל
מדובר בגידול של כ- 274% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי בתקופה של תשעה חודשים עלה בכ- 274% לכ-199 מיליון שקלים ודירקטוריון החברה אימץ מדיניות דיבידינד לראשונה זה יותר מעשור. בתקופת הדו"ח מכרה החברה שיא של 1,039 יח"ד מול 625 יח"ד בתקופה המקבילה עלייה של כ-66%. 

היקף יח"ד בביצוע ו/או שיווק ממשיך לגדול וכולל 3,372 יח"ד. מתוך 3,058 יח"ד לשיווק נמכרו 2,223 יח"ד בשווי חוזי כולל של כ-4.3 מיליארד שקל. 

מחיר מכירה ממוצע של דירה ברבעון השלישי הסתכם לכ-2.35 מיליון שקלים – עלייה של כ-25.7%. החברה צפויה להשיק בשנה הקרובה 5 פרויקטי התחדשות עירונית הכוללים 1,963 יח"ד. 

רון אבידן // צילום: תמר מצפי
רון אבידן // צילום: תמר מצפי

רון אבידן, מנכ"ל אזורים: "החברה מגיעה לשיאים חדשים והיסטוריים ברבעון השלישי, עם רווחים מרשימים שידעה אי פעם בתשעת החודשים הראשונים והיקף מכירות שלא נראה כדוגמתו בעבר. למעשה, אזורים כבר עקפה והכפילה הכנסותיה בהיקף הדירות שמכרה, לעומת שנת 2020"

חברת קרדן נדל"ן מכרה 184 דירות
ההכנסות ברבעון צמחו בכ-15% לכ-137 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד – צמיחה בהכנסות מיוחסת הן לפעילות מכירת דירות והן לפעילות ביצוע עבודות בניה. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון כמעט והוכפל לכ-12.1 מיליון שקל, הרווחיות הגולמית ממכירת דירות ברבעון עלתה לכ-29.0% מול 18.1% ברבעון המקביל אשתקד. 

נרשם זינוק במכירות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021  – בתקופה זו השנה מכרה החברה 184 דירות לעומת מכירת 68 דירות בתקופה המקבילה אשתקד. 

מתחילת השנה רכשה החברה מגרשים וקרקעות לבניית פרויקטים בהיקף של אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ. 

עמוס דבוש מנכל קרדן נדל"ן // קרדן נדל"ן
עמוס דבוש מנכל קרדן נדל"ן // קרדן נדל"ן

עמוס דאבוש, מנכ"ל קרדן נדל"ן: "רשמנו זינוק של כמעט פי 3 במכירת יחידות דיור ובמקביל ההכנסות ממכירת דירות הוכפלו. המגמה החיובית של קצב המכירות הגבוה ממשיכה גם לאחר תאריך המאזן, כאשר תוך קצת יותר מחודש וחצי מכרנו 32 יחידות דיור נוספות. להערכתנו, לא צפוי שינוי בקצב המכירות בטווח הנראה לעין נוכח הביקושים הגבוהים לרכישת דירות וההיצע הנמוך של דירות למכירה. היתרון הפיננסי המשמעותי של החברה, המתבטא בקופת מזומנים גדולה ורמת מינוף נמוכה יחסית, יאפשר לנו להמשיך באיתור הזדמנויות עסקיות לצורך הגדלת מלאי יחידות דיור במהלך השנים הבאות".

צמח המרמן מכרה ברבעון השלישי 93 יח"ד
זאת בהיקף כספי של כ-316.9 מיליון שקל, מתוכו חלק החברה כ-153.5 מיליון ש"ח, זאת לעומת 73 יח"ד ברבעון המקביל אשתקד בהיקף כספי של כ-148 מיליון ש"ח (חלק החברה כ-82 מיליון ש"ח). במהלך תשעת החודשים הראשונים 314 יח"ד, יותר מפי 2 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות ברבעון עלו בכ-10% והסתכמו בכ-99.1 מיליון שקל, הרווח הנקי ברבעון עלה בכ-34.5% והסתכם בכ-23.2 מיליון שקל. הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2021 עלה בכ-17.7% והסתכם בכ-48.1 מיליון שקל. דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד בסך של 6 מיליון שקל בהתאם למדיניות החברה. 

חיים פייגלין // כפיר סיון
חיים פייגלין // כפיר סיון

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן, מסר: "אנו מסכמים רבעון טוב אשר ממשיך את המגמה החיובית מתחילת השנה עם צמיחה בתוצאות הכספיות והגדלה של הצבר העתידי שלנו. הכפלנו את היקף מכירות יח"ד, שהסתכמו מתחילת השנה ועד פרסום הדוח בכ-410 יחידות, לנוכח המשך מגמת הביקושים הערים בשוק המגורים בישראל". 

פרשקובסקי רשמה רווח נקי של כ-93 מיליון שקל
זאת לעומת רווח נקי של כ-47 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד (גידול של 97%) ובסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה החברה מציגה רווח נקי של כ- 228 מיליון ₪ לעומת רווח נקי של כ-143 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד (גידול של 59%).

החברה מדווחת גם שיפור בשיעור הרווחיות הגולמית שעומד על כ- 32%  לעומת כ- 27% אשתקד. גם בשורה של הוצאות המימון החברה מציגה שיפור ומקטינה את הוצאות המימון לתקופת הדוח לסך של 13 מיליון ש"ח לעומת 18 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד נוספת בסכום של כ-10.5 מיליון שקל בחודש דצמבר 2021. 

יוסי פרשקובסקי // צילום: גבע טלמור
יוסי פרשקובסקי // צילום: גבע טלמור

יוסי פרשקובסקי, יו"ר החברה: "שנת 2021 מסתמנת כשנת שיא בתוצאות החברה והחברה נמצאת עם הפנים קדימה לשנת 2022 בכל מגזרי הפעילות".

קרן הריט מגוריט מדווחת על רווח נקי של כ-121.9 מיליון שקל
זאת בשלושת החודשים שהסתיימו בספטמבר וכ-125 מיליון שקל רווח מתחילת שנת 2021. רווחים אלו הגדילו את הונה העצמי של מגוריט לכדי כמיליארד שקל, המהווים כ-39% מסך מאזנה של החברה שעומד על כ-2.59 מיליארד שקל. עוד דווח על גידול בהכנסות של כ-8 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, לכדי כ-22.6 מיליון שקל. סך ההכנסות ברבעון השלישי של השנה הסתכמו בכ-9.2 מיליון ₪ המהווים גידול של 85% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. נכון להיום בבעלותה 30 פרויקטים בהיקף כולל של כ-1,700 יחידות דיור, אשר למעלה מ-500 מתוכן כבר מאוכלסות והיתרה בבניה. 

ארז רוזנבוך, יור מגוריט // עמית חכמוב
ארז רוזנבוך, יור מגוריט // עמית חכמוב

ארז רוזנבוך, יו"ר החברה, מסר כי: "אנו ממשיכים לבסס את מגוריט כבשורה בשוק השכירות למגורים בישראל, לא רק לציבור השוכרים כי אם גם לציבור המשקיעים". 

מתי דב מנכל מגוריט ישראל // יחצ
מתי דב מנכל מגוריט ישראל // יחצ

מתי דב, מנכ"ל החברה, מסר כי: "במהלך השנים יצרנו לעצמנו התמחות ספציפית בתחום שבאה לידי ביטוי ביכולת להתקשר בעסקאות נכונות, במיקומים מרכזיים ולנהלם במקצועיות, כך שיצרנו לעצמנו יתרון יחסי שמתבטא בדוחות הכספיים לרבעון השלישי של השנה".

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות