banner
אשקלון // Depositphotos
אשקלון // Depositphotos

באשקלון לא רוצים את תכנית המתאר הכוללנית לעיר – והיא נסגרה

העירייה טענה להתיישנות התכנית בכל הנוגע להתחדשות עירונית ומיצוי עתודות הקרקע. הוועדה המחוזית: "מצרה על צעד זה של סגירת התכנית"

זיו גולדפישר 27.06.2024

הוועדה המחוזית דרום מותחת ביקורת על עיריית אשקלון, בעקבות בקשתה להפסיק את הליכי קידום תכנית המתאר הכוללנית לעיר, בגלל התארכותם. מהנדסת העיר טענה בבקשתה כי נוכח התארכות הליכי האישור, התכנית התיישנה בעיקר בסוגיות של התחדשות עירונית. הוועדה קיבלה את הבקשה וסגרה את התכנית, אך עם זאת ציינה בהחלטתה כי היא "מצרה על צעד זה של סגירת התכנית אשר הושקעו בה תקציבים ציבוריים ושעות עבודה ותכנון רבות".

הליכי אישורה של התכנית הכוללנית לאשקלון החלו בשנת 2018. התכנית מציעה תכנון על כל מרחב תכנון העיר אשקלון וחלק ממרחב תכנון מועצה אזורית חוף אשקלון בשטח של כ-53,000 דונם.  תכנית קודמה ע"י עיריית אשקלון בתמיכה של מנהל התכנון והוועדה המחוזית. קיבולת התכנית מתאימה לאוכלוסייה של כ-340,000 תושבים וכ-105,000 יח"ד. במסגרת זו קובעת התוכנית עקרונות כלליים והגדרות, מפרטת את ייעודי הקרקע בצורה מוכללת, תוך חלוקה ל-22 מתחמי תכנון הכוללים הנחיות לשימושים המותרים, היקפי הבניה, אופי הבינוי, הקצאות לצרכי ציבור, שטחים פתוחים והנחיות נוספות, כבסיס להכנת תכניות מפורטות.

התכנית נדונה לראשונה בוועדה המחוזית בשנת 2018, ובשש השנים שחלפו מאז עברה מספר גלגולים. בין השאר, הוועדה המחוזית החליטה להצטרף כמגישה, עברה תיקונים, עדכונים והערות, נערכו דיונים וישיבות, והזמן חלף עבר לו. 

לפני כחודש שלחה מהנדסת העיר, ויקטוריה ברנגל,  מכתב למתכננת המחוז בבקשה לסיים את הטיפול בתכנית. המהנדסת הסבירה את בקשתה בשל התיישנותה של התכנית בסוגיות בין היתר של תחבורה והתחדשות עירונית, לאור העובדה כי העיר מיצתה את עתודות הקרקע המשמעותיות עם קידומה של תכנית דרום מזרח וכן קידומה של תכנית כוללנית להתחדשות עירונית.

בעקבות זאת, שלח עורך התכנית מכתב המפרט את התהליך בקידומה של התכנית. כמו כן מציין עורך התכנית את חשיבותה של התכנית בראייה הרחבה של פיתוח העיר בין היתר, הסטת משקל הפיתוח וחיזוק מרכז ודרום העיר ולא רק הצפון, פיתוח רצועת החוף, פיתוח שד' בן גוריון כרחוב עירוני ראשי, מיקום חדש לתחנות הרכבת ותבנית נופית כוללנית. בנוסף מציין עורך התכנית כי בו זמנית קודמו תכניות מתאר מקומיות ותכניות נקודתיות לאורה של התכנית וחוללו שינוי תפיסתי חיובי, הושגו הסכמות ואישורי מוסדות התכנון המחוזי והארציים לתכנית. עוד נכתב כי אומנם חלפו מספר שנים מאז הופסק הטיפול בה, אך בכיוונים העיקריים של התכנית היא לא התיישנה.

הוועדה החליטה, בסופו של דבר, לקבל את בקשת העירייה. עם זאת, בהחלטה נכתב כי התכנית היא בעלת חשיבות רבה: "תכנית המתאר הכוללנית אשקלון הינה משמעותית ומורכבת, המתווה מדיניות ארוכת טווח בראייה כוללת במכלול תחומים כגון תחום הדיור, התעסוקה, השטחים הפתוחים. נושאים תכנוניים מהותיים אלה נדרשו לישיבות תיאום ודיונים סטטוטוריים מרובים בכלל מוסדות התכנון". עוד מציינת הוועדה, כי "העקרונות התכנוניים שנקבעו בתכנית הכוללנית, הינם משמעותיים בהכוונת קידום תכניות ויצירת וודאות תכנונית בעבור תושבי העיר ומגישי ועורכי התכניות".

הוועדה, כאמור, החליטה לקבל את בקשת העיר אשקלון לדחות את התכנית ולסיים את הטיפול בה, נוכח התמשכות הליכי התכנון והיעדר התקדמות. הוועדה מתחה ביקורת מרומזת על העירייה, וציינה כי היא: "מצרה על צעד זה של סגירת התכנית אשר הושקעו בה תקציבים ציבוריים ושעות עבודה ותכנון רבות. על כן, הוועדה קוראת לעיר לבחון את הדרכים למצות את העקרונות התכנוניים הגלומים בתכנית זו, על מנת לייצר פלטפורמה למדיניות תכנון כוללת ארוכת טווח לעיר".

מהעירייה לא התקבלה תגובה.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות