banner
רון אבידן // צילום: תמר מצפי | Depositphotos
רון אבידן // צילום: תמר מצפי | Depositphotos

הגיעו מוכנים – חברת אזורים רושמת עליה של כחמישים אחוז בהכנסותיה

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנה עומדות על כ- 1.2 מיליארד שקל. המנכ"ל, רון אבידן: "צופים שבעתיד הקרוב יגברו הביקושים לדירות חדשות"

חברת אזורים מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2023 ורושמת הכנסות ממכירת דירות וקרקעות ברבעון בסך כ-455 מיליון שקלים, אל מול 234 מיליון שקלים ברבעון אשתקד – עלייה של כ-94.4% ברבעון. החברה מכרה 113 יחידות דיור, בהיקף כספי כולל של כ-321 מיליון שקלים לא כולל מע"מ, וזאת בהשוואה לכ-126 יחידות דיור, בהיקף כספי של כ-307 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם לכ-38 מיליון שקלים וזאת לעומת כ-31 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד – עלייה כ-22.5%.

עלייה בהכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנה
בסך הכל, בתשעת החודשים הראשונים לשנה ההכנסות ממכירת דירות, קרקעות, דמי שכירות, שימוש וניהול הסתכמו לכ-1.2 מיליארד שקלים מול כ-787 מיליון שקלים – עלייה של כ-51.5% בהכנסות. הרווח הגולמי הכולל בתקופה של תשעת החודשים הראשונים לשנת 2023, הסתכם בסך של כ-280 מיליון שקלים לעומת 207 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. גידול משמעותי של כ-55% חל ברווח הגולמי ממכירת דירות אשר הסתכם ל-194 מיליון שקלים, וזאת לעומת רווח גולמי של 125 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ממכירת דירות הסתכם בכ-20% לעומת שיעור של כ-19% בתקופה המקבילה אשתקד. 

למועד הדוח לחברה רווח גולמי שטרם הוכר מפרויקטים הנמצאים בשיווק וביצוע בהיקף כולל של כ-1.3 מיליארד שקלים, כך נמסר.  בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 החברה מכרה 305 יחידות דיור, בהיקף כספי כולל של כ-768 מיליון שקלים, זאת בהשוואה לכ-394 יחידות דיור בהיקף כספי של כ-967 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. 

המחיר הממוצע לדירה עלה בשיעור של כ- 3% ועמד על כ-2.95 מיליון שקלים זאת לעומת מחיר ממוצע של כ-2.87 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. "העלייה במחיר המכירה הממוצע נבע מתמהיל המלאי הזמין למכירה בפרויקטים שבשיווק", כך נמסר.

כמו כן, בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2023 הסתכם הרווח  הנקי ל-141 מיליון שקלים לעומת כ-159 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של כ-11%. הקיטון בתקופה זו נבע מחלקה של החברה בהפסד מפעילות דיור להשכרה של קרן הריט אזורים ליווינג. 

עוד מדווחת אזורים על עלייה משמעותית בהיקף ההכנסות מדמי שכירות ושירותי ניהול שהסתכמו לכ-71.8 מיליון שקלים לעומת סך של כ-53.4 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, עליה של 34.5%.  

בתקופת הדוח ההון העצמי של החברה הסתכם לכ-2.06 מיליארד שקלים מול כ- 1.88 מיליארד שקלים ביום 31.12.2022. בחברה מציינים כי: "הגידול נובע בעיקר מרווח לתקופה בסך של כ- 141 מיליון שקלים ומהשפעת הפרשי שער של כ- 36 מיליון שקלים בעקבות עליית שער החליפין של הדולר. כמו כן, לחברה איתנות פיננסית ורמת נזילות גבוהה של למעלה מ- 500 מיליון שקלים". 

נכון למועד הדוח לחברה כ- 2,982 יחידות דיור בשלבי ביצוע ושיווק מתוכן 1,856 יחידות דיור מכורות בהיקף של 4.7 מיליארד ₪, ולחברה חמישה פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית בהקמה הכוללים כ-1,800 יחידות דיור וכן שטחי תעסוקה ומסחר. 

רון אבידן, מנכ"ל אזורים: "על רקע סביבה מאקרו כלכלית מאתגרת שהחלה במחצית השניה של שנת 2022 ביצענו התאמות לתכנית העבודה של החברה במטרה לאפשר צמיחה זהירה תוך מתן דגש לקידום תכנון ורישוי של פרויקטים, התאמת אסטרטגיית השיווק והמכירות, הרחבת פורטפוליו הפרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית ושמירה על יתרת נזילות נאותה. ההקפדה על תמהיל פרויקטים מגוון, מלאי מספק של יחידות דיור לשיווק ופיזור גיאוגרפי נרחב תוך מתן מענה לכלל שכבות האוכלוסייה. כל אלו באו לידי ביטוי בתוצאות החברה ובקצב מכירות בהיקפים משמעותיים נוכח התקופה.

"בסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2023 ניתן לראות עלייה וצמיחה משמעותיים בתוצאותיה של החברה ובמגוון רחב של פרמטרים פיננסיים, לרבות ההכנסות והרווח הגולמי ממכירת דירות. נכון להיום לחברה פורטפוליו משמעותי של פרויקטים לטווח הקצר, הבינוני והארוך אשר יאפשר לנו לממש את אסטרטגיית הצמיחה של החברה ולבסס את מעמדנו כחברה המובילה בתחום המגורים בישראל. בכל הפרויקטים שהושקו לאחרונה חווינו ביקושים יציבים שהתבטאו בהיקף המכירות בפרויקטים אלו ועליית המחיר הממוצע לדירה שמכרנו."

עוד מוסיף אבידן בהתייחסו למלחמת "חרבות הברזל": "על רקע מתקפת הפתע שהחלה ב-7 באוקטובר על ידי ארגון החמאס ופרוץ מלחמת 'חרבות הברזל', וזאת בהמשך לסביבת מאקרו מאתגרת, נתוני הצמיחה המשמעותיים של החברה המוצגים בדוח זה ואיתנותה הפיננסית, מאפשרים שמירה והמשך פעילות עסקית. במסגרת זו, החברה ממשיכה להרחיב את תמהיל הדירות המגוון ופורטפוליו הפרויקטים גם בתחום ההתחדשות העירונית. המוניטין החזק של אזורים התבטא בין השאר, בזכייתה של החברה במספר מכרזי דיירים משמעותיים ורחבי היקף של פרויקטי פינוי בינוי בפיזור גיאוגרפי רחב, לרבות בערים חיפה, רמת גן, קרית מוצקין, נתניה, בת ים ועוד. פרויקטים אלו יוסיפו להזין את פעילות החברה בתחום הדיור בשנים הבאות. מעבר לכך, אנו צופים שבעתיד הקרוב יגברו הביקושים לדירות חדשות על רקע הצורך בדירות עם ממ"ד, התעצמות ביקושים של יהודי התפוצות וכן לאור הצפי להפחתת ריבית במהלך שנת 2024."

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות