banner
אילוסטרציה // הריסת בניינים בפינוי בינוי בעיר // צילום: ינאי אלפסי
אילוסטרציה // הריסת בניינים בפינוי בינוי בעיר // צילום: ינאי אלפסי

בלב לא שלם: עיריית רמת גן תמליץ להפקיד את חלופת תמ"א 38 עם הבהרת מדיניות

אגף התכנון בעירייה: "יש לעדכן בסעיף מטרת התכנית, כך שתבהיר כי המדיניות העירונית היא התחדשות עירונית באמצעות תכניות מתחמיות"

זיו גולדפישר 05.05.2024

הוועדה המקומית ברמת גן צפויה לדון השבוע בשנית בהפקדת חלופת תמ"א 38 העירונית (תכנית להתחדשות בניינית ועמידות מבנים בפני רעידות אדמה – רמת גן), חמישה חודשים לאחר שהתכנית אמורה הייתה לעלות לדיון אך הוסרה מסדר היום. 

בעירייה מבהירים: מעדיפים מתחמי פינוי בינוי
המלצת מהנדסת העיר היא להפקיד את התכנית. עם זאת, אגף התכנון המליץ לחברי הוועדה לציין במטרות התכנית, כי המדיניות העירונית ברמת גן היא התחדשות עירונית באמצעות תכניות מתחמיות, ואילו התחדשות בניינית היא רק במקרים שבהם מבנים טעוני חיזוק אינם מקבלים מענה במסגרת תכנית מתחמית.

כאמור, התכנית הייתה אמורה לעלות לדיון בדצמבר 2023, אך הוסרה מסדר היום. כעת היא צפויה לעלות לדיון בשנית. אגף התכנון כותב בהמלצתו כי: "יש לעדכן בסעיף מטרת התכנית כך שתבהיר כי המדיניות העירונית היא התחדשות עירונית באמצעות תכניות מתחמיות ואילו תכנית זו נותנת מענה להתחדשות מבנים טעוני חיזוק שאינם מקבלים מענה במסגרת תכנית מתחמית".

שלושה אזורי התחדשות
מטרת התכנית לקדם ולעודד התחדשות עירונית באמצעות התחדשות בניינית לצורך חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ומיגונם, תוך מתן פתרונות למבנים טעוני חיזוק שאינם מקבלים מענה בתכניות מתחמיות אחרות. התכנית להתחדשות בניינית רמת גן מקודמת ע"י הרשות להתחדשות עירונית ובשיתוף עם הרשות המקומית, כחלק מסדרה של תכניות בנייניות המקודמות ברחבי המדינה. התכנית כוללת את כל שטחה המוניציפלי של רמת גן, אך חלה רק על מבנים קיימים המשמשים למגורים שנבנו לפני 1985, בחלקות מקור בשטח של 1,200-450 מ"ר.

התכנית אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה; על מבנים לשימור; על מבנים צמודי קרקע; על מבנים המצויים בתחום הליבה והטבעת הראשונה של תחנות המטרו לפי תמ"א 70; ועל מבנים בתבנית בניה 15 קומות ומעלה לפי תכנית המתאר הכוללנית.

התכנית מגדירה שלושה אזורי התחדשות, בהתאם להיררכיית הרחובות: רחוב מסחרי, רחוב משני רחב ורחוב משני צר. לכל אחד מהאזורים ניתנו זכויות בנייה, הוראות עיצוב ובינוי לפי שלושה מסלולים אפשריים: מסלול הריסה ובניה מחדש; מסלול חיזוק ותוספת קומות; מסלול חיזוק ומיגון.

אלו זכויות הבנייה המוגבלות שמגדירה התכנית
הזכויות בתכנית הינן בהתאם לסיווג הרחוב לאורכו נמצאות החלקות, כפונקציה של הגובה המירבי המותר בכל רחוב. במסלול הריסה ובניה מחדש יותר:

א. ברחוב מסחרי – עד 10 קומות (440 אחוז מגורים ו- 30 אחוז מסחר).

ב. ברחוב משני רחב – עד 9 קומות (415 אחוז למגורים).

ג. ברחוב משני צר – עד 8 קומות (365 אחוז מגורים).

התכנית מעודדת כאמור העדפה למסלול הריסה ובניה מחדש, ומאפשרת התחדשות במסלול חיזוק ותוספות בתנאים ורק ברחובות משניים עם זכויות מוגבלות: תוספת 12 מ"ר לטובת ממ"ד לכל דירה ותוספת של עד 2.5 קומות לבניין, ובכל מקרה לא יותר מ-5 קומות סה"כ ברחוב משני צר ו-6 קומות ברחוב רחב.

אגף התכנון ממליץ עוד להעלות את גובה הבינוי המותר ברחוב משני צר מ-8 קומות ל-9 קומות וזאת כדי אפשר מימוש של זכויות הבנייה, ולהגדיל את הצפיפות המרבית. 

מהנדסת העיר ממליצה לחברי הוועדה על הפקדת התכנית. מכיוון שהתכנית היא בסמכות מחוזית, הוועדה צפויה לגבש את המלצתה למחוזית על בסיס המלצות הצוות המקצועי.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות