banner
חיים אביטן ראש הרשות להתחדשות עירונית כנס מגדילים // צילום דרור סיתהכל
חיים אביטן ראש הרשות להתחדשות עירונית כנס מגדילים // צילום דרור סיתהכל

הסוף לחגיגות עורכי הדין בתמ"א 38? הסכם מדף חדש מציע להגביל את שכרם

הרשות להתחדשות עירונית מפרסמת הסכם מדף חדש, לפיו שכר הטרחה לעורכי דין בפרוייקטי תמ"א 38 ופינוי בינוי יחושב לפי מספר הדירות בבניין הישן ולא יתאפשר ייצוג מקביל לדיירים ויזמים

חיים אביטן ראש הרשות להתחדשות עירונית כנס מגדילים // צילום דרור סיתהכל

אחרי אין ספור דיונים ומאבקי כוחות, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, בראשות חיים אביטן, טורפת את הקלפים ומפרסמת הסכם מדף חדש, לפיו עורכי דין לא יוכלו לייצג דיירים ויזמים באותה עת וכן, שכר הטרחה יהיה נגזרת של דירות קיימות ולא דירות בבניין החדש במסגרת פרויקטיי תמ"א 38 ופינוי בינוי.  

על פי ההסכם, שנמצא בשלב טיוטת הסכם סופית לפני פרסום, ההסכמות בדבר המלצות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ייקבעו בסופו של יום בהסכמת הצדדים אולם הרשות ממליצה כמדיניות, כי שכר הטרחה יהווה חלק משווי הדירות הקיימות או לחילופין, מכפלה של מספר הדירות הקיימות. נכון להיום, שכר טרחת עורכי הדין בפרוייקטי התחדשות עירונית באזורי הביקוש מרקיע לכדי פי 2 בהשוואה לדירות הקיימות. 

בתוך כך, מתקיים דיון סוער, כאמור, בין משרד המשפטים ללשכת עורכי הדין, בדבר ניגוד עניינים אפשרי בייצוג משפטי של יזמים ודיירים על ידי אותו גורם. גם לכך מתייחס הסכם המדף, אשר ממליץ כי עורכי הדין יצהירו שאין להם קשר כלשהו עם היזמים. עוד מטיל הסכם המדף מגבלות אתיות על עורכי הדין והרשות ממליצה שהתשלום יבצע ישירות על ידי הדיירים, על אף שהמימון מגיע מהיזמים. 

עוד על פי הסכם המדף: "ככל שיידרשו הליכים משפטיים בקשר לפרויקט ויוסכם בין עורך הדין ובעלי הזכויות כי עורך הדין ייצג אותם בהליכים אלה, יסוכם בין הצדדים שכר טרחה נפרד בגין ייצוג זה. ככל שהייצוג המשפטי בהליכים אלו יבוצע על ידי עורך דין אחר, עורך הדין ישתף עימו פעולה, ככל הנדרש, ויעביר לרשותו את כל המידע הרלוונטי". בנוסף, מצויין בהסכם כי: "עורך הדין יהא זכאי לייצג כל אחד מיחידי בעלי הזכויות ולגבות שכר טרחה נוסף ממנו, כפי שיוסכם ביניהם, עבור טיפול משפטי בהסדרת זכויותיו לרבות הסדרת זכויות מכוח צו ירושה ו/או צו קיום צוואה, ולצורך מינוי אפוטרופוס למי מבעלי הזכויות". 

יחד עם זאת, ההסכם מעגן את זכויות עורכי הדין, ומציע כי: "לעורך הדין תהא בלעדיות במתן השירותים המשפטיים לנציגות ולבעלי הזכויות והם לא יהיו רשאים לפנות לגורמים שלישיים לקבלת השירותים המשפטיים אלא בכפוף להוראות ההסכם".

ההסכם מעגן שורה ארוכה של מצבים שבהם יחולו שינויים במהלך ביצוע הפרוייקט, לרבות פשיטת רגל של עורך הדין, סיום התקשורת, הפרת הוראות ההסכם ועוד. עוד מתייחס ההסכם לתחום הביטוחי, לפיו: "עורך הדין יבטח על חשבונו את עצמו, את שותפיו וכל אדם או גוף הנמצאים בשירותו או המועסקים על ידו,  בביטוח אחריות מקצועית במסגרת פוליסה מורחבת הכוללת בתוכה ביטוח אחריות מקצועית לעוסקים בתחום המקרקעין, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות" וכן, לעניין הסודיות. 

 

בחן את עצמך: האם אתם בקיאים בתחום ההתחדשות העירונית

לקבלת עדכונים וחדשות בוואטספ >>> לחצו כאן

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות