banner
אילוסטרציה // depositphotos
אילוסטרציה // depositphotos

הורחבו הטבות המס בפרויקטים להתחדשות עירונית

יינתנו למי שמוכר גם שתי יחידות דיור בבניין, ולא רק אחת. עוד בין ההטבות: מע"מ אפס על מכירת דירת קשיש ליזם ופינוי בינוי בפריפריה

עסקאות בין יזמים בפרויקטים של פינוי ובינוי והתחדשות בניינית – תמ"א 38 וחלופותיה, ייחשבו כעסקאות במקרקעין לעניין מיסוי ויש לקבוע את הסדר המס החל עליהן, כך נקבע בחוק ההסדרים החדש, שעולה השבוע לאישור מליאת הכנסת (הדיונים יימשכו עד ליום רביעי), זאת לאחר שאושר בוועדת הפנים. החוק החדש קובע הרחבת הטבות המס לפרויקטים של פינוי בינוי, עיבוי בניה והתחדשות בניינית, בדגש על הפריפריה. 

עיקר הבשורה בהרחבת הטבות המיסוי
1.הטבות המס יינתנו למי שמוכר שתי יחידות דיור בבניין ולא רק ליחידת מגורים אחת, לפי המצב היום. באזור הפריפריה הגיאוגרפית – בגליל או בנגב – וכן במכירת דירות של הדיור הציבורי, יינתן הפטור על כל מספר של יחידות דיור נמכרות ולא רק שתיים. 

2.הטבות המס שניתנות לקשישים בפרויקטים של פינוי בינוי, יוענקו גם עבור פרויקטים  בניינים: האפשרות לקבל שתי דירות תמורת הדירה הקיימת, והאפשרות למכור ליזם או לאדם אחר את הדירה עוד לפני תחילת הפרויקט ולצאת ממנו לדירה אחרת או לבית אבות.  הטבה משמעותית נוספת תינתן ליזם במקרה שהקשיש מוכר לו את הדירה הקיימת על ידי קביעת שיעור מע"מ  אפס למכירה זו. כמו כן, יוכל הקשיש לקבל גם דירה וגם תמורה כספית תמורת הדירה הקיימת וליהנות מפטור ממס. הטבה אחרונה זו תינתן גם לכל אדם אחר שזו דירתו היחידה. 

3.הטבות המס יינתנו בפרויקט בנייני באזורי הפריפריה הגיאוגרפית או החברתית גם למי שתמורת הדירה הקיימת מקבל שתי דירות באותו שווי.

הטבות לנזקק לשירותי סיעוד בכל סוגי הפרויקטים
הורחבו הטבות המס שהוענקו עד עתה לקשישים מעל גיל 70 גם לאנשים הזכאים לגמלת סיעוד בשתי הרמות הגבוהות ביותר. כך, יוכלו אנשים אלה, הנמצאים במצב מוגבלות קשה, למכור את דירתם ליזם או לאדם אחר עוד בטרם תחילת הפרויקט ולהימנע מהצורך להיטלטל לדירה זמנית עד להשלמת הפרויקט והמכירה תהיה פטורה הן ממס שבח ומס רכישה והן מהיטל השבחה. הטבה זו תחול, כמובן, גם בפרויקטים של התחדשות בניינית. בהקשר זה מוצע להבהיר את פרק הזמן שבמסגרתו יוכלו, הקשיש או הנזקק לשירותי סיעוד, לבצע את העסקה בפטור ממס.

הטבות מס לפרויקטים בפריפריה שכוללים גם עיבוי בנייה
על פי המצב היום, לא היה ברור מה דינן של עסקאות במסגרת מיזמי פינוי בינוי שבהן  חלק מהדירות לא נהרסות אלא נעשה בהן עיבוי וחיזוק משיקולים שונים. עתה מובהר שגם עסקאות מסוג זה ייהנו מהטבות המס של פינוי בינוי,  אם הן נערכות באזור הפריפריה הגיאוגרפית או החברתית או אם אושרו מטעמים מיוחדים לעניין זה באזורים אחרים. בעל הדירה ייהנה מפטור ממס בין אם הדירה הקיימת שלו חוזקה והורחבה, ובין אם קיבל תמורתה דירה אחרת במתחם או אם קיבל תמורה כספית נוסף על האמור, והכל כמובן בגבולות התקרה שנקבעו.

שימור הטבות המס למי שמקבל תמורה כספית
הוועדה לא קיבלה את הצעת הממשלה לבטל כמעט כליל את האפשרות לקבל תמורה כספית נוסף על הדירה החדשה, וקבעה כי אפשרות זו תמשיך להתקיים לגבי דירה אחת בפרויקטים של פינוי בינוי, ולגבי התחדשות בניינית –   יחול ההסדר האמור. 

בנוסף, יחיד שיקבל תמורה כספית כאמור שאינה פטורה ממס ימוסה, כך שיזכה לחישוב מס מוטב. הטבות מס אלה יבטיחו אפשרות לגמישות מסוימת במתן התמורות לבעלי הדירות וכך יאפשרו ליותר פרויקטים לצאת לדרך.

מע"מ אפס בפינוי בינוי בפריפריה
הטבת מס נוספת הנה קביעת מע"מ בשיעור אפס בעסקה של מכירת יחידה עסקית ליזם במסגרת פרויקטים של פינוי בינוי בפריפריה, בדומה להסדר שהיה קיים קודם לכן רק בפרויקטים של התחדשות בניינית.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות