banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

מחיקת הערות אזהרה: מעתה ניתן להסתמך על החלטת הממונה לפניות הדיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית

כך נקבע בחוק ההסדרים. לממונה על פניות הדיירים ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית יוקנו סמכויות של ועדת חקירה

במסגרת הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2023 ו-2024 (חוק ההסדרים), אושרו על ידי הוועדה לקריאה שניה ושלישית ויכללו בהצעת חוק התוכנית הכלכלית שתובא לאישור מליאת הכנסת בימים הבאים (עד יום ד' השבוע), שורה של הסדרים משלימים לכל סוגי הפרויקטים להתחדשות עירונית. הרקע בהסדרים נובע משינויים שיחולו על תמ"א 38 ופינוי בינוי.

בין היתר, ייקבע הסדר שיאפשר לממונה על תלונות דיירים ברשות להתחדשות עירונית לגרום למחיקתן של הערות אזהרה שנרשמו בפנקסי המקרקעין לטובת יזמים או מארגני עסקאות אם התברר שהם לא קידמו את הפרויקט במועדים שנקבעו לכך, ומחזיקים את בעלי הדירות כ"בני ערובה" אשר אינם יכולים להשתחרר מהעסקה. 

על פי התיקון לחוק, אם הממונה השתכנע שאכן העסקה לא קודמה כנדרש הוא יוכל להורות על מחיקת הערת האזהרה של היזם או מארגן העסקה, וזה האחרון הוא זה שיצטרך לפנות לבית המשפט אם הוא סבור שהמחיקה אינה כדין. הסדר דומה יחול אם הממונה מוצא שבעל דירה הוחתם החתמה פוגענית על העסקה או שלא התקיימו בעסקה דרישות צורה ותוכן שנקבעו.

לשם מילוי התפקיד הוקנו לממונה סמכויות של ועדת חקירה ונקבע כי בהחלטותיו לא תהא עליו מרות זולת מרותו של הדין. מנגנון זה יביא להסרת חסם נוסף על דרכם של מיזמי התחדשות עירונית על ידי שחרור בעלי דירות מכבליה של עסקה שפקעה או או היתה בטלה מלכתחילה וכך יוכלו להתקשר בעסקה אחרת שתקודם כראוי.

עוד נקבע באופן גורף באשר לכל סוגי הפרויקטים להתחדשות עירונית כי עסקאות בין יזמים לגבי פרויקטים של פינוי ובינוי וגם התחדשות בניינית ייחשבו כעסקאות במקרקעין לעניין מיסוי ויש לקבוע את הסדר המס החל עליהן.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות