banner
הדמיה - רחוב הגפן שכונת גילה // הדמיה: מעוז פרייס אדריכלים
הדמיה - רחוב הגפן שכונת גילה // הדמיה: מעוז פרייס אדריכלים

ירושלים צפויה לאשר שני מתחמי פינוי בינוי חדשים עם 1,155 יח"ד

בשבוע הבא תדון הוועדה המקומית בארבע תכניות התחדשות, הכוללות מעל 1,500 יח"ד. המהנדס ממליץ להפקיד שתי תכניות חדשות

זיו גולדפישר 22.06.2023

הוועדה המקומית ירושלים צפויה לדון בישיבתה הקרובה בשבוע הבא בארבע תכניות התחדשות עירונית הכוללות מעל 1,500 יח"ד, ומתוכן היא צפויה לדון בהמלצת מהנדס העיר, יואל אבן, להפקיד שתי תכניות הכוללות 414 יח"ד, ולתת תוקף לשתי תכניות נוספות, הכוללות 1,155 יח"ד. התכניות שעולות לדיון לקראת הפקדה הן התחדשות עירונית ברחוב בורוכוב (184 יח"ד) והתחדשות עירונית דרך חברון 108-110 (230 יח"ד). התכניות שעבורן המהנדס ממליץ לתת תוקף הן פינוי בינוי רח' הצוף (800 יח"ד) והתחדשות מתחם רח' הגפן (355 יח"ד).

מכפיל 4.18 בקרית היובל
הוועדה תדון בהמלצה להפקיד את תכנית ההתחדשות ברחוב בורוכוב 57-61 בקרית היובל. בשטח התכנית יש שלושה מבני שיכון מלבניים בני 3-4 קומות בין רחוב בורוכוב לרחוב מזרחי, הכוללים 44 יח"ד. התכנית מציעה להרוס את המבנים הישנים ולבנות במקומן 184 יח"ד (תוספת של 140 יח"ד) בבינוי של עד 24 קומות. מדובר במכפיל של 4.18 וצפיפות של 45 יח"ד לדונם, בשטח ממוצע של 105 קומות. מהנדס העיר ממליץ בחוות דעתו כי הוועדה המקומית תמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדת התכנית לאחר ביצוע תיקונים טכניים.

מגישים: הכשרת הישוב התחדשות עירונית ובליליוס התחדשות עירונית. עורך: יגאל לוי.

230 יח"ד בתלפיות
תכנית נוספת שעולה לדיון ראשון לקראת הפקדה היא התחדשות עירונית דרך חברון 108-110 בתלפיות. התכנית מציעה הריסת מבני מגורים ובית כנסת והקמת מבני מגורים חדשים במסגרת התחדשות עירונית. בשטח התכנית יש 64 יח"ד בשני מבני מגורים בני 6 קומות. התכנית מציעה להרוס את המבנים הללו ולבנות במקומן 230 יח"ד בשני מבני מגורים: מגדל מגורים צפוני בן 30 קומות, ומבנה מגורים דרומי בן 16 קומות. מדובר בתוספת של 166 יח"ד ובמכפיל 3.6. המהנדס ממליץ על הפקדת התכנית בתנאים, ביניהם לבחון את תקן 21 המוגש לתכנית על ידי השמאית של הוועדה המחוזית ובמידת הצורך לצמצם את זכויות הבניה ויחידות הדיור המוצעים בהתאם. מגיש: רוטנברג זבולון, עורך: יגאל לוי.

גילה: הבניין הונמך בגלל עלויות התחזוקה
הוועדה תדון בהתנגדויות לשתי תכניות התחדשות מופקדות, שההמלצה לגביהן היא מתן תוקף. תוכנית אחת היא התחדשות עירונית רחוב הצוף 46-2 בשכונת גילה. השטח מצוי בין הרחובות הצוף (מצפון), רוזמרין (מדרום), המור (ממזרח) ולבונה (ממערב).

התכנית קובעת עקרונות להתחדשות עירונית באמצעות הליך של פינוי בינוי, במסגרתו יהרסו המבנים הקיימים ובהם 182 יח"ד וחנות אחת, ויוקמו במקומם מבנים חדשים שיכילו כ- 800 יח"ד, חזית מסחרית ותעסוקה, ובמרכז הפרויקט שצ"פ.

התכנית הופקדה בחודש מרץ ולפני כחודש הסתיימה תקופת ההפקדה. נגד התכנית הוגשו שורה של התנגדויות, ביניהן של שכנים החוששים מפגיעה באיכות חייהם; של החברה היזמית "החברה להתחדשות עירונית ש.ע.ט", שביקשה אפשרות להקמת דירת גן עם גישה ישירה מהרחוב ללא צורך במעלית עבור דיירת הסובלת מנכות. 

מהנדס העיר ממליץ לקבל חלק מההתנגדויות, לבצע שינויים טכניים ולהמליץ בפני הוועדה המחוזית לתת תוקף לתכנית. בין השאר, המהנדס ממליץ על הנמכת הבינוי באחד המבנים, מ-20 קומות ל-10, במטרה להפחית את עלויות התחזוקה, תוך ניוד זכויות הבנייה לבניינים אחרים. את הבקשה להקים דירת גן לדיירת הסובלת מנכות המהנדס המליץ לדחות, בגלל הקרבה לציר הרכבת הקלה. מגיש התכנית: החברה להתחדשות עירונית. עורך: יהודה פייגין.

תוספת יח"ד לבקשת היזם
תכנית נוספות שהמהנדס ממליץ לאשר היא תכנית התחדשות מתחם רח' הגפן (הגפן 226-230 והברקת 231) בשכונת גילה. בתחום התכנית קיימים שלושה מבנים הכוללים 81 יח"ד. התכנית מציעה להרוס אותם ולבנות במקומם 355 יח"ד בתמהיל מגוון. 

בתחום התכנית יש 3 מבנים: רחוב הגפן 226-230, מבנן הכולל 8 כניסות ו-4 קומות ו-72 יח"ד. בנוסף, ברחוב ברקת 231 ישנו מבנה נוסף בן 3 קומות עם 9 יח"ד. בנוסף קיימים בתחום התכנית גני ילדים על שטח של 1.76 דונם. התכנית מציעה להרוס את המבנים הללו, ובמקומן לבנות 355 יח"ד בתמהיל מגוון של בינוי.  

התכנית הופקדה בחודש מרץ, והוגשו נגדה 52 התנגדויות, ביניהן של החברה היזמית י.ח. דמרי, שדרשה להגדיל את היקף הבינוי בפרויקט. החברה דרשה להגדיל את מספר יח"ד ב-10 אחוזים, מ-355 יח"ד ל-391 יח"ד. החברה טענה כי התכנית כללה במקור 413 יח"ד אך מספר הדירות הופחת ל-355 יח"ד בהתאם לדרישת שמאי המחוז. החברה טוענת בהתנגדות כי על מנת לשפר את רווחיות הפרויקט, נדרשת תוספת של עשרה אחוזים לפחות.

מהנדס העיר ממליץ לקבל חלקית חלק מההתנגדויות ולתת תוקף לתכנית. המהנדס כותב כי לאור טענת מגישי התכנית מצד אחד, וטענות אחרות של מתנגדים שטוענים שהתכנית מציעה תוספת גדולה מידי של יחידות דיור, תנאי למתן תוקף יהיה בדיקה מעודכנת של שמאי הוועדה לתקן 21 (תקן חשבונאות שמאי לרווחיות פרויקטים של התחדשות). יש לציין כי התכנית הייתה אמורה לעלות לדיון בישיבתה הקודמת של הוועדה, אך הוחלט להוריד אותה מסדר היום, וכעת היא עולה שוב לדיון. את התכנית יזמה חברת י.ח. דמרי. מגישים: לוי יובל, ניר שוויקה ועיריית ירושלים. מתכנן: אדר' מעוז פרייס.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות