banner
השופט גלעד הס //באדיבות הרשות השופטת | Depositphotos
השופט גלעד הס //באדיבות הרשות השופטת | Depositphotos

בית המשפט נזף ביזמי מגדלי הצעירים בתל אביב: "חוזים יש לכבד"

המחלוקת על החנייה: "אין אלא להצטער שכך נוהגים יזמי הנדל"ן ומארגני קבוצות רכישה, שמתחמקים מלקיים התחייבות"

זיו גולדפישר 21.08.2023

חוזים יש לקיים: בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה לקבוצת חג'ג' לכבד הסכם למכירת חניה נוספת לדייר בפרויקט מגדלי הצעירים בתל אביב. פסק הדין ניתן בתביעה שהגיש בעל דירה בפרויקט נגד היזמים, בטענה שאלו ניסו להתנער מחוזה חתום ביניהם, שנערך במעמד רכישת הדירה. השופט גלעד הס מתח ביקורת על הנתבעים: "אין אלא להצטער שכך נוהגים יזמי הנדל"ן ומארגני קבוצות רכישה, כאשר אלו חותמים על כתב ההתחייבות לצורך שיווק דירה, ולאחר מכן מתחמקים מלקיימו".

לטענת התובע, בחודש יוני 2010 הוא רכש דירה וחניה בבניין הצפוני בפרויקט מגדלי הצעירים, שאותו יזמה אשת הנדל"ן ענבל אור, והקימה אותו יחד עם קבוצת חג'ג'. לטענת התובע, הוא התנה את רכישת הדירה בכך שהנתבעים – קבוצת חג'ג' וחברת יעיל שיווק יחידות קרקע,  ימכרו לו חניה נוספת, והנתבעים הסכימו לכך. מהפסיקה עולה עוד כי הנתבעים אף חתמו על מסמך התחייבות, שבו התחייבו למכור לתובע חניה נוספת בפרויקט בעלות של 80,000 שקל אשר תימכר לו ממאגר החניות שיוצמדו לזכויות היזמים (הנתבעים).

עוד טוען התובע כי בשנת 2021, לאחר שהסתיימה הקצאת החניה לדיירים בפרויקט, הוא פנה אל הנתבעים בבקשה לאכיפת ההתחייבות ולרכישת חניה בהתאם לתנאי ההתחייבות, אך אלו סרבו לקיים את ההתחייבות. 

הנתבעים, מצדם, טענו כי ההתחייבות שעליה חתמו אינה מהווה הסכם, או הסכם במקרקעין. כמו כן, טענו הנתבעים כי ההתחייבות אינה למכירת חניה בנויה אלא למכירת זכויות בניה לחניה. טענה נוספת שהעלו הנתבעים הייתה כי מדובר בהסכם אופציה ולא בהסכם לרכישת זכות במקרקעין. כמו כן הם טענו כי גם אם הייתה התחייבות הרי שכוונת הצדדים הייתה כי היא תתבצע בתוך זמן קצר ולא לאחר 11 שנים.

השופט גלעד הס, כאמור, קיבל במלואה את התביעה ודחה את כל טענות הנתבעים. "כלל הבסיס בדיני החוזים הינו – חוזים יש לקיים והתחייבויות יש לכבד", הוא כתב בפסק הדין. השופט קבע עוד כי מסמך ההתחייבות שעליו חתמו הנתבעים למכירת החניה הנוספת מהווה הסכם תקף ומחייב: "לשון המסמך, ניסוחו ותוכנו מעידים כי הנתבעים התכוונו וגמרו בדעתם למכור חניה לתובע, אין במסמך כל הסתייגות, ולו מינימאלית או נרמזת, מכוונה ברורה זו… כתב ההתחייבות מכריז במפורש כי מדובר במכר של מקרקעין (חניה) בפרויקט".

השופט קבע בפסק הדין כי: "לאור מכלול הנסיבות אני קובע כי הנתבעים גמרו בדעתם למכור חניה ממאגר החניות שיוצמד להם לידי התובע וזאת במועד בו יוצמדו ויוקצו החניות ובמחיר של 80,000 שקל". בנוסף, השופט דחה את טענת הנתבעים כי יש לסווג את כתב ההתחייבות כהסכם אופציה.

בית המשפט דחה גם את טענת הנתבעים לשיהוי בהגשת התביעה. השופט קבע כי הסכם ההתחייבות אינו קובע העברת מידית של החניה הנוספת לתובע, אלא קובע כי החניה הנוספת תימכר מפול החניות של הנתבעים, לאחר שאלו יוצמדו (בלשון עתיד) לנתבעים. "עמדתי הברורה הינה כי כתב ההתחייבות מהווה התחייבות ברורה וחד משמעית של הנתבעים למכירת חניה לתובע, התחייבות אשר היוותה תנאי של תובע לרכישת דירה בפרויקט", כתב השופט.

השופט הבהיר כי התובע יכול היה להשלים את רכישת החניה הנוספת רק לאחר ההגרלה בינואר 2021 עת הוקצו, שויכו והוצמדו חניות ספציפיות לצדדים. 

הנתבעים טענו בסיכומים מטעמם כי לא ניתן כיום לאכוף את ההתחייבות היות ואין בידם חניה למכור לתובע. השופט דחה את טענה זו. "אף אם אין לנתבעים כרגע חניה למכור לתובע, עליהם להוכיח כי אין באפשרותם לרכוש חניה על מנת לעמוד בהתחייבות שלהם, ולעניין זה אין כל הצהרה או מסמך מטעם הנתבעים. בנסיבות אלו, אני דוחה את הטענה כי לא ניתן לאכוף את כתב ההתחייבות".

בסיכומו של פסק הדין חזר השופט על הקביעה כי "חוזים יש לכבד", ומתח ביקורת על התנהלות הנתבעים: " מהתבוננות על המחלוקת ממעוף הציפור מצטיירת תמונה פשוטה – הנתבעים ביקשו לשווק דירה לתובע, התובע היה מעוניין לרכוש את הדירה, אולם הציב תנאי ברור, כי תימכר לו חניה נוספת. הנתבעים באופן ברור, מודע וחד משמעי ניסחו כתב התחייבות וחתמו עליו, במסגרתו התחייבו למכור לתובע חניה נוספת במחיר של 80,000 שקל וזאת על מנת לאפשר את המכר של הדירה. אלא, כשהגיע שעת הדין, ולאחר שהתובע כבר רכש דירה, ביקשו הנתבעים להתחמק מההתחייבות שלהן בטענות סרק כאלו או אחרות שסקרתי לעיל ודחיתי".

השופט הוסיף וכתב כי: "אין אלא להצטער שכך נוהגים יזמי הנדל"ן ומארגני קבוצות רכישה, כאשר אלו חותמים על כתב ההתחייבות לצורך שיווק דירה, ולאחר מכן מתחמקים מלקיימו. מוטב היה כי אלו היו עומדים בהתחייבות שלהם ללא התערבות בית המשפט".

השופט, כאמור, הורה לנתבעים לעמוד בהתחייבותם לתובע ולמכור לו חניה נוספת ב-80,000 שקל. לצד זאת, הוא חייב את הנתבעים בשכר טרחת עורך דין בסך 85,000 שקל והוצאות נוספות בסך 3,000 שקל.

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות