banner
עו"ד רויטל אפלבוים // צילום: רותם שביט
עו"ד רויטל אפלבוים // צילום: רותם שביט

כמה רחוק תלך עירייה שמחליטה לעצור פרויקט להתחדשות עירונית?

הועדה המקומית הוד השרון החליטה לבטל החלטה קודמת להפקדת תכנית התחדשות עירונית אולם ועדת הערר הורתה על המשך הליכי התכנון

עוה"ד רויטל אפלבוים ועמיחי ויינברגר* 21.02.2024

במשך תקופה ארוכה קידמה יזמת התכנית יחד עם העירייה, תכנית התחדשות עירונית, אשר זכתה לתמיכה גם הוועדה המקומית, שהמליצה לוועדה המחוזית על הפקדתה. טרם הדיון בהפקדה אושרה לעיר תכנית מתאר כוללנית, שכתוצאה ממנה סמכות הדיון בתכנית ההתחדשות עברה לוועדה המקומית. 

בהמשך ישיר להתנהלות המשותפת, החליטה וועדת המשנה של הוועדה המקומית על הפקדת התכנית. אלא שעקב בקשה של חבר מועצה הובאה התכנית לדיון בפני מליאת הוועדה, שהחליטה ברוב של 7 חברים לעומת 6 חברים, לבטל את החלטת ועדת המשנה להפקיד את התכנית. ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה קיבלה את הערר והורתה על ביטול החלטת הוועדה המקומית אשר ביטלה את התכנית. 

ועדת הערר קבעה כי החלטת הוועדה המקומית לסטות מהמלצות הצוות המקצועי ומהחלטתה הקודמת של הוועדה המקומית, ולבטל את החלטת ועדת המשנה לא נומקה כלל, והתקבלה בחריגה מסדרי הדין החלים בעת קיום דיון חוזר בהחלטת ועדת המשנה, תוך פגיעה בזכות הטיעון של העוררת ולא נתמכה בשינוי נסיבות או באינטרס ציבורי שיצדיק סטייה מהחלטה קודמת של הוועדה המקומית.

אין מחלוקת כי החלטות מוסד תכנון אינן חסות בכל עת תחת עיקרון סופיות הדיון, וועדה מקומית מוסמכת לשנות החלטתה, אך זאת רק אם קיימות נסיבות שיש בהן כדי להשפיע על צרכי התכנון המצדיקות זאת. 

לא אחת נתקלים במקרים בהם יזם משקיע מרץ ומשאבים רבים בקידום תכנון, תוך שיתוף פעולה רחב מול הרשות המקומית והוועדה המקומית ויצירת הסתמכות אצלו כי הכנון יקודם לאישור, ואז מסיבות שונות, שאינן בהכרח תכנוניות, מוסד התכנון המקומי עלול להפוך עורו, דבר שקשה מאוד לצפות מראש, ומייצר נזק רב ליזמים כמו גם לתושבים שהסתמכו על שינוי תכנוני צפוי. 

החלטת ועדת הערר מאירה זרקור על הזהירות נדרשת מוועדה מקומית כשהיא מבקשת לשנות את החלטותיה, זאת בפרט ככל שמתקרבים לתקופות בחירות, שאז יש נטיה טבעית לערבוב בין תכנון ופוליטיקה, ובפרט נוכח הסמכויות המוגדלות שעומדות היום לוועדות מקומיות לאישור תכניות. עם זאת חשו להבהיר כי וועדה מקומית, כמי שאמונה על התכנון הראוי בתחומה, רשאית בכל שלב לתקן ואף לעצור הליכי תכנון אם היא סבורה שהם לא יטיבו עם המרחב או יפגעו בו, וזאת גם אם יהיה בכך כדי לגרום נזק נקודתי כלשהו. 

*עו"ד רויטל אפלבוים, מכהנת כראש מחלקת תכנון ובניה במשרד עורכי הדין ויינברגר-ברטנטל ושות'. עמיחי ויינברגר הינו שותף מייסד במשרד, המתמחה ומייצג יזמים רבים

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

הגיע זמן השלטון המקומי

הגיע הזמן שהרשויות המקומיות במדינת ישראל ייהנו סוף סוף, הן ברמה התקציבית והן ברמת החקיקה, מעצמאות מוחלטת //...
עו"ד שיר טורם הספרי 25.04.2024
נשמח לדבר אתך
נגישות