banner
אדם קניגסברגר // באדיבות דוברות עיריית רמת גן
אדם קניגסברגר // באדיבות דוברות עיריית רמת גן

יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן: "נעדיף מתחמי פינוי בינוי ומסחר על פני עוד דירות"

חבר האופוזיציה בעבר ומי שהתנגד לתכניות פינוי בינוי נקודתיות, אדם קניגסברגר, הוא כיום יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה רמתן גן. מה יעלה בגורלן של התכניות להתחדשות עירונית שהופקדו לאחרונה, האם יבוטלו תכניות שטרם אושרו ומה תהיה המדיניות החדשה שתכתיב הוועדה? סקירה וראיון עם היו"ר הנכנס, שמצהיר: "אני מתנגד למספר גדול של דירות"

תמונה: אדם קניגסברגר // באדיבות עיריית רמת גן

הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אביב אישרה להפקדה שתי תכניות פינוי בינוי שנויות במחלוקת כאשר נגד אחת מהן, הממוקמת בשכונת הגפן הוותיקה, כבר מתגבשת הגשת התנגדות מצד תושבים בשכונה. מי שהיה אז חבר אופוזיציה והתנגד לתוכניות כפי שהוצעו- הוא כיום יו"ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן וסגן ראש העיר, שגם מחזיק בתיק משאבי אנוש, אדם קניגסברגר. בראיון ל"מגדילים" הוא מסביר את הסיבות להתנגדות ומדבר על המדיניות החדשה של הוועדה: "תמיד נעדיף מתחמי פינוי בינוי ומסחר. אני מתנגד למספר גדול דירות".

פינוי בינוי נחלת גנים:" התוכנית מובאת לאור לחץ פוליטי"

אחת מהתכניות שאושרו להפקדה על ידי הוועדה המחוזית, היא תכנית פינוי בינוי ברחוב המקור 4, 6, בשכונת נחלת גנים, שמציעה חברת "אביב במקור בע"מ", ל"איחוד חלקות ותוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות לזכויות המאושרות, במטרה לאפשר הקמת בניין חדש לאחר הריסת הבניינים הקיימים". התכנית נתקלה בהתנגדויות חברי המועצה דאז וסגני ראש העיר כיום, אדם קניגסברגר  ועו"ד רועי ברזילי ואף ירדה מסדר יום הוועדה המקומית פעמיים במהלך שנת 2017 .

בסופו של דבר, ביום ה- 13.12.2017 נערך דיון חוזר בתכנית בוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת גן  זאת, זאת לאחר שהוגש ערר על החלטת הוועדה הקודמת מיום ה- 29.10.17, להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכנית. את ההתנגדות הגיש קניגסברגר, אשר טען באותו הדיון כי קיים מחסור חמור בשטחי ציבור באזור: "על פי הפרוגרמה החכמה, אין מענה פרוגרמטי לפרויקט, יש מחסור ב-11.7 מעונות יום, 2.4 גני ילדים, 23.9 דונם שצ"פ, 7 כיתות תיכון, כשהייעד של 30 תלמידים בכיתה. בשכונת הגפן אין כמעט גינות משחקים לילדים והבניה נמשכת. המבנה שבנדון חורג מהמרקם הסביבתי".

באשר לתנועה ברחוב, טען קניגסברגר: "מרבית הבניינים בסביבה בגובה 3-4 קומות מעל עמודים. דרומה מרחוב הפודים בניינים גבוהים. ברחוב המקור, רוחב זכות הדרך 10 מטר, המאפשרת בנייה בת 9 קומות. גם אם מרחיבים את הדרך ב-1 מטר, הדבר לא מצדיק מבנה מעל 10 קומות".  קניגסברגר התייחס גם לרווח היזמי בתכנית, וטען כי: "בדיקה שערכתי עם שמאי בכיר, מעלה שגובה הבניין מקנה ליזם רווח של 3% לכל קומה, החל מהקומה השביעית. בניין בן 15 קומות נותן ליזם רווח נוסף של 27%. לפיכך אין להוסיף יחידות דיור תמורת מטלה ציבורית כגון גן ילדים. יש לאשר בפרויקט שבנדון 72 יחידות דיור בהתאם למכפיל 3… ברור שבשעות העומס יגרמו פקקים בנוסף לגידול במצוקת החניה ברחוב".

מינהלת התחדשות עירונית ברמת גן // באדיבות דוברות העירייה
מינהלת התחדשות עירונית ברמת גן // באדיבות דוברות העירייה

באותו הדיון אמר עו"ד רועי ברזילי, כאמור חבר אופוזיציה לשעבר והיום סגן ראש העיר: "תושבי העיר לא שבעי נחת מבניינים גבוהים שקמים. רחוב המקור צר ונמצא בשכונה צפופה מאוד. לא ניתן לבנות בו בניין בן 18 קומות. עמדת הצוות המקצועי היא שלא ניתן לאשר את המגדל ואנו מקבלים החלטה מנוגדת להמלצתם. התוכנית מובאת לאור לחץ פוליטי. הופקדה תכנית שמנוגדת לתוכנית האב המופקדת".

ההתנגדויות של חברי האופוזיציה דאז וסגני ראש העיר כיום נדחו, כאשר באותה ישיבה הוחלט, "להותיר את החלטת ועדת המשנה בישיבתה מס' 2017023 מיום 29.10.2017 על כנה". 9 הצביעו בעד, ביניהם ראש העיר דאז, ישראל זינגר. עו"ד רועי ברזילי הצביע נגד ו-3 נמנעו, ביניהם אדם קניגסברגר.

הוועדה המקומית דאז: כיתת גן ילדים עירונית תפתור את המצוקה

על פי התכנית ייבנה מגדל בן 15 קומות ומתקנים טכניים על הגג, במקום 2 מבנים קיימים ו-24 יח"ד, אשר יהרסו. במקומם ייבנו 72 יח"ד  וכן, כיתת גן ילדים בקומת הקרקע, בגודל של 140 מ"ר ברוטו ו- 175 מ"ר חצר. לעניין זה ציינה הוועדה כי: "בעת רישום הבית המשותף תירשם כתת חלקה יחידה בקומת קרקע באגף מערבי לרבות הצמדת חצר בבעלות מלאה של עיריית רמת גן ותירשם הערת אזהרה לטובת כל הבעלים, כי השימוש המותר הנו גן ילדים בלבד". זאת לאחר שהוועדה הגיע למסקנה כי: " במרחב הבדיקה צפוי מחסור בכיתות מעון יום, גני ילדים ובשצ"פים. מבחינת כתות יסודי וכתות על יסודי נראה שקיים מענה לתחזית גידול האוכלוסייה במרחב חינוך א' ובראייה כלל עירונית בהתאמה.

"בתוכנית מוצעת תוספת של כיתת גן ילדים בקומת הקרקע. תוספת זו צפויה לתת מענה לביקוש הנוסף שייווצר מן הפרויקט ומעבר לכך, באופן שיביא לצמצום מסוים במחסור החזוי במרחב הבדיקה. מוצע לבחון התאמת תא השטח לשילוב גן ילדים בהתאם לדרישות מחלקת החינוך בעירייה".

בימים אלו, לאחר הפקדת התכנית על ידי המחוזית להתנגדויות, מסביר יו"ר הוועדה קניגסברגר בראיון ל"מגדילים", מדוע הוא נמנע בהצבעה על התכנית: "נמנעתי כי הם הוכיחו לי שהשכנים מתנגדים בכל תוקף להצטרף לתכנית וכמו כן, כי ניתנה תועלת ציבורית".

במה שונה המדיניות שאתה מוביל כיום לעניין התחדשות עירונית?
"הייתי מעדיף תמיד בנייה מתחמית ואז העיריה תקבל שטח לגן ילדים. לעיריה יש בעיית תשתיות קשה מאוד של מוסדות חינוך, דווקא שם הרחוב רחב אבל עדיין אין גני ילדים ובתי ספר באזור. גם בשכונת הגפן וגם בנחלת גנים הגובלת, אין תשתיות ואני מתנגד למספר גדול של דירות. כל דירה עולה לעיריה 10 אלף שקל, הארנונה לא מכסה את בניית התשתיות ולכן, ההוצאה היא על העיריה. כשנותנים יותר דירות יש לנו בעיה".

אילו תכניות תעדיף לקדם?
"אנחנו תמיד מעדיפים שהיזמים יחברו יותר בניינים, במקום לבנות על מגרש של בניין אחד, זאת על מנת לקבל תועלת ציבורית. בזמנו, לחצתי בוועדה שינסו לשתף את השכנים בתוכנית להצטרף, לאחד שטחים אבל שכנעו אותי שהם לא מעוניינים. כעת מסתבר לי שעל התוכנית תוגש התנגדות והשכנים כן מתאגדים ומנסים לשכנע את בעלי הדירות מרחוב המקור 4,6 שיקבלו תוספת ויצרפו אותם לפרויקט".

האם הוועדה תתנגד לפינוי בינוי אבא הלל בשכונת הגפן?
תכנית נוספת שהופקדה להתנגדויות על ידי הוועדה המחוזית תל אביב היא התכנית משתרעת על פני כ- 1.6 דונם בין הרחובות אבא הלל והדקלים, בשכונת הגפן, במסגרתה הוצע על ידי היזם, חברת  "ר.נ.ב בניין והשקעות", כי יהרסו 3 בניינים קיימים, בני 2-3 קומות הכוללים 33 יח"ד ובמקומם יבנו 123 יח"ד במגדל בן 24 קומות על שטח של 10,000 מ"ר ועוד 350 מ"ר נוספים, יוקצו לשטחי מסחר בחזית רחוב אבא הלל. בתוך כך, עולה כי החברה היזמית תבנה בניין בן 6 קומות למבני ציבור.  

עוד במסגרת התוכנית שהוצעה, מתוכננת הרחבת רחוב הדקלים ב- 3 מטר וקביעת זיקת הנאה של 3 מטר לאורך רחוב אבא הלל.

בישיבה שהתקיימה ביום ה- 24.12.18 במשרדי הוועדה המחוזית תל אביב, הוחלט להפקיד את התכנית בתנאים כאמור, ביניהם צמצום סך יח"ד ל- 100 יח"ד, מתוכן 20% יח"ד יהיו דירות קטנות, ששטחן לא יעלה על 75 מ"ר כולל ממ"ד. עוד בין התנאים, התבקש צמצמום שטח המגורים ל 9,000 מ"ר ותוספת 1,400 מ"ר למרפסות בלבד. בנוסף, הוחלט על הקצאת 150 מ"ר למועדון דיירים משותף, אשר ירשם על שם הרשות המקומית.

קניגסברגר: "היזם ביקש 34 קומות ו- 180 יח"ד ואחרי כל המריבות והדיון בוועדה המחוזית, הם הורידו להם ל- 24 קומות ו-100 יח"ד. הוועדה קיבלה את עמדת המתנגדים, ואני ביניהם. ההתנגדות של בתכנית זו היתה מאותן סיבות- לא יכול להיות שייבנו כזו כמות של דירות למגורים בלי פתרונות".

מצב קיים בפרוייקט הראה רמת גן // באדיבות דוברות עמידר החדשה
בניינים ישנים ברחוב הראה ברמת גן // באדיבות דוברות עמידר החדשה

האם תתנגדו לתכנית כעת?
"העמדה כרגע היא שהתכנית סבירה, הוועדה המקומית לא מתנגדת כרגע. הסיבה שנמנעתי כאן היא שהחברה היזמית נותנת בניין נוסף של 6 קומות למבני ציבור אבל אם יקראו לנו לומר את עמדתנו אז הוועדה המקומית תבקש כמה שפחות יחידות דיור ותוספת משרדים ומסחר".  

מה תהיה מדיניות הוועדה להבא לגבי התחדשות עירונית?
"ההנהלה החדשה מעוניינת ללמוד את כל התוכניות השכונתיות שהיו בעבר, לשפרן ולעבור לתוכניות של פינוי בינוי מתחמים, במקום תכניות תמ"א נקודתיות".

מה יעלה בגורלן של תכניות שכבר אושרו או נמצאות בשלבי תכנון?
"כל התוכניות שאושרו בוועדה יכובדו. כל מה שהוגש וכבר נידון ולא אושר, ייבדק".

איך בכל זאת תפתחו את העיר?
"העיר נמצאת במצוקה תקציבית קשה, אנחנו חייבים לאזן את התקציב- ולא לאזן אותו על ידי העברה מתקציבי פיתוח לתקציב רגיל. מה שקרה בשנים האחרונות, זה שהעבירו כספים מתקציבי פיתוח לתקציבים הרגלים, לטענתם על פי חוק אולם אנחנו נשתדל להגדיל את הכנסות העיר ממסחר, כדי שבעתיד נעביר מהתקציב הרגיל לתקציב פיתוח, ולא להפך".

ידוע שתושבים הם הוצאה אבל בכל זאת, איך תבנו מגורים?
"באזור הבורסה יש עדיין מיליון מ"ר לבנייה, ואנחנו נפתח את הבינוי למגורים על ידי בניית מגדלים חדשים ותוספת קומות לבניינים קיימים, כאשר יש אזורים נוספים שאנחנו מייעדים למסחר ותעסוקה, בעיקר באזור האצטדיון, ששם נבנה מגדלים כמו בבורסה- למשרדים, תעסוקה וגם למסחר. המתחם כולו יהפוך לאזור בילוי. במזרח העיר נבנה בעתיד- על חשבון שטחי תל השומר וכן, למשל, בשכונות קריניצי – הכל יפותח כך שנשלב גם מגורים וגם תעסוקה ומסחר".

איך תתמודדו עם התחדשות עירונית לאור מצוקת התחבורה?
"כפי שאמרתי, אנחנו מעדיפים מתחמי פינוי בינוי, לפנות ולבנות מחדש, כאשר ברחוב כמו אבא הלל, ניתן לאחד שני מגרשים, למשל. נשתדל להרחיב את קווי הבניין איפה שאפשר ולהרחיב את הדרכים".

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

 

שיתוף
תגיות:

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות