banner
עו"ד דקלה מוסרי טל // צילום: דקלה שי | Depositphotos
עו"ד דקלה מוסרי טל // צילום: דקלה שי | Depositphotos

שטח המגורים בנחלות בישובים כפריים לא יפחת מ- 2.5 דונם

כך נקבע בדיון בהתנגדויות לתוכנית המתאר של מושב עזריאל. לאור זאת, נקבע גם כי יש מקום לבחינה חוזרת של תוכניות שטרם אושרו בישובים כפריים במחוז מרכז // פרשנות

עו"ד דקלה מוסרי טל 19.01.2023

בדיון בהתנגדויות שהוגשו כנגד תוכנית המתאר של מושב עזריאל שקבעה כי שטחי המגורים בנחלות המושב יצומצמו ל – 2 דונם בלבד, החליטה הועדה המחוזית לקבל את ההתנגדויות וקבעה כי גודל השטח ביעוד מגורים בישוב כפרי בכל נחלה יוגדל ל- 2.5 דונם.

הדיון נגע לתוכנית המתאר של מושב עזריאל אולם ההחלטה נוגעת גם לישובים כפריים אחרים במחוז מרכז, שכן היא קובעת שקיים קושי במימוש 3 יחידות דיור מגורים בשטח הקטן מ – 2.5 דונם.

עזריאל הוא מושב בתחומי מועצה אזורית לב השרון. הוא ממוקם בגוש תל מונד, בין רעננה לנתניה ממערב לכביש חוצה ישראל. לאחרונה אושרה להפקדה תוכנית המתאר של הישוב ובעלי הנחלות גילו, כי התוכנית שנועדה לכאורה להיטיב את מצבם פוגעת בזכויות שלהם ומצמצמת את שטחי המגורים שלהם בתוך הנחלות מ – 2.5 – 3 דונם ל – 2 דונם בלבד.

לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז מרכז הוגשו מספר התנגדויות, ביניהן התנגדות של המושב עצמו והתנגדויות נפרדת של בעלי החלקות שרואים עצמם נפגעים מהתוכנית

תשעה מבעלי הנחלות שייצגתי, הגישו התנגדות נפרדת ובה הציגו מסמכים וטיעונים המראים כי במקרה שלהם קיימת הסתמכות מיוחדת על שטח של 2.5 דונם ו- 3 דונם כשטח מגורים בנחלה, זאת על סמך היתרים, פעולות ואישורים של הוועדה המקומית, המועצה האזורית ורשות מקרקעי ישראל. עיקר התנגדותם נגעה לסוגיית צמצום שטח המגורים בנחלות. לאורך השנים מוסדות התכנון, המועצה האזורית ורשות מקרקעי ישראל, אישרו בניה ותכנון בנחלותיהם של המתנגדים, תוך שהם מתייחסים לשטח מגורים של בין 2.5 ל- 3 דונם וכך גם סומן בהיתרי הבניה. בעלי הנחלות הסתמכו על עמדתן של הרשויות, ועל היתרי הבניה שניתנו להם ותכננו את הבניה בנחלות, הן בשטח החקלאי, הן בשטח המגורים, בהסתמך על שטח מגורים האמור והפחתת שטח המגורים ל- 2 דונם בלבד היתה מעמידה אותם במצב בו הם אינם יכולים למצות את הזכויות המוקנות להם על פי התכניות החלות במסגרת שטח המגורים לא כל שכן, את הזכויות שמבקשת תכנית המתאר להעניק ולהוסיף.

לאחר שמיעת ההתנגדויות הועדה החליטה לתת לתוכנית תוקף, עם שינוי בנוגע לשטח המגורים בנחלות: "הועדה ערה להחלטות קודמות בנושא שקבעו כי גודל שטח ביעוד 'מגורים בישוב כפרי' יהיה עד 2 דונם, כאשר בבסיס עמדה זו עמד העיקרון של ניצול יעיל של הקרקע במרכז הארץ….". אולם, הוועדה קיבלה את הטענה כי מאחר שאין מדובר בקרקעות ריקות כי אם בישוב מבונה, מסתמן קושי ממשי למימוש הזכויות (3 יחידות דיור ומבנה פל"ח) בנחלה שגודלה 2 דונמים בלבד. לכן, קיבלה הוועדה את ההתנגדויות קבעה שגודל השטח למגורים בישוב כפרי בכל נחלה יוגדל ל- 2.5 דונם. הועדה הוסיפה וקבעה שלאור החלטה זו יש מקום לבחינה חוזרת של תוכניות שטרם אושרו ביחס לישובים כפריים נוספים במחוז מרכז.

כותבת המאמר, עו"ד דקלה מוסרי טל, ממשרד מוסרי, טל עורכי דין, ייצגה חלק מבעלי הנחלות במושב

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות