banner
מתוך דיוני ועדת הפנים על ענף הנדל"ן // הדמיה: דוברות הכנסת, דני שם טוב
מתוך דיוני ועדת הפנים על ענף הנדל"ן // הדמיה: דוברות הכנסת, דני שם טוב

אושרה הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים לתכנון ובנייה

ועדות הערר יוכל לדון בבקשות להיתר, יוארכו התקופות למתן החלטה מינהלית בשלושה חודשים וייקבע הסדר מיוחד להתראה לפני הטלת קנס מינהלי

ועדת הפנים והגנת הסביבה אישרה לקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תכנון ובנייה ומקרקעי ציבור), התשפ"ד-2023 – והיא צפויה לקבל את אישור מליאת הכנסת. לפי ההצעה, יוארכו התקופות הקבועות בנוגע למועדי הגשת התנגדויות ולהגשת עררים בתחום התכנון והבנייה בשלושה שבועות – מתחילת המלחמה עד ה-31 באוקטובר. ביישובים שפונו תוארך תקופת ההקפאה בפרק זמן נוסף, עד סוף נובמבר. כמו כן, ועדות הערר יוכל לדון בבקשות להיתר במקום הוועדה המקומית במקרים בהם הוועדה המקומית נמנעה מקבלת החלטה. 

הצעת החוק פוצלה מהצעת החוק הכללית העוסקת בהארכת תקופות ודחיית מועדים להחלטות מינהליות ופעולה של אדם כלפי רשות ציבורית. לדברי יו"ר הוועדה ח"כ יעקב אשר, "הצורך בהסדר ייחודי בתחומים אלה נובע מהמתח בין החשיבות הרבה בקידום הליכי התכנון והבנייה ושמירת הרצף התפקודי במוסדות התכנון על מנת שלא להעמיק את משבר הנדל"ן בכלל, ובשוק הדיור, בפרט, בטווח הקצר והארוך, לבין ההבנה כי תקופת המלחמה מקשה על עמידה בזמנים שנקבעו בחוק. דחיית המועדים לביצוע ההליכים השונים מקפיאה, למעשה, את תחום הנדל"ן וככל שהדחייה יותר ארוכה כך ההשלכות מתעצמות. מצד שני, המלחמה שנכפתה עלינו מאלצת אותנו להתחשב באזרחים, ובזכויות שיש להם להשפיע על ההליכי התכנון והבניה". 

הצעת החוק קובעת כי במקרים מסוימים המנויים בתוספות לחוק, שבהם מדובר בעיקר בפעולה של אדם מול מוסד התכנון או רשות ציבורית אחרת, יוארכו התקופות הקבועות בנוגע לתחום התכנון והבנייה בשלושה שבועות – מתחילת המלחמה עד סוף ה-31 באוקטובר. ההנחה היא, שבתקופה זו היה קושי ניכר לאזרחים לפעול ולממש את זכויותיהם. לשר הפנים נתונה הסמכות, באישור ועדת הפנים, להאריך את התקופות שבהן יוקפאו הליכי התכנון והבניה, אם יראה שנסיבות המצב הבטחוני מצדיקות זאת.

מהוועדה נמסר כי: "כיוון שבפועל, התקופה שבה מוצע להקפיא את הליכי התכנון במקרים מסויימים כבר הסתיימה בסוף אוקטובר, מוצע הסדר משלים לגבי פעולות שבוצעו לפני תחילתו של החוק הזה, כשלא היתה הקפאה של המועדים. מוצע, שאם התקבלה החלטה בתקופה שעד תחילת החוק, ולפי החוק היה צריך להקפיא את התקופה ולחכות עוד שלושה שבועות, אזי ההחלטה שהתקבלה תתבטל ויהיה צורך לדון בעניין מחדש לאחר תום ההקפאה". 

ועדת הערר תוכל לדון בבקשות להיתר במקום הוועדה המקומית
מדובר בהסדר שנועד להתמודד עם תופעה שלפיה וועדות מקומיות מסויימות נמנעות מלקבל החלטות בתקופה הזו, מסיבות הקשורות למלחמה או לתקופת הבחירות או מסיבות אחרות, ובכך עלולות לפגוע בהתקדמות הליכי הבניה. במצב כזה יופעל מנגנון שיאפשר לוועדת הערר לדון בבקשות להיתר במקום הוועדה המקומית, ורשות הרישוי הארצית תבוא בנעלי רשות הרישוי המקומית לצורך הוצאת ההיתר. כן, לבקשת השלטון המקומי, נקבעה אפשרות ערר על החלטותיהם של גופים אלה.

עוד החליטה הוועדה לכלול בהצעת החוק הסדרים המאריכים את תוקפן של תכניות שהיו אמורות לפקוע וכן להארכת הסמכתן של וועדות עצמאיות לתכנון ובניה שהסמכתן הייתה אמורה לפקוע בתקופה הנוכחית.

יוארכו התקופות למתן החלטה מינהלית בשלושה חודשים
בכל הנוגע לאכיפה לפי חוקי הבנייה וחוקים אחרים העוסקים באכיפה לגבי מקרקעי ציבור נקבע כי יוארכו התקופות למתן החלטה מינהלית לפי חוקים אלה בשלושה חודשים.  בוועדה מסבירים כי: "זאת הן בשל הפגיעה הקשה שחוו חלק מעובדי יחידות האכיפה במלחמה, הן בשל התגייסותם של רבים מעובדים אלה למילואים ולמשימות לאומיות חיוניות והן בשל הצורך להתחשב במצב הכללי השורר במדינה. במהלך הדיון בוועדה הבהירו גופי האכיפה שבתקופה הקרובה לא יפעילו את סמכויות האכיפה אלא אם כן מדובר בנסיבות דחופות וחשובות המצדיקות זאת, ולפי סדרי עדיפויות שנקבעו". 

ח"כ אשר הסביר כי ועדת הפנים קיימה מספר דיונים בהצעת החוק, ובמהלכם החליטה על מספר שינויים משמעותיים ביחס להצעת החוק שהגישה הממשלה: "בהצעת החוק הממשלתית אמנם ניתנה הארכה של שלושה שבועות להגשת התנגדויות והשגות, יחד עם זאת, הובהר כי ייתכנו מקרים שבהם הארכה זו אינה מספקת ויש צורך בהארכה נוספת מסיבות שקשורות למצב הביטחוני, כגון שירות במילואים, בן משפחה שנפגע, לפועלים בשירותי הביטחון וההצלה ועוד. ולכן, הוועדה ביקשה להוסיף הסדר ייחודי המאפשר ליושב ראש מוסד תכנון להאריך את התקופות והמועדים אף מעבר לתקופה של שלושה שבועות אם יש לכך הצדקה.

בנוגע לאכיפת דיני תכנון ובנייה הוחלט כי באכיפה לגבי בית מגורים תתקצר תקופת ההארכה. משמעות קיצור התקופה היא שככל שיחידות האכיפה לא נתנו החלטה מינהלית עד לחלוף התקופה שהוארכה, הן לא יוכלו לבצע אכיפה מינהלית לגבי אותו בית מגורים". 

הסדר מיוחד להתראה לפני הטלת קנס מינהלי
כמו כן, הוועדה ביקשה להוסיף הסדר מיוחד שבו מי שיקבל התראה לפני הטלת קנס  מינהלי יוכל לפעול להשבת המצב לקדמותו ולהימנע מהקנס בפרק זמן ארוך יותר מזה הקבוע כיום בחוק. ביחס לאוכלוסיות של משרתי מילואים, משרתים בכוחות החירום וההצלה, משפחות שבהם מישהו מבני המשפחה נפגע במלחמה, תושבי יישובים שפונו ועוד נקבעה תקופה ארוכה אף יותר. 

בידקו מי הם הטובים ביותר בהתחדשות העירונית בישראל

קורס מבוא להתחדשות עירונית – לפרטים ליחצו כאן

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות