banner
אילוסטרציה // Depositphotos
אילוסטרציה // Depositphotos

החזר ההלוואות לצרכי דיור עלה מ-3,522 שקל בממוצע ל-5,522 שקל בתוך חמש שנים

מסקירת בנק ישראל עולה כי שיעור בעלי ההכנסות הגבוהות מכלל הלוואות לדיור הכפיל את עצמו ל-20 אחוז במקביל לירידה בעשירונים הנמוכים

זיו גולדפישר 15.05.2023

החזר ההלוואות לצרכי דיור עלה מ-3,522 שקל בממוצע ל-5,522 שקל ב-5 שנים, בין 2017 ל-2022. בנוסף, שיעורם של בעלי ההכנסות הגבוהות מכלל נוטלי ההלוואות לצרכי דיור הכפיל את עצמו בתוך 5 שנים בלבד. כך עולה מסקירה של בנק ישראל. עוד עולה כי שיעור ההלוואות לצרכי רכישת דירה שניטלו על ידי משקי בית מהעשירון ה-10, מסך כלל ההלוואות לדיור, הוכפל משיעור של 10% בלבד בשנת 2017 לשיעור של 20% מההלוואות החדשות שניטלו במהלך 2022.

נתונים אלה עולים מהסקירה השנתית של מערכת הבנקאות לשנת 2022 שבנק ישראל צפוי לפרסם בקרוב. עוד עולה מהסקירה כי היקף ההלוואות לדיור גדל בשנים האחרונות לצד עלייה במחירי הדירות הנרכשות ועלייה בסכום ההלוואה הממוצעת לדיור. עוד עולה מהסקירה כי סכום ההחזר החודשי עלה בקרב כל עשירוני ההכנסה – העלייה בסכום ההחזר החודשי הינה גדולה יותר בקרב עשירוני ההכנסה הגבוהים, אולם שיעור העלייה הגבוה ביותר נצפה בקרב עשירוני ההכנסה 4 עד 7, מה שמשקף נטל גבוה יותר עבור לווים אלה. בסך הכל, החזר הממוצע עלה מ-3,522 שקל ב-2017 ל-5,522 שקל בחודש.

מסקירת הבנק עולה כי בשנים האחרונות חלה האצה בהיקף ההעמדה של ההלוואות החדשות לדיור וכן במספרן של ההלוואות הללו. עם זאת שיעור הגידול בהיקף של ההלוואות גבוה משיעור הגידול במספרן והדבר בא לידי ביטוי בעליית האומדן של סכום ההלוואה הממוצעת לדיור, שהגיע בחודש אוקטובר 2022 לשיא של מעל למיליון ש"ח. לנוכח שיעורי הריבית הגבוהים שקיימים כיום בשוק החלה מגמת ירידה בסכום ההלוואה הממוצעת לדיור, שהגיע במרץ 2023 לכ-948 אלף ש"ח.

הגידול בסכום ההלוואה הממוצעת לדיור, יחד עם השינויים בסביבה המקרו-כלכלית (העלייה בריבית בנק ישראל ובמדד המחירים לצרכן), תרמו לעלייה בסכום ההחזר החודשי, הן הראשוני, ברגע העמדת האשראי והן לאורך תקופת ההחזר. מהסקירה עולה כי ניתוח השינויים בהחזרים החודשיים של ההלוואות לדיור שניטלו בין השנים 2017 עד 2022 העלה שממוצע סכום ההחזר החודשי עלה בין 554 ש"ח ל-873 ש"ח, כתלות בשנת העמדת ההלוואה, נוכח עליית ריבית בנק ישראל ובשל תרומתה של העלייה בשיעור האינפלציה, אם כי במידה פחותה. בסך הכל, העלייה בסכום הלוואה הממוצעת הובילה לעלייה בממוצע סכום ההחזר החודשי הראשוני – מ-3,522 שקל ב-2017 ל-5,522 שקל ב-2022.

העלייה בסכום ההלוואה הממוצעת היא, בין השאר, על רקע ההאצה בקצב העלייה של מחירי הדירות, שבמסגרתה עלה שיעור ההלוואות שנועדו למימון רכישה של נכסים בשווי גבוה יותר ושיעורן עבור נכסים ששווים עולה על 3 מיליון ש"ח מסך ההלוואות שניתנו גדל מ-25% (בחודש דצמבר 2021) לכ-31% (בחודש מרץ 2023). העלייה בשווי הנכס הממומן באה לידי ביטוי גם בעלייה בשיעור ההלוואות שניטלו על ידי משקי בית עם הכנסה גבוהה יחסית (עשירוני הכנסה 10-8), בהשוואה למשקי בית עם הכנסה בינונית (עשירוני הכנסה 7-4). 

כאמור, מהסקירה בולטת במיוחד העלייה במשקלן של הלוואות שניטלו על ידי משקי בית מהעשירון ה-10 מסך ההלוואות החדשות, אשר הוכפל משיעור של 10% בלבד בשנת 2017 לשיעור של 20% מההלוואות החדשות שניטלו במהלך 2022. באותה תקופה נרשמה ירידה בשיעור המשכנתאות וההלוואות לדיור בעשירונים הנמוכים יותר (עשירון 6 ומטה). כך, לדוגמה, ירד שיעור המשכנתאות מקרב העשירון ה-6 מ-17 אחוז מכלל ההלוואות (2017) ל-13 אחוז ב-2022. בעשירון החמישי הירידה היא מ-15 ל-10 אחוזים.

מי יהיו 70 המשפיעים לשנת 2023?

לקבלת עדכונים בוואטספ >>> לחצו כאן

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותך

נשמח לדבר אתך
נגישות